SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

 

Druk op en

wordt sympathisant van de SHH

het kost u niets

 

Plaatselijk nieuws

Grote plannen voor herontwikkeling Vechtzone

 

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt. Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”
Wethouder Breukelman noemt het plan een prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”


Doorstroming


“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Rink hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’. Begin volgend jaar wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen aan de Kruserbrink.

 

Natuurinclusief


Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.


Sloop


De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. Ze worden naar verwachting eind 2021 gesloopt. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”


Inloopbijeenkomst


Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.


Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen


Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen. Bron; Vechtdalwonen 16-10-2019

Ervaring van huurder bij werkzaamheden aan woning

 

Janke Dellevoets 91 jaar al 32 jaar huurder in Balkbrug is goed te spreken over de aanpak en uitvoering van de
werkzaamheden tijdens het verduurzamen ( een verbouwd gebouw heeft een zo laag mogelijk effect op milieu klimaat grondstoffenvoorraden, mensen of de wereld als geheel ) van haar woning .

De voorlichting van De Veste was helder en duidelijk, elke werkdag informeerde de opzichter mij
wat er zou gebeuren, het contact was prettig en soms met humor. Afspraken konden helaas niet altijd nagekomen
worden omdat spullen niet op tijd op de juiste plek waren, dat neem ik ook niemand kwalijk verder is alles goed verlopen.

Gezien mijn leeftijd, was men zorgzaam voor mij, tijdens de werkzaamheden kon ik op een andere plek terecht, zodat ik
geen last had van stof en herrie. Als alles klaar was is het hele huis ook nog schoongemaakt wat een service! Ik ben blij met de aanpassingen, nieuwe ramen en deuren, brandmelders een nieuwe kachel , goede isolatie van het dak,
en een ventilatiesysteem is er ook bijgekomen, dik tevreden ben ik met mijn warme woning met lagere stookkosten door de
verduurzaming, ik hoef zelf niet meer huur te betalen zegt Janke tevreden.

Tijdige signalering voorkomt financiële problemen bij inwoners

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start de gemeente Hardenberg samen met de gemeente Ommen, Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste), Zilveren Kruis en Vitens het project Voor Elkaar!.

 

Hierbij werken de organisaties samen zodat mensen met een beginnende betalingsachterstand weer overzicht in hun financiën krijgen.

Vaak is er meer aan de hand als mensen hun rekeningen niet of onregelmatig betalen. Daarom wil de gemeente Hardenberg tijdig hulp bieden aan inwoners met betalingsachterstanden. Om met deze inwoners in contact te komen, gaan de samenwerkende organisaties achterstanden melden. Hierdoor kan al bij beginnende betalingsachterstanden ondersteuning worden aangeboden aan de inwoner. “We helpen onze inwoners op veel manieren bij financiële problemen, maar vaak worden we er pas laat bij betrokken en dan zijn de problemen al hoog opgelopen. Daarom gaan we actief op zoek naar inwoners met beginnende betalingsachterstanden, om zo veel leed in de toekomst te voorkomen. Mensen schamen zich er soms zelf voor. Juist dan is het belangrijk om ze een helpende hand te bieden”, vertelt wethouder Gitta Luiten.

Voor Elkaar!
Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat deze betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Inwoner en consulent kijken samen wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Privacy
De gemeente Hardenberg en de andere organisaties werken nauw met elkaar samen. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Van schuldhulpverlening naar preventie
De gemeente Hardenberg investeert jaarlijks fors in schuldhulpverlening. Toch vinden niet alle inwoners die hulp kunnen gebruiken de weg naar de gemeente. Als inwoners uiteindelijk wel in contact met de gemeente komen, blijkt de financiële situatie niet meer te overzien. Met een gemiddelde schuld van €40.500,- is alleen schuldhulpverlening nog een oplossing. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en hen de verkeerde keuzes laat nemen waardoor de financiële problemen alleen maar toenemen. De gemeente en samenwerkende organisaties willen dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Ondertekening convenant
De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar!.

De proef duurt in eerste instantie een jaar. Na afloop vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.hardenbergnu.nl 21-01-2019

 

Regionaal nieuws

Zutphens huurdersverbond eist positie aan gesprekstafel tussen gemeente en Ieder1

 

Het Huurdersverbond in Zutphen, bestaand uit huurders van woningcorporatie Ieder1, eist een plek aan de onderhandelingstafel van de gemeente en de corporatie. Jaarlijks komen de woningcorporatie en de gemeente bij elkaar om te onderhandelen over prestatieafspraken. Daar moeten ook huurders bij aanwezig zijn, maar een grote groep voelt zich niet vertegenwoordigd door de bestaande huurdersvertegenwoordiging.

Daardoor is er een nieuwe vertegenwoordiging ontstaan, genaamd het 'Huurdersverbond'. Het verbond is een onderdeel van de Zutphense SP-fractie. Die partij maakt zich al jaren zorgen over de toestanden bij de Zutphense woningcorporaties. Eerder bemoeide de SP zich ook al met de conflicten tussen huurders en Ieder1. Ze bezochten zelfs meerdere malen, samen met huurders, de vestiging in Zutphen.

 

BIJ1


Volgens de SP heeft de huidige huurdersvertegenwoordiging, genaamd 'BIJ1', geen contact met de achterban. Ook zou deze niet gekozen zijn door de huurders en is er een sterke connectie met het woonbedrijf zelf. "Wij snappen wel dat Woonbedrijf Ieder1 het liefst met het niet functionerende BIJ1 onderhandelt, maar wij willen dat er een échte huurdersvertegenwoordiging aan de onderhandelingstafel komt", zegt Bennie Berendse, woordvoerder van het Huurdersverbond.


Door aan te schuiven bij de onderhandelingen tussen Ieder1 en de gemeente wil het Huurdersverbond invloed uitoefenen op de prestatieafspraken. Zo willen ze bijvoorbeeld dat klachten beter worden opgelost, dat de huurprijs gelijk blijft na een renovatie en dat er eerlijke renovatievergoedingen worden uitbetaald. "Onderhandelen met het Huurdersverbond is voor Woonbedrijf Ieder1 misschien niet leuk, maar voor de Zutphense huurders is het wel beter."Bron Lokaal Gelderland 27-10-2019

 

Twents corporatiepersoneel gebukt onder doodsbedreigingen

Twentse woningcorporaties worstelen met een groot probleem: huurders met psychische klachten. Na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers is voor de Enschedese woningbouwvereniging Domijn de maat vol. Het moet anders voor het faliekant misgaat.

 

Anderhalf jaar werkt Renate Finkers voor Domijn in Enschede. De consulent wijkbeheer is afkomstig uit de zorg en best wat gewend. Niet iedereen wil geholpen worden, niet overal ontvangen ze haar vriendelijk met koffie. Dat hoeft ook niet, als het maar beschaafd blijft. Maar beschaafd blijft het in de omgang met verwarde personen vaak niet. Ze merkte dat al snel bij een eerste kennismaking met een stel waarvoor ze verantwoordelijk is. „Ze openden de deur en scholden me meteen uit voor kankertyfushoer en wat weet ik nog meer. Ik had me nog niet eens voorgesteld.” Toen ze zei wie ze was en waarvoor ze kwam kreeg ze nog meer bagger over zich heen. „Een gesprek was onmogelijk.”


Domijn zit in de maag met de aanpak van deze ‘verwarde huurders’, mensen met een psychiatrische problematiek, met indicaties voor begeleid of beschermd wonen en huurders met een verslaving. Ze veroorzaken allerlei vormen van overlast in de buurt. Als gevolg van de psychische problemen zijn woningen soms vuilnisbelten, iets waarmee Domijn pas wordt geconfronteerd als de verwarde huurder is opgenomen. „Als je ziet wat we soms aantreffen... totale chaos”, zegt Erna Kamphuis, de teamleider wonen. „Woningen zijn uitgeleefd. Deuren kapot, douches en wc’s versmeerd. De poep zit overal, het is gewoon een bende.”


Gettovorming


De afgelopen jaren is het aantal klachten over verwarde personen sterk gestegen, ook bij andere Twentse corporaties. Domijn en Welbions in Hengelo wijzen de overheveling van zorgtaken naar de gemeente vanaf 2015 aan als oorzaak. Sindsdien wonen mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking zelfstandig, waar ze voorheen 24 uurszorg kregen. „Dat maakte alles vreselijk lastig”, zegt Lucas Fransen, de manager wonen van Domijn. Ook omdat woningcorporaties sinds 2016 passend moeten toewijzen. Dat houdt in dat mensen met de smalste beurs in de goedkoopste woningen terechtkomen. Huurders met problemen komen bij andere mensen met problemen. Het gevolg: een soort gettovorming.
Domijn geeft aan dat de overige bewoners in een buurt, volledige straten, zich geïntimideerd voelen door psychisch verwarde mensen. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld, laat staan dat buren aangifte durven doen. „Mensen zijn bang.”


Buitensporig


Het contact met verwarde personen verloopt moeizaam. Medewerkers van Domijn hebben dagelijks te maken met huurders die schelden, schreeuwen. Mensen die hun post niet meer openen, die niet meer terugbellen. Als daar iets van gezegd wordt, dan krijgen ze geregeld een doodsbedreiging. Aangifte wordt daarvan niet eens altijd gedaan, zo normaal zijn de bedreigingen geworden. En dat is erg, aldus Fransen. „De werkdruk wordt buitensporig.”
De oplossing zoeken de corporaties in betere samenwerking, het beter delen van informatie en overlast interpreteren als een hulpvraag. Want als instanties op deze voet doorgaan, dan vreest Domijn dat er de komende jaren nog veel schrijnende gevallen bijkomen. Bron Tubantia 05-10-2019

Meer dan vijf jaar wachten op huurwoning  

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben.

Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.


Actium voert vernieuwingsslag uit


De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.
Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.
Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven


Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren. DvN 

Landelijk nieuws

Huurders geven hun woningcorporatie een 7,6


Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste vijf jaar steeds. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties.

Corporaties laten jaarlijks onderzoek naar hun dienstverlening. Daarbij wordt gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning. Sinds 2014 stijgt de waardering van huurders op deze momenten. Corporaties hebben de afgelopen jaren samen met hun huurders de dienstverlening onder de loep genomen en verbeterd; bijvoorbeeld door duidelijker te communiceren of vaker een reparatie in een keer uit te voeren.


Huurdersoordeel


Huurders die een woning betrekken, geven de dienstverlening van de corporatie gemiddeld een 7,7. Dat is een verbetering ten opzichte van 2018, toen zij een 7,5 gaven. In 2014 was dit cijfer nog een 7,2.
De dienstverlening bij reparaties waarderen huurders gemiddeld met een 7,6, iets hoger dan de 7,5 uit 2018 en een half punt hoger dan in 2014. Een op de vijf woningcorporaties krijgt van huurders een 8 of hoger voor reparatieverzoeken. Het aantal corporaties dat een 7 of lager krijgt, is gedaald.
De waardering van huurders die verhuizen stijgt ook iets: van een 7,4 vorig jaar naar een 7,5.

 

Kwaliteit woning


Gemiddeld geven huurders de kwaliteit van hun woning een 6,9, hetzelfde cijfer als in 2018. 84 procent van de huurders geeft de woning een 6 of hoger, waarvan 56 procent een 7 of een 8. 16 procent is ontevreden over de woning. Huurders die tevreden zijn over de kwaliteit van de woning, zijn meestal ook tevreden over de dienstverlening.


Aedes-benchmark 2019


Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de Aedes-benchmark. Deze biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.
Per woningcorporatie kunt u een factsheet van de resultaten uit de Aedes-benchmark bekijken en/of downloaden bij het Aedes-datacentrum.

 

Rapportage Aedes-benchmark 2019-11-21

 

Forse toename overlast van huurders

Woningcorporatie Alwel zag het aantal overlastdossiers het afgelopen jaar met 25 procent toenemen naar ruim 1200.
Toename overlast van huurders: ‘Grens voor hulpverlening is bereikt’ ,,Het water loopt onze medewerkers en huurders over de schoenen.” Zegt bestuurder Tonny van de Ven van woningcorporatie Alwel (Etten-Leur, Roosendaal en Breda) over de toename van het aantal overlastdossiers van 900 naar ruim 1200 dit jaar. Volgens haar geldt de noodkreet voor alle corporaties.

 

En dan gaat het niet over huurders die op het balkon roken of de hond te lang laten blaffen, maar over huurders die elkaar van alles aandoen en die ook ernstige hinder veroorzaken voor hun buren. Mensen die een kort lontje hebben, maar ook mensen die ziek zijn, kwetsbaar en behandeld moeten worden voor stoornissen of verslavingen. Dat gebeurt steeds vaker thuis en niet in een instelling. Met alle gedoe, hinder, agressie en overlast voor de buren tot gevolg.

Er moet wat gebeuren.

 

De grens is bereikt


Tonny van de Ven, Bestuurder Alwel; Er moet wat gebeuren, zegt Van de Ven, want ‘de grens voor ambulante hulpverlening en wat mensen nog zelfstandig kunnen, is wel bereikt.’ ,,Wij kunnen te weinig doen voor mensen met verward gedrag, maar vooral ook voor de buren die overlast ervaren.”


Te gevaarlijk


Er zijn allerlei organisaties (welzijn, politie, GGZ, gemeente) die ze kan inschakelen bij noodgevallen en van onwil is geen sprake, maar ze heeft voorbeelden van een verslaafde die niet wordt opgevangen omdat die niet behandeld wíl worden en een man die niet meegenomen kon worden door de ambulance omdat die daar ‘te gevaarlijk’ voor was.

Doordat deze mensen langer thuis moeten blijven wonen kan de situatie ernstig worden
Tonny van de Ven, Bestuurder Alwel;,,Onze medewerkers zijn er niet voor opgeleid om zorg te verlenen aan verslaafde of psychische verwarde personen. Doordat deze mensen langer thuis moeten blijven wonen kan de situatie ernstig worden. Intensieve begeleiding is dan nodig, maar dat krijgt de verwarde huurder niet altijd voldoende", aldus Van de Ven.

Ze pleit voor verbetering van de zorginfrastructuur in wijken met grotere concentraties kwetsbare huurders (die vaak in de goedkope huurhuizen wonen) óf spreiding van deze huurders over wijken, zodat opvang, steun of begeleiding mogelijk is door buren die wél in staat zijn om die steun te geven. Alwel neemt altijd maatregelen bij overlast. Daarvoor wordt samengewerkt met partners als het sociaal wijkteam, politie en zorginstellingen. Meer regie op die samenwerking en informatie-uitwisseling is volgens Van de Ven noodzakelijk.


Camerabewaking


Bij meldingen gaan medewerkers op huisbezoek en overleggen met wijkpartners over een geschikte aanpak. Soms is huisuitzetting noodzakelijk, omdat er geen andere oplossing is, maar dit is volgens Van de Ven niet eenvoudig. Bovendien is de corporatie er volgens haar om mensen te huisvesten, niet om ze uit huis te zetten.
Ook plaatst Alwel steeds vaker bewakingscamera's om de veiligheid van bewoners te vergroten.
Bron; De Stem 17-10-2019

 

 

 

Huurders komen niet aan sparen toe


Omdat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, komen ze minder toe aan sparen.

Dat bleek uit een enquête van de Rabobank onder hun klanten.


Onvoldoende buffer


Zowel sociale huurders als huurders in de vrije huursector komen minder aan sparen toe dan woningbezitters. De kans dat zij minder dan 2.500 euro spaargeld hebben, ruim onder het minimumbedrag dat het NIBUD adviseert als reservepotje, is zelfs twee keer zo groot als voor huiseigenaren. Vanwege de hoge vrije sector huurprijzen, hebben huurders in deze sector de grootste kans om niet voldoende te kunnen sparen.


Meldingen


Dat veel huurders niet aan sparen toekomen blijkt ook wel uit meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm, waar huurders aangeven onvoldoende opzij te kunnen leggen om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te kunnen vervangen.  WOONBOND 28-10-2019

Opmerkelijk nieuws

Huurders beschrijven woningleed voor politici                                                                                                Kamerleden krijgen maandag 11 november een bundel met bijna 600 persoonlijke verhalen over de woningcrisis aangeboden. „Wij wonen met onze drie kinderen op 39 vierkante meter in Amsterdam. Mijn man en ik verdienen net boven de inkomensgrens en komen daarom niet voor sociale huur in aanmerking. Vrije sector is voor ons onbetaalbaar,” schrijft Rach uit Amsterdam op de actiesite wooncrisis.nl van huurdersclub Woonbond.

 

Veel bijdragen gaan over volwassen kinderen die noodgedwongen in het ouderlijk huis moeten blijven.

Zo schrijft iemand: „Mijn drie volwassen zonen wonen nog bij mij en mijn man thuis, omdat er geen betaalbare woningen beschikbaar zijn. Wij zitten dus met vijf volwassenen in een rijtjeshuis wat echt geen gezonde situatie is. Niemand heeft meer privacy. Hun enige privacy is de kamer waar ze vanaf hun geboorte in slapen. Mijn zonen hebben er toch recht op om zelf een eigen leven op te bouwen en eventueel een gezin te stichten?”


Moeder


Een briefschrijfster woont op haar 32e nog noodgedwongen nog bij haar moeder, schrijft ze. „Ik sta tien jaar ingeschreven in de regio Amsterdam en zes jaar in regio Almere. Ik reageer wekelijks maar mijn slagingskans is altijd ’zeer laag’. Ik ben op een leeftijd dat ik graag moeder zou willen worden maar een kind krijgen terwijl je thuiswonend bent is niet verstandig.”


De Woonbond gaat deze en andere verhalen aanbieden voorafgaand aan een Kamerdebat over de woningmarkt. De belangenvereniging pleit onder meer voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, die zwaar drukt op het budget voor woningbouwcorporaties.


Geen rijke ouders


Mensen zitten ook vaak in de knel doordat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een woning in de vrije sector.
Zoals Stijn: „Ik zit al bijna drie jaar in een tijdelijke woning, waar ik inmiddels €1100 per maand voor betaal en over ruim twee jaar uit moet. Ik verdien te veel voor sociale huur. Kopen in deze markt op één inkomen, lukt alleen als je een jubeltonnetje krijgt van je ouders of de loterij wint. Ik heb geen ouders met een ton op de rekening en geen loten, dus dat wordt hem niet.”


Op de grond slapen


Het woningleed bij jonge gezinnen is vaak het gebrek aan ruimte, zoals bij Sami uit Amsterdam. „Mijn drie kinderen slapen in één kamer. Ik wacht al twintig jaar op een huis dat geschikt is voor een familie met vijf personen. Wij geven soms onze slaapkamer aan kinderen en slapen dan zelf op de grond. Wij kunnen niet meer zo leven”.
Een ander schrijft: „Mijn dochter en ik wonen in een studio van 18 vierkante meter. Ik sta acht jaar ingeschreven en heb nog geen geschikte woning gekregen”.


Nicole uit Zaandam heeft ook zwaar ruimtegebrek. „Mijn man en ik wonen in een kleine studio van 24 vierkante meter. Wij hebben allebei uit een vorige relatie een dochter. Wij staan nu al ruim 9,5 jaar ingeschreven en reageren iedere week op woningen via woningnet, maar staan nog steeds zeer laag.”


Geen kamer voor zoon


Gabrielle schrijft: „Ik woon in een tweekamer-appartement met mijn zoon van elf. Mijn zoon heeft echt een eigen slaapkamer nodig. En ik slaap in de woonkamer. Het wordt echt te klein voor ons. Help ons alsjeblieft. Ik zou jullie zo dankbaar zijn.”


Ouderen en gehandicapten klagen vooral over het gebrek aan een passende nieuwe woning, zoals Max. „Ik ben 56 jaar en gehuwd. Mijn vrouw heeft sinds enkele jaren last van reuma en krijgt daar steeds meer last van. We zitten nu in een particuliere huurwoning en willen kleiner en gelijkvloers gaan wonen. Er zijn bijna geen 55+ woningen beschikbaar en de wachtlijsten zijn enorm. Ook is de huur van een appartement nog hoger dan die van een gewoon woonhuis. Die huur kan ik niet opbrengen en voor een sociale woning kom ik ook niet voor in aanmerking, daar is mijn inkomen te hoog voor.”


Weduwe


Trudi is een weduwe op leeftijd die graag bij haar kinderen in de buurt zou wonen. „Ook in verband met mijn gezondheid. Jammer genoeg is mijn pensioen niet hoog genoeg om een appartement particulier te huren. Ik sta dus op een lange wachtlijst.”


Wonen bij ex


Een flink deel van de schrijvers zit in de problemen door een scheiding. Crista meldt dat ze zelfs nog noodgedwongen bij haar ex woont. „Na een relatie van veertien jaar hebben mijn partner en ik besloten om uit elkaar te gaan. Maar dit is inmiddels twee jaar geleden en we wonen nog onder één dak. Ik heb de huidige woning op mijn woonduur-jaren gekregen, dus is mijn ex meteen op zoek gegaan, maar tevergeefs.”

Bron; De Telegraaf 08-11-2019

Gezinnen in Antwerpen uit huurwoning gezet                                                                                     Dertien gezinnen zijn in het Belgische Antwerpen uit hun sociale woning gezet.

De huurders worden vervolgd voor fraude met de woningen.

Volgens plaatselijke media hebben de huurders fraude gepleegd omdat ze eigendommen in Marokko bezitten. Om recht te hebben op een sociale woning in België mogen de huurders geen eigendommen in het buitenland bezitten.

Vijf huurders woonden in het buitenland en verhuurden hun woning door. VTM bericht dat één huurder zelfs veertien huizen en bouwgronden bezit in Marokko.


Naast hun uitzetting wil de stad Antwerpen dat de oneerlijke huurders het verschil tussen de marktprijs en de huurprijs van de sociale woning die ze hadden, terugbetalen. Een van de huurders zal daardoor 48.000 euro moeten terugbetalen.


In totaal werd onderzoek gedaan naar veertig huurders verdacht van fraude. De andere onderzoeken zijn nog niet afgerond. De vrijgekomen woningen zullen aan gezinnen die het echt nodig hebben worden toegekend.Bron; De Wereld 28-10-2019

3.000 huurders in 2018 uit huis gezet wegens huurschuld

 

Onlangs maakte Aedes, koepel van woningcorporaties, bekend dat vorig jaar 3.000 huishoudens uit hun corporatiewoning zijn gezet, bijna 20% minder dan in 2017. In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen.

 

Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties neemt al sinds 2013 af. In dat jaar werden nog ruim 6.000 huurders op straat gezet wegens huurschuld. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaanden. Toch werden vorig jaar nog ruim 350 gezinnen met kinderen uit hun woning gezet.

 

Meteen schuldhulpverlening

 

De reden voor de daling van het aantal huisuitzettingen is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen: 86% van de corporaties schakelt in een vroeg stadium professionele schuldhulpverlening in. Ze proberen samen met schuldhulpverlening en gemeenten oplossingen te vinden. In de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is het voorkómen van huisuitzettingen een belangrijk onderwerp.
Driekwart vonnissen niet uitgevoerd
Voor een ontruiming is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2018 gebeurde dat 12.000 keer, 1.500 minder dan het jaar ervoor. Driekwart van de vonnissen wordt dus niet uitgevoerd.

Medewerking van Rijk

 

Aedes wil de medewerking van het Rijk om het aantal huisuitzettingen nog verder te laten dalen. Op dit moment krijgen de Belastingdienst, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden, inclusief vaak gigantische incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

 

CDA wil verbod

 

In een reactie op de jongste cijfers pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tegenover RTL zei CDA-Tweede Kamerlid René Peters: ‘Dan gaan ze naar de maatschappelijke opvang met die kinderen. Dat geeft ontzettend veel menselijk leed, maar ook hoge kosten en daarna gaan mensen weer naar een soortgelijk huis waar ze net zijn uitgezet. Ik vind dat erg onverstandig, duur en ook schadelijk.’ De stichting Eropaf!, die zich het kritisch geweten van de sociale sector noemt, pleit al langere tijd voor een verbod op ontruimingen als gevolg van huurschuld.

 

'Hardwerkende NLers'

 

Het CDA-standpunt is tegen het zere been van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. ‘CDA vindt dat we wanbetalers niet moeten aanpakken. Leg dat maar een uit aan die hardwerkende NLers die wél elke maand hun huur of hypotheek moeten betalen’, twitterde hij. Het Kamerlid verwees daarbij naar een artikel op de website van RTL Nieuws

waarin de vijftienjarige Floris aangaf hoe zwaar een huisuitzettingen voor een gezin is. "Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten". Woonbond 22-10-2019