SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

 

Druk op en

wordt sympathisant van de SHH

het kost u niets

 

Plaatselijk nieuws

Dag van het huren                                                                                                                            Zaterdag 12 oktober worden huurders van Vechtdal Wonen,

tussen 10.00 en 14.00 verwacht op de dag van het huren in het vakantiepark Beerze Bulten in Beerze. Voor bezoekers die geen vervoer hebben of slecht te been zijn, worden vanuit Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg bussen ingezet, met een antwoordkaart die alle huurders hebben ontvangen, kunnen huurders zich aanmelden voor de dag van het huren.                               

Verschillende artiesten vrolijken het samenzijn op, een gratis lunch staat klaar voor de deelnemers. Er is gelegenheid vragen te stellen aan de medewerkers van het woonbedrijf. Kennismaking met de nieuwe bestuurders Martijn Rink is mogelijk. Leden van huurdersorganisaties zijn ook aanwezig om hun rol toe te lichten in het overleg met de corporatie. 19-09-2019

Martijn Rink nieuwe directeur Vechtdal Wonen

 

Martijn Rink is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg en Woningstichting De Veste uit Ommen.
De heer Rink, woonachtig in Zeewolde, heeft jarenlange ervaring binnen de volkshuisvesting. Hij is sinds 2013 directeur-bestuurder bij Rhenam Wonen in Rhenen. En was daarvoor vele jaren werkzaam bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen en de Ondernemingsraad en een positief besluit van de Raad van Commissarissen op zak, start hij op 1 juli a.s. met zijn werkzaamheden voor Vechtdal Wonen.
‘’Ik kijk met trots terug op mijn mooie tijd bij Rhenam Wonen, en zie ernaar uit om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen die voor ons liggen in het Vechtdal. Ik zet mij met volle overtuiging in om de waardevolle relaties met huurders en belanghouders te onderhouden en waar nodig verder te intensiveren. Ook bouw ik graag mee aan een dienstverlenende, betrouwbare, en ondernemende nieuwe (fusie)organisatie, waar het prettig is om te werken en die met verve in staat is om de opgaven waar te kunnen maken.’’
De Raad van Commissarissen van Vechtdal Wonen is erg blij met de komst van Martijn Rink. "Met Martijn halen we veel kennis en kunde in huis. Een enthousiaste volkshuisvester die hart heeft voor de missie van Vechtdal Wonen, namelijk het bieden van goede betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Maar die ook de twee organisaties, die door een fusie samenkomen, kan verbinden tot één organisatie in het Vechtdal." 03-04-2019

 

Ervaring van huurder bij werkzaamheden aan woning

 

Janke Dellevoets 91 jaar al 32 jaar huurder in Balkbrug is goed te spreken over de aanpak en uitvoering van de
werkzaamheden tijdens het verduurzamen ( een verbouwd gebouw heeft een zo laag mogelijk effect op milieu klimaat grondstoffenvoorraden, mensen of de wereld als geheel ) van haar woning .

De voorlichting van De Veste was helder en duidelijk, elke werkdag informeerde de opzichter mij
wat er zou gebeuren, het contact was prettig en soms met humor. Afspraken konden helaas niet altijd nagekomen
worden omdat spullen niet op tijd op de juiste plek waren, dat neem ik ook niemand kwalijk verder is alles goed verlopen.

Gezien mijn leeftijd, was men zorgzaam voor mij, tijdens de werkzaamheden kon ik op een andere plek terecht, zodat ik
geen last had van stof en herrie. Als alles klaar was is het hele huis ook nog schoongemaakt wat een service! Ik ben blij met de aanpassingen, nieuwe ramen en deuren, brandmelders een nieuwe kachel , goede isolatie van het dak,
en een ventilatiesysteem is er ook bijgekomen, dik tevreden ben ik met mijn warme woning met lagere stookkosten door de
verduurzaming, ik hoef zelf niet meer huur te betalen zegt Janke tevreden.

Regionaal nieuws

Twents corporatiepersoneel gebukt onder doodsbedreigingen

Twentse woningcorporaties worstelen met een groot probleem: huurders met psychische klachten. Na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers is voor de Enschedese woningbouwvereniging Domijn de maat vol. Het moet anders voor het faliekant misgaat.

 

Anderhalf jaar werkt Renate Finkers voor Domijn in Enschede. De consulent wijkbeheer is afkomstig uit de zorg en best wat gewend. Niet iedereen wil geholpen worden, niet overal ontvangen ze haar vriendelijk met koffie. Dat hoeft ook niet, als het maar beschaafd blijft. Maar beschaafd blijft het in de omgang met verwarde personen vaak niet. Ze merkte dat al snel bij een eerste kennismaking met een stel waarvoor ze verantwoordelijk is. „Ze openden de deur en scholden me meteen uit voor kankertyfushoer en wat weet ik nog meer. Ik had me nog niet eens voorgesteld.” Toen ze zei wie ze was en waarvoor ze kwam kreeg ze nog meer bagger over zich heen. „Een gesprek was onmogelijk.”


Domijn zit in de maag met de aanpak van deze ‘verwarde huurders’, mensen met een psychiatrische problematiek, met indicaties voor begeleid of beschermd wonen en huurders met een verslaving. Ze veroorzaken allerlei vormen van overlast in de buurt. Als gevolg van de psychische problemen zijn woningen soms vuilnisbelten, iets waarmee Domijn pas wordt geconfronteerd als de verwarde huurder is opgenomen. „Als je ziet wat we soms aantreffen... totale chaos”, zegt Erna Kamphuis, de teamleider wonen. „Woningen zijn uitgeleefd. Deuren kapot, douches en wc’s versmeerd. De poep zit overal, het is gewoon een bende.”


Gettovorming


De afgelopen jaren is het aantal klachten over verwarde personen sterk gestegen, ook bij andere Twentse corporaties. Domijn en Welbions in Hengelo wijzen de overheveling van zorgtaken naar de gemeente vanaf 2015 aan als oorzaak. Sindsdien wonen mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking zelfstandig, waar ze voorheen 24 uurszorg kregen. „Dat maakte alles vreselijk lastig”, zegt Lucas Fransen, de manager wonen van Domijn. Ook omdat woningcorporaties sinds 2016 passend moeten toewijzen. Dat houdt in dat mensen met de smalste beurs in de goedkoopste woningen terechtkomen. Huurders met problemen komen bij andere mensen met problemen. Het gevolg: een soort gettovorming.
Domijn geeft aan dat de overige bewoners in een buurt, volledige straten, zich geïntimideerd voelen door psychisch verwarde mensen. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld, laat staan dat buren aangifte durven doen. „Mensen zijn bang.”


Buitensporig


Het contact met verwarde personen verloopt moeizaam. Medewerkers van Domijn hebben dagelijks te maken met huurders die schelden, schreeuwen. Mensen die hun post niet meer openen, die niet meer terugbellen. Als daar iets van gezegd wordt, dan krijgen ze geregeld een doodsbedreiging. Aangifte wordt daarvan niet eens altijd gedaan, zo normaal zijn de bedreigingen geworden. En dat is erg, aldus Fransen. „De werkdruk wordt buitensporig.”
De oplossing zoeken de corporaties in betere samenwerking, het beter delen van informatie en overlast interpreteren als een hulpvraag. Want als instanties op deze voet doorgaan, dan vreest Domijn dat er de komende jaren nog veel schrijnende gevallen bijkomen. Bron Tubantia 05-10-2019

Meer dan vijf jaar wachten op huurwoning  

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben.

Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.


Actium voert vernieuwingsslag uit


De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.
Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.
Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven


Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren. DvN 

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Landelijk nieuws

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten. Zodat ook zij prettig kunnen wonen binnen hun financiële mogelijkheden. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken.
De inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning wordt verhoogd naar 42.000 euro, de grens voor een eenpersoonshuishouden gaat omlaag naar 35.000 euro (in de huidige situatie is er een inkomensgrens van 38.035 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen komen zo sneller in aanmerking voor een betaalbare woning. Het wordt daarbij mogelijk gemaakt voor woningcorporaties, gemeenten en huurders om lokaal beleid te maken om maatwerk toe te passen. Ze kunnen de lokale vrije toewijzingsruimte anders inrichten als hier lokaal behoefte aan is (naar maximaal 15%). De vrije toewijzingsruimte was standaard 10%. Als er geen aanleiding of wens is om lokaal beleid te maken dan is de vrije toewijzingsruimte 7,5%.


Huurkorting


Verhuurders kunnen bijvoorbeeld een tijdelijke huurkorting geven aan huurders die recht hebben op huurtoeslag en een dure woning hebben. Deze tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft huurders de gelegenheid om te zoeken naar een passende en betaalbaardere woning.


Betere doorstroming


Woningcorporaties kunnen in de toekomst de huur van mensen met een hoog (midden)inkomen maandelijks met maximaal 50 of 100 euro verhogen. Zo draagt deze groep huurders bij aan het verbeteren, verduurzamen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen. Ze kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Zo komen er eerder woningen vrij voor huizenzoekers die nu op de wachtlijst staan.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Rijksoverheid 27-09-2019

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

 

Meer dan 180 woningcorporaties dienen bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen die ze betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting.

 

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen.
Deze huurdersbelasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.


Bezwaar


Daarom maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing. Doel is om Den Haag ertoe te bewegen de huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt.
Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.
‘De totale belastingen voor corporaties rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, naar verduurzaming en naar leefbare wijken’. Aedes ondersteunt dan ook de actie.Bron; Aedes 02-10-2019

 

 

 

Kabinet schaaft aan verhuurderheffing 

 

Met een financiële impuls probeert het kabinet om gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan het bouwen te houden. Met 1 miljard euro voor het versnellen van bouwplannen en het oplossen van knelpunten moet de bouwproductie hoog blijven.
Rijksgronden
De ‘woningbouwimpuls’ is een deel van de maatregelen die het kabinet neemt om de snelheid van de woningbouw te bevorderen. Samen met gemeenten gaat het Rijksvastgoedbedrijf beschikbare rijksgronden klaarmaken voor woningbouw.

Wachtlijsten
Maar het kabinet wil ook dat er meer betaalbare huurwoningen komen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn, vooral in de steden, te lang. Voor middeninkomens, die vaak te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig voor een hypotheek, is er helemaal nauwelijks een woning beschikbaar. Den Haag kijkt vooral naar de corporatiesector voor een oplossing. Die moeten worden gestimuleerd met een korting op de verhuurderheffing voor het bouwen van betaalbare woningen. Flexibele en tijdelijke woningen worden zelfs helemaal vrijgesteld van de heffing. Voor die maatregelen is 100 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Inkomensgrens
Om scheefwonen tegen te gaan wordt het straks makkelijker om de huur te verhogen van mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning. Bovendien wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd van 38.000 naar 42.000 euro, en wordt het makkelijker voor corporaties om de bereikbaarheid van een huurwoning aan de lokale situatie aan te passen.

Ruimte
Volgens corporatiekoepel Aedes is er echter meer nodig om de woningmarkt vlot te trekken. Aedes wil meer ruimte voor corporaties om lokaal afspraken te maken met huurders en gemeenten over middenhuur en leefbaarheid. Voorzitter Marnix Norder ziet wel een kantelpunt in het denken over de financiele draagkracht van corporaties. ‘Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu.’

Teniet
Volgens Norder wordt het voordeel van de 100 miljoen per jaar weer teniet gedaan door de stijgende belastingen die de corporatie opgelegd krijgen. Die rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, naar verduurzaming en naar leefbare wijken’. Volgens Aedes kan het kabinet het geld beter eerder ter beschikking stellen, dan het uit te smeren over de komende tien jaar.

Stikstof
Maxime Verhagen, voorman van Bouwend Nederland, wijst erop dat de grootste horde in de woningbouw de stikstofnormen zijn. 'Mijn grootste zorg is de bouwstop die dreigt te ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Nederland zit op slot, ruim 18.000 (bouw)projecten staan op de tocht. Iedere Nederlander gaat hier last van krijgen.' Het gevaar is, volgens Verhagen, dat dit de bouw proportioneel hard gaat raken. 'Met een beetje pech zijn we straks vele maanden verder voordat we door kunnen met de aanpak van de woningnood, het fileleed en de verduurzamingsopgave.' Bron:Binnenlands Bestuur 17-09-2019

Opmerkelijk nieuws

Een op de drie kinderen woont in een ongezond huis

 

Een groot deel van de Nederlandse kinderen groeit op in een te donker huis, met vocht, geluidsoverlast en te lage temperaturen. Dat vergroot hun kans op gezondheidsproblemen zoals astma, eczeem en luchtwegaandoeningen.

Van de 2,8 miljoen Nederlandse kinderen (onder de 15 jaar) wonen er bijna 420.000 in huizen met lekkende daken, vochtige muren of schimmel in raamkozijnen of op vloeren. Dat blijkt uit Europese cijfers, verzameld door onderzoeksbureau RAND in opdracht van Velux. Ruim 650.000 kinderen ervaren geluidsoverlast van buren en verkeer. 65.000 kinderen vinden dat hun huis te weinig daglicht binnenlaat en 50.000 kinderen wonen in een huis met een te lage temperatuur.

Wetenschappers geven 36 handige tips voor een gezonder huis
Lees meer
Daarmee heeft één op de drie kinderen te maken met slechte leefomstandigheden thuis. Zij lopen een groter risico op gezondheidsklachten, zeker als meerdere mankementen van toepassing zijn. Leven ze met alle genoemde risicofactoren, dan is de kans dat ze ziek worden wel 4,3 keer zo groot als normaal. De levenskwaliteit en -verwachting gaat omlaag. Ook schoolgebouwen hebben invloed. Het bureau berekende dat leerlingen 65.000 schooldagen per jaar missen door ziekte, veroorzaakt door slechte gebouwen.


Fijnstof in huis

 

Het is ‘helaas geen nieuwe informatie’, zegt Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenmilieu. ,,Ik mis zelfs een aantal zaken in het onderzoek, want een grote vervuiler is fijnstof binnenshuis, veroorzaakt door slechte kookafzuiging of rook in huis of een snelweg in de buurt. Het is ernstig, want als er één plek is waar het gezond moet zijn, dan is het in de eigen woning.”

Volgens Boerstra heeft het probleem te weinig aandacht. ,,Dat begint al bij de keuze voor de woning. Mensen kiezen voor een mooi huis, een leuke buurt en misschien kijken ze naar onderhoud en energie, maar niet naar zoiets belangrijks als hoe gezond een huis is.” Ook Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie denkt dat een gebrek aan aandacht de hoofdoorzaak is van de gezondheidsproblemen. ,,Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft, maar niks geleerd over hoe je een huis gezond maakt voor bewoners. Dat is toch gek? De markt laat het al honderd jaar liggen, terwijl ze voor mensen bouwen. En mensen zien het probleem niet, omdat ongezonde lucht niet zichtbaar is. Ze slapen misschien slecht of hebben hoofdpijn, maar weten niet hoe het komt.”


Huurwoningen


De problemen doen zich wat betreft schimmel met name voor in oude huurwoningen. Het WoonOnderzoek 2018 leerde eerder dit jaar dat rond de 40 procent van de huurwoningen die vóór 1960 zijn gebouwd met vocht en schimmel te maken hebben. Bij koopwoningen van die leeftijd ligt het percentage rond de 20 procent. Bij recent gebouwde huizen is de problematiek vele malen kleiner. ,,Huurders met een kleine portemonnee hebben er het meeste last van”, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze roept het kabinet op met een serieus actieplan te komen en geld beschikbaar te stellen voor woningcorporaties, zodat die huizen met problemen kunnen verduurzamen. ,,Dan sla je vijf vliegen in één klap: een gezonder huis, een lagere energierekening, de klimaatdoelen komen dichterbij, de gaskraan kan sneller dicht en het creëert banen als die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.” ad 11-10-2019

Samen met bewoners aan de slag voor meer groen in de voortuin

 

Deze week is het Duurzame Week Boxtel. Ook bij JOOST staat duurzaamheid hoog op de agenda. Niet alleen met het duurzamer en energiezuiniger maken van onze woningen, maar ook op het gebied van biodiversiteit.

Zo kregen in 2018 de boven en benedenwoningen aan het Ronduutje en de Stenen Kamer een opknapbeurt. En ook de voortuinen konden daar wel een metamorfose gebruiken. Samen met de bewoners gingen we hier daarom eind vorig jaar aan de slag.

 

De straat oogt een stuk vriendelijker

 

Maikel Scholten (38), bewoner van Stenen Kamer, is één van de huurders die meedacht bij de inrichting van de voortuinen. “Omdat ik bijen houd, had ik al plannen voor de inrichting van mijn tuin. Dat de woonstichting ons hier nu bij helpt, vind ik heel fijn”, vindt de imker. “Mijn tuin is nu gevuld met bloeiende planten en aan de zijkant plaatsen we een kersenboom, een appelboom én een perenboom. De straat oogt dan ook een stuk vriendelijker.”

 

Een inspirerend voorbeeld voor andere tuinen


Wij wilden met dit project ook zorgen voor meer biodiversiteit, met verschillende soorten bodembedekkers, bomen en planten. Consulent participatie Anja Maas was namens de woonstichting bij dit project betrokken. Ze vertelt: “Door deze variatie blijft de natuur in balans. Maar de tuinen moesten ook onderhoudsvriendelijk zijn. Dat was een wens van de bewoners. Wij hielpen de bewoners bij het samen plannen maken en de aanleg. Het onderhoud is nu een taak van de bewoners. Samen met hen organiseren we 2x per jaar een gezamenlijke tuindag. Ook goed voor de onderlinge contacten. Het project is dan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gezamenlijke tuinen.

 

Bewoners leren elkaar beter kennen

 

Ans Beenen (75), woonachtig aan het Ronduutje, is erg blij met de aanpak van de tuin. “Ik werk graag buiten. Dus een eigen voortuin waarin ik kan wroeten, maakt me erg blij. Met mijn buurman heb ik afgesproken dat we het onderhoud samen doen. Dit project is ook duidelijk meer dan het aanpakken van de tuinen. We hebben elkaar als bewoners beter leren kennen en het brengt ons dichter bij elkaar. En de straat oogt een stuk gezelliger.”


#DuurzameWeekBoxtel Bron; Joost .nl 07-10-2019

Onvrede bij sociale verhuurders                                                                                                                     Corporaties maken deze dagen weer de verhuurderheffing over naar de Belastingdienst. Gisteren deelden corporaties massaal screenschots van het over te maken bedrag op twitter, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen.

 

Corporaties gebruikten de #wooncrisis en #ikwileenhuis om aandacht te vragen voor de verhuurderheffing. Samen met de Woonbond roepen de corporaties de politiek op eindelijk een eind te maken aan de verhuurderheffing.


Liever bouwen


Corporaties laten zien dat de verhuurderheffing het aanpakken van de wooncrisis in de weg staat. Zo schrijft Hester van Buren, bestuursvoorzitter bij Rochdale: ‘Bij deze weer ruim 37,5 miljoen euro van onze huurders voor de staatskas. Veel liever van hadden we 1000 woningzoekenden aan een betaalbare woning geholpen.’ Woningstichting Nieuwkoop tweet: ‘Als kleine corporatie meer dan € 815.000 euro overgemaakt als straf voor het hebben van sociale huurwoningen. Met dat geld hadden wij graag woningen gebouwd waar onze woningzoekenden al 7 jaar op wachten!’

 

Verhalen huurders en woningzoekenden


Ook delen woningzoekenden en huurders hun persoonlijke verhaal over de wooncrisis via de actiesite wooncrisis.nl              Bron; Woonbond 27-09-2019