SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

 

Druk op en

wordt sympathisant van de SHH

het kost u niets

 

Plaatselijk nieuws

Nieuwe corporatie ‘Vechtdal Wonen’

Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren tot één corporatie in het Vechtdal onder de naam ‘Vechtdal Wonen’. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren met elkaar samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positief toekomstbeeld als resultaat. Stapsgewijs wordt de fusie in 2019 uitgerold.<

 

Samen willen Beter Wonen Vechtdal en De Veste optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio. De grotere, robuuste organisatie die nu ontstaat biedt ruimte voor verbetering van de dienstverlening richting de huurder. Vanuit de missie: ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt’, geeft de nieuwe corporatie hier invulling aan. Op dit moment beheert Beter Wonen Vechtdal ruim 3.600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert in het Vechtdal ruim 3.500 huurwoningen en heeft daarnaast 2.200 studentenwoningen in Enschede. Na de fusie blijft de locatie in Enschede verder gaan onder de naam De Veste en richt zij zich daar op de studentenhuisvesting.

 

Wat gaat er veranderen?

Twee corporaties samenvoegen heeft tijd nodig en verloopt in 2019 stapsgewijs. Na de juridische fusiedatum per 1 januari blijven de namen ‘De Veste’ en ‘Beter Wonen Vechtdal’ voorlopig in gebruik; de overgang naar de nieuwe naam ‘Vechtdal Wonen’ vindt uiterlijk in juli plaats. In het voorjaar van 2019 gaan de corporaties werken vanuit één locatie. Het hoofdkantoor wordt het kantoor in Ommen. Dat betekent dat het kantoor in Hardenberg dicht gaat. Het blijft wel belangrijk om dichtbij de klanten te kunnen werken. Daarom komen er op verschillende locaties in de buurt ontmoetingsplekken waar zij bij medewerkers terecht kunnen. Hoe dat allemaal precies gaat, wordt bekend in de loop van 2019. Tot die tijd zijn beide bereikbaar via de bekende kanalen. In de zomer van 2019 is het nieuwe logo gereed. Pas dan verdwijnen de namen Beter Wonen Vechtdal en De Veste.20-12-18

 

Nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en huurderorganisaties ondertekend

De lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg werken intensief samen om te zorgen voor voldoende en passende woningen in de gemeente. Deze samenwerking is vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken die vorige week zijn ondertekend.

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Ook de gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat voldoende woningen voor jongeren, gezinnen en senioren zijn. De gemeenten en de woningcorporaties hebben hierover prestatieafspraken voor 2019 gemaakt.

Naast deze prestatieafspraken hebben plaatselijk belangen en de gemeente convenanten afgesloten over de woningbouw in de kernen. Hierin hebben de gemeente en de 11 plaatselijk belangen afgesproken dat zij gezamenlijk naar de woningbouwprogrammering per kern gaan kijken. In 2019 gaan de corporaties hierin meer participeren. Zo worden de partijen beter aan elkaar verbonden.

De prestatieafspraken zijn vorige week ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening. Directeur mevrouw M. Drijver tekende namens woningstichting Beter Wonen Vechtdal. Directeur-bestuurder R. van der Meulen tekende namens woningstichting de Veste. De heren Van Lenthe en Teerlinck tekenden namens de twee huurdersorganisaties.

Hoe gaat het met de Tiny Houses?

In de gemeente Hardenberg is een wachtlijst voor woningzoekenden. Met het bouwen van nieuwe woningen komt er meer aanbod bij. Alleen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het lastig om op zeer korte termijn een woonplek te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar wel dringend een woning nodig. Met het plaatsen van zogenaamde ‘Tiny Houses’ biedt Woningstichting de Veste woningen aan voor hen.

Een Tiny House is een soort springplank naar regie op je eigen leven. Denk daarbij aan mensen die bijvoorbeeld net gescheiden zijn, op straat staan door een gedwongen verkoop van de woning, of door het overlijden van ouders. Er zijn tal van persoonlijke omstandigheden waardoor iemand dringend betaalbare tijdelijke woonruimte nodig heeft. Deze mensen staan nog maar pas ingeschreven bij Woningstichting de Veste. Ook mensen die in Nederland aan hun toekomst gaan bouwen, kunnen hier hun eerste woning vinden. Alle nieuwe bewoners zullen maximaal 2 jaar in de Tiny Houses wonen om vervolgens door te stromen naar een andere permanente woning in de huur of in de koop.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om dit project in de Botermanswijk te Dedemsvaart te realiseren. Woningstichting de Veste heeft op 26 juli jl. een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van de 12 tijdelijke units, waardoor zij van start kunnen gaan met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Onlangs heeft de gemeente Hardenberg een bezwaarschrift ontvangen tegen dit besluit. Het maken van bezwaar heeft echter geen schorsende werking. Daarom zullen de voorbereidende werkzaamheden wel volgens de voorlopige planning uitgevoerd worden, mede gezien het belang voor het toevoegen van huurwoningen aan de woningmarkt.

De uitvoering van deze plannen gebeurt uiterst zorgvuldig. De toegangswegen blijven vrij toegankelijk voor in- en uitgaand verkeer. Er wordt - indien noodzakelijk - een tijdelijke afzetting aangegeven t.b.v. het in- en uitgaande vrachtverkeer.

 

Meer informatie: www.tinyhouses-deveste.nl.

Regionaal nieuws

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Dalfsen krijgt er binnen twee jaar 130 sociale huurwoningen bij

Binnen twee jaar worden 130 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in Dalfsen. Dat hebben de Woningstichtingen VechtHorst en de Veste afgesproken met huurdersverenigingen Twee onder één Kap en Verenigd Huurbelang.

De bouw van de sociale huurwoningen is opgenomen in het woningprogramma van de gemeente Dalfsen voor de jaren 2019-2021. Daar staat ook in dat er volgend jaar zestig kavels worden uitgegeven voor particuliere nieuwbouw.

De afspraken voor de ontwikkeling van nog meer sociale huurwoningen na 2021 zijn onzeker, omdat een nieuw uitbreidingsplan in de kern Dalfsen nog niet voorhanden is. Het plan Oosterdalfsen is zo goed als ingevuld.

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de gemeente Dalfsen, want de vraag naar woningen toe en het tekort aan nieuwe woningen groeit. Dat uit zich onder meer in een forse toename van het aantal inschrijvingen op de uitgifte van bouwgrond. Ook is er een stijgende vraag naar kavels voor vrijstaande woningen.RTV Oost 05-12-18

130 huurders in Winsum kunnen hun huis kosteloos laten aanpassen

Huurders de Bloemenbuurt in Winsum mogen kosteloos hun huis laten aanpassen om de woning levensloopbestendig te maken.

Dat is onderdeel van het project Langer Thuis Wonen van de gemeente Winsum en woningstichting Wierden en Borgen. De twee organisaties willen ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Honderddertig huurders in de Bloemenbuurt mogen deelnemen aan dit project. De bloemenbuurt is uitgekozen omdat het nabij voorzieningen ligt. Dat is, naast een geschikt huis, belangrijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Een andere voorwaarde voor deelname is dat het huis aangepast kan worden. „Sommige woningen zitten pal met hun voordeur aan de weg”, zegt Mariëlle Bakema van de gemeente Winsum. „Het weghalen van een opstapje is dan niet mogelijk.”

 

Extra aanpassingen
De huurders kunnen kiezen welke aanpassingen ze willen. Iedere woning krijgt verlichting bij de voor- en achterdeur en de opstap bij de deur wordt weggehaald. Extra opties zijn onder meer speciale deurklinken en beugels. De aanpassingen worden eenmalig kosteloos uitgevoerd.

Bewoners konden ook aangeven hoe de omgeving verbeterd kan worden. „Daaruit kwamen vooral klachten over toegankelijkheid van de straten naar voren. Te hoge trottoirbanden bijvoorbeeld.”

Volgend jaar
De aangeschreven huurders kunnen tot volgende week vrijdag aangeven of ze gebruik willen maken van het aanbod. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Als het project een succes is wordt het mogelijk naar andere buurten uitgebreid.DvN 28-11-18

Landelijk nieuws

WBV Arnemuiden is beste woningcorporatie van Nederland volgens huurders


Woningbouwvereniging Arnemuiden was afgelopen jaar de beste woningcorporatie van Nederland. De corporatie kreeg van haar huurders gemiddeld een 8,5, dat is één tiende meer dan haar collega in Zeist op nummer twee. R&B Wonen in de gemeente Borsele staat met gemiddeld een 8,3 op de derde plaats in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 300.000 huurders van 271 Nederlandse woningcorporaties.


WBV Arnemuiden bestaat al 105 jaar, is maar klein want ze heeft slechts 382 woningen in beheer. Maar de huurders geven deze club het hoogste cijfer. Daarin zijn de oordelen over de ontvangst van nieuwe huurders, het onderhoud en reparaties en de begeleiding van vertrekkende huurders opgenomen. Aedes, de vereniging van woningcorporaties voert dit onderzoek jaarlijks uit.

Slechtste cijfer van Zeeland
De corporatie met het slechtste cijfer van Zeeland (maar nog altijd ruim voldoende) is de Woonstichting Hulst. Die krijgt gemiddeld een 7,5 op het rapport dat de huurders uitdelen. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is ook een 7,5 en de slechtste corporatie is met gemiddeld een 6,6 een woningbouwvereniging in Maarn.

Ieder jaar voert Aedes een 'benchmark' uit onder haar leden, die samen 2,4 miljoen sociale huurwoningen beheren. Het oordeel van de huurders over de huisbaas is een onderdeel van dat onderzoek. Er zit ieder jaar een kleine verbetering in, ook onder de Zeeuwse corporaties die aan de het onderzoek meewerkten.

 

Aedes heeft vragen gesteld over de drie belangrijkste contact-momenten die een huurder kan hebben: het moment waarop hij/zij de sleutel krijgt en de woning betrekt, het moment waarop de huurder contact zoekt over problemen met het onderzoek of een reparatieverzoek en tenslotte het moment waarop de huurder vertrekt en het huis leeg moet opleveren.

Cadeaubon voor alle medewerkers
Toen bleek dat de Arnemuidse corporatie landelijk op nummer één stond hebben alle personeelsleden cadeaubon gekregen. Dat is niet zó kostbaar, want het zijn maar vijf mensen. Volgens coördinator Piet de Vos van de WBV Arnemuiden is de kwaliteit van zijn organisatie ook een gevolg van de kleine schaal. "Bij ons zijn de huurders geen nummers. Als iemand opbelt, herken ik hem al vaak aan zijn stem. En als er wat is, is onze onderhoudsman er ook heel snel bij." Met de bakfiets? vraagt Omroep Zeeland. "Nee, hij heeft wel een bestelwagen!"

Als je alleen kijkt naar het cijfer dat de Zeeuwse huurders geven voor de kwaliteit van onderhoud en reparaties wordt de volgorde iets anders. RWS Goes stijgt dan op de ranglijst en Clavis in Zeeuws-Vlaanderen zakt iets, maar WBV Arnemuiden staat ook hier bovenaan. Bron Omroep Zeeland

Wat verandert er voor huurders in 2019


Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Huurverhoging
De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee.

Sociaal Huurakkoord
Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. 

Huurders en lage inkomens de dupe van hogere energiekosten

De energierekening stijgt in 2019 behoorlijk. Het jaartarief gaat naar schatting gemiddeld zelfs met ruim 300 euro omhoog, wat vooral komt door de verhoogde belasting op gas die onderdeel is van het klimaatbeleid. Iedereen gaat het merken, maar lagere inkomens en huurders worden het hardst geraakt.

Gemiddeld betaalt een huishouden komend jaar 327 euro meer aan energiekosten, concludeerde vergelijkingssite Pricewise begin december. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van half 2018.

"Mensen zijn erg verrast over hun nieuwe maandtarief, dus krijgen we veel vragen", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "We horen over excessen van 720 euro extra per jaar."

"De sterke tariefstijging is voor iedereen vervelend, maar vooral voor de mensen die al moeite hebben met hun energierekening", aldus Donat.

Dat betoogt ook huurdersbelangenvereniging de Woonbond. "Vooral huurders en mensen met lagere inkomens vallen in die groep. De energierekening eet sowieso al een groot deel van hun inkomen op", aldus woordvoerder Marcel Trip.


"Huurders maken zich zorgen omdat ze de rekening steeds verder zien stijgen, terwijl ze zelf niet gaan over het verduurzamen van hun woning", vertelt Trip. De Woonbond opende afgelopen september het Meldpunt Energiealarm en heeft inmiddels ruim zevenhonderd meldingen van bezorgde huurders ontvangen.

"Maar liefst 44 procent van de mensen die zich bij ons meldt, heeft nog enkel glas. Zelfs 80 procent geeft aan een slecht geïsoleerde woning te huren", aldus de Woonbond. Het zijn daarmee woningen met een laag energielabel, waarbij de rekening hoe dan ook hoog uitvalt.

De belasting op gas doet daar nog eens een schep bovenop. "Juist deze groep mensen is ook de komende jaren nog afhankelijk van gas", aldus Trip. "Het is niet vreemd om gas meer te beprijzen, want het is duidelijk: we moeten van het gas af. Maar dan moet je wel rekening houden met de lage inkomens."

De melders betalen gemiddeld 615,68 euro huur en zien voor komend jaar al een gemiddelde stijging van de energierekening van 147,60 euro.

 

Rechtvaardigheid van het klimaatbeleid
Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in 2017 de rechtvaardigheid van het Nederlandse klimaatbeleid en concludeerde dat minder bedeelde huishoudens een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Van alle inkomensgroepen spannen zij de kroon.

In 2017 was de laagste inkomensgroep 5,1 procent van het inkomen kwijt aan energie, in 2030 en 2050 loopt dat naar verwachting respectievelijk op tot 10,2 en 17,1 procent. Ter vergelijking: de hoogste inkomens zijn respectievelijk 1,5 procent, en naar verwachting 3,5 en 5,7 procent van het inkomen aan energiekosten kwijt.

"Het is de vraag in hoeverre de lasten van het klimaatbeleid nog draaglijk blijven voor huishoudens met lagere inkomens", besluiten de onderzoekers.

Verduurzaming afdwingen bij verhuurder
De Woonbond pleit er dan ook voor dat mensen minder afhankelijk worden van hun verhuurders. "We willen een nieuwe initiatiefwet die het mogelijk maakt om verduurzaming bij verhuurders af te dwingen, want zij zijn uiteindelijk degenen die de rekening betalen."

Zo'n wet is er al, maar die is volgens Trip sterk verouderd. "Op dit moment kun je er een cv-ketel mee afdwingen volgens de standaarden van zo'n twintig jaar geleden."

Op de website van de bond is een voorbeeldbrief te vinden voor de huidige regeling. Hierop kunnen huurders hun situatie, klachten en oplossing invullen. Als ze vervolgens enkele offertes toevoegen, kunnen ze het verzoek tot verduurzaming indienen.

"Wat ons betreft moeten er zonnepanelen bijkomen. Die zijn inmiddels redelijk makkelijk terug te verdienen. Verder hoort ook het isoleren van de woning erbij, waaronder het aanpakken van enkel glas", aldus de Woonbond-woordvoerder.

Bijna de helft van de consumenten controleert de jaarrekeningZie ook: 'Consument bewuster van verschillen tussen energieleveranciers'
Overstappen van energieleverancier helpt altijd
Kunnen mensen zelf nog iets doen als ze een hoog tarief voorgeschoteld krijgen? Donat raadt aan in elk geval contact op te nemen met de huidige leverancier. "Vraag hoe ze aan het nieuwe bedrag komen, zeker als het wel erg hoog is als je het naast je verbruikskosten van afgelopen jaar legt", aldus de woordvoerder.

"Wij hebben zelfs het idee dat energieleveranciers hoog inzetten, en dat er dus wel iets van het bedrag af kan", stelt Donat.

“Overstappen zal niet hét verschil maken, maar zal altijd iets schelen”
Joyce Donat, Consumentenbond
Ook overstappen is raadzaam. "Kijk hoelang je al bij je energieleverancier zit. Als je er bijvoorbeeld al twintig of dertig jaar bij zit, kun je ondanks de prijsstijgingen nog geld besparen door over te stappen."

"Als je elk jaar vergelijkt of overstapt, kun je optimaal gebruikmaken van welkomstkortingen", aldus Donat. "Overstappen zal niet hét verschil maken, maar zal altijd iets schelen."

Door: NU.nl/Gea Bruinsma 25-12-2018

Opmerkelijk nieuws

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.

Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.

34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp
1,5 miljoen huishoudens (21%) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Vooral om die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens maakt het Nibud zich zorgen. ‘De problemen zijn dusdanig groot, dat zij er zonder hulp niet uit komen,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Dit zijn mensen bij wie bijvoorbeeld de energie is afgesloten, of waarbij beslag op het loon is gelegd. Als je bedenkt dat onder deze huishoudens ook veel alleenstaanden met kinderen zijn, begrijp je dat wij ons daar grote zorgen om maken. Zij verdienen het om zo snel mogelijk de hulp te krijgen die ze nodig hebben.’

Problemen verergeren
Het Nibud ziet in het onderzoek dat het type problemen ernstiger wordt. In 2009 had een enkeling te maken met het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag. Inmiddels heeft 5 à 7 procent van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek te laat betaalt, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

 

 

Vroegsignalering: schadeverzekering is een belangrijk signaal
Uit het onderzoek blijkt dat de problemen echt ernstig zijn als mensen de schadeverzekering niet meer betalen. Daarom adviseert het Nibud dat verzekeraars meer gaan samenwerken met organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering en schuldhulpverlening. Directeur Vliegenthart: ‘Geldproblemen zorgen voor zoveel stress binnen een huishouden dat we zo snel mogelijk moeten zien te voorkomen dat de problemen erger worden. Daarmee ondervangen we veel persoonlijke ellende, maar voorkomen we ook maatschappelijke kosten. En nu we zien dat mensen niet weten waar ze om hulp kunnen vragen, moet de hulp naar de mensen toe komen. Het is belangrijk dat meerdere partijen met een signalerende functie samen gaan werken.’

2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond
Op dit moment hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit aantal is gedaald, in 2015 kwam nog 45 procent moeilijk rond, nu 38 procent. Ook staan huishoudens minder vaak rood en wordt er minder geleend dan drie jaar geleden. Opvallend is daarom dat uit het Nibud onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen niet daalt. En dat het soort problemen lijkt te verergeren. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen.Nibud 10-12-18

Rood staan:
In 2015 stond de helft van de huishoudens nooit rood.
In 2018 staat 61 procent van de huishoudens nooit rood

Lenen:
In 2015 had 43 procent van de huishoudens een lening
In 2018 heeft 34 procent van de huishoudens een lening

Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?

De Tweede Kamer vraagt van de regering met een plan te komen om huisuitzettingen vanwege schulden te komen. Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.

Afgelopen dinsdag 4 december is in de Tweede Kamer de door het CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over huisuitzettingen wegens schulden aangenomen. De regering heeft nu de opdracht om ‘in interdepartementaal overleg, met de VNG en de woningcorporaties tot een actieplan Naar geen huisuitzettingen wegens schulden te komen’.

‘Mensen met een laag inkomen in Zeist worden niet langer hun huis uitgezet als ze een huurschuld hebben’, meldde RTVUtrecht een dag eerder al. En inderdaad, de kop boven de nieuwe prestatieafspraken die zijn gemaakt door de gemeente Zeist, de woningcorporaties en de Zeister huurdersverenigingen luidt letterlijk: ‘Geen huisuitzettingen door huurschulden in 2019’.

Wat verderop in de inleiding van dit stuk wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken om ‘huisuitzettingen door huurschuld in alle gevallen te voorkomen’. Taal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Jaarlijks duizenden huishoudens op straat gezet
Al ruim twee decennia zijn huisuitzettingen wegens schulden onderwerp van discussie en wordt geprobeerd deze aantallen terug te dringen.

Toch worden er jaarlijks landelijk nog enige duizenden huishoudens wegens betalingsachterstanden op straat gezet. Velen van hen wenden zich vroeger of later voor onderdak tot de maatschappelijke opvang. Waarvan de kosten, die per persoon tot wel zo’n 60.000 euro per jaar kunnen oplopen, door de overheid worden gedragen.

Nu stoppen met huisuitzettingen wegens schulden de norm wordt is het zaak hier goede instrumenten voor te ontwikkelen. Voor het vroegtijdig signaleren van schulden is prima instrumentarium voorhanden. Onder anderen het in Amsterdam ontwikkelde programma Vroeg Eropaf! Door dit programma van vroegsignalering van schulden is het aantal huisuitzettingen landelijk fors gedaald.

Vroegsignalering schulden is een goed doorontwikkelde en effectieve benadering waarmee een groot deel van de dreigende huisuitzettingen al wordt voorkomen (zie hier: Handreiking). Op enkele duizenden na dus.

De rechtszitting is het goede moment
‘Geen huisuitzettingen wegens schulden’ is zeker realiseerbaar, maar dan moeten er een paar partijen goed met elkaar gaan samenwerken. De huishoudens met huurschulden die door de preventie-aanpak niet bereikt worden, komen voor een rechtszitting te staan waar de verhuurder ‘ontbinding’ van de huurovereenkomst vordert.

Velen komen bij deze zittingen niet opdagen, vaak worden de vorderingen dan ook ‘bij verstek’ toegewezen. Op grond van dit vonnis mag een corporatie een deurwaarder vragen om tot ontruiming over te gaan.

Dit is het goede moment goede moment om de betreffende huishoudens nog een keer indringend en doortastend te benaderen. Met het uitzettingsvonnis onder de neus kan niemand zijn of haar kop meer in het zand steken.

De gepokt en gemazelde medewerkers van sociale wijkteams kunnen mensen voor de keuze stellen: de gemeente neemt vanaf dat moment het volledige financiële beheer over, het huishouden ontvangt minimaal leefgeld en de ontruiming gaat niet door. Bij weigering wordt de uitzetting alsnog doorgezet, tenzij er sprake is van wilsonbekwaamheid natuurlijk, maar dat is een ander verhaal.

De gemeente neemt de verplichting tot betaling over
Als mensen instemmen met het uit handen geven van het financiële beheer, neemt de gemeente vanaf dat moment ook de verplichting tot betaling van de lopende huur over. Zo voorkomen we dat de kosten onevenredig bij de verhuurders belanden.

Er wordt vervolgens snel stevig financieel beheer ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van beschermingsbewind. Maar ook wordt intensieve woonbegeleiding ingeschakeld; meestal hebben de instellingen voor maatschappelijke opvang hulpverleners in dienst die goed in staat zijn om met deze ‘kleurrijke en soms wat ingewikkelde’ mensen om te gaan.

Als mensen zich ondanks de afspraken toch aan de bemoeizorg onttrekken, kan de ontruiming alsnog worden uitgevoerd: een vonnis blijft ongeveer een jaar geldig, deze stok achter de deur blijft er dus.

Een andere optie is om het huurcontract tijdelijk over te schrijven op naam van de instelling voor maatschappelijke opvang. Als na verloop van tijd de situatie is genormaliseerd kan de overeenkomst weer op naam van de huurders zelf worden gezet; het zogenaamde ‘terugklapcontract’, zoals dit werd ontwikkeld door de Federatie Opvang.

Drie aanbevelingen voor de Ridderzaal
Als de regering één van de komende vrijdagen in de Ridderzaal gaat nadenken over de vraag hoe uitvoering te geven aan de motie-Peters heb ik drie aanbevelingen:

Stimuleer - bij voorkeur dwingend - het landelijk verder ‘uitrollen’ van het programma Vroegsignalering schulden. Dit is al geïmplementeerd bij een derde van de gemeenten, eind 2019 kan dit bij alle gemeenten het geval zijn.
Leg vast dat verhuurders huurachterstanden van twee maanden of meer altijd bij de gemeente moeten melden; laat deze keuze niet aan de corporaties.
Voer voor de huishoudens die door de preventie niet bereikt worden als laatste redmiddel de mogelijkheid tot ‘min of meer vrijwillige maatschappelijke curatele’ in, zoals hierboven beschreven.
Het resultaat hiervan zal zijn dat de kosten voor maatschappelijke opvang aanzienlijk afnemen en dat het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstanden landelijk wordt teruggedrongen tot vrijwel nul.

Marc Räkers is verbonden aan de Stichting Eropaf! 07-12-18

Huurders: Woningcorporatie Acantus is de grootste smeerpoets van Nederland

Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal aan woningcorporatie Acantus liepen de gemoederen hoog op bij de huurders.
Woningcorporatie Acantus is door huurders en de SP verkozen tot schimmelkampioen van Nederland. De bijbehorende ‘prijs’ is maandag overhandigd.

SP nagelt Acantus en Nijestee aan de schimmelschandpaal

De verhuurder met woningen in Noord- en Oost-Groningen kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek volgens de SP het minst bereidwillig om daar iets tegen te doen. De SP nomineerde ook Vestia en Nijestee voor de Schimmelschandpaal.

De huurders en SP eisen dat nog dit jaar een oplossing wordt gevonden tegen de schimmel in huizen. Ook willen ze dat Acantus per buurt een actieplan opstelt tegen vocht, tocht, schimmel en slecht onderhoud.

Schimmelschandpaal
Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal was ook het uit Groningen afkomstige SP-Kamerlid Sandra Beckerman aanwezig. Eerder maakte de SP een top tien bekend van grootste smeerpoetsen.DvN 06-11-18