SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
De SHH wil de belangenbehartiger zijn voor huurders in de gemeente Hardenberg. Zij kan dat doen binnen de gemeentegrenzen van Hardenberg voor huurders van twee corporaties: De Veste in Ommen en Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg.

In dat kader heeft de SHH ieder kalenderjaar een aantal gespreksmomenten met onze vast gespreksparter, woningstichting de Veste uit Ommen. Daar spreken wij de door beide partijen ingebrachte onderwerpen door in een overlegvorm. Binnen de overlegwet die voor huurdersorganisaties geldt, is het zo dat de corporatie de agenda bepaald, maar wij kunnen dus ook onderwerpen op deze agenda inbrengen.  Deze onderwerpen variëren van informerend naar vraagbeantwoordend. Ook het beleid en mogelijke wijzigingen daarvan van de Veste wordt binnen deze gesprekken ter tafel gebracht.

Sympathisanten

Een stichting heeft geen leden maar wel een achterban nodig om gelegitimeerd haar werk te kunnen doen. Deze achterban bestaat uit huurders die sympathisant geworden zijn.  Zij ondersteunen daarmee het werk dat de SHH doet. Op de homepagina staat hoe ook u sympathisant kunt worden. Het sympathisant zijn is gratis en dat blijft het ook!

Plaatselijk nieuws

Goed voor elkaar! Hulpvragen?

Vanaf vrijdag 20 maart zijn de sociaal werkers van de Stuw 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-22.00 uur.

* telefonisch via 0523-267478
* per mail via goedvoorelkaar@destuw.nl
* via WhatsApp telefoonnummer 06-13286796

 

Wij zijn bereikbaar voor mensen die:


- praktische hulp nodig hebben (denk aan boodschappenservice, hondje uitlaten etc.)
- behoefte hebben aan een luisterend oor door telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje
- en voor diegenen die iets voor een ander willen betekenen.

 

Wil jij ook iets betekenen voor een ander? Bijvoorbeeld een boodschapje doen of telefonisch contact onderhouden met iemand die daar behoefte aan heeft?

Of heb je zelf een initiatief of een goed idee? Laat het ons dan weten en mogelijk kunnen we je daarin ondersteunen. Onze sociaal werkers denken mee, bieden ondersteuning of verwijzen door!

Denkt u ook aan digitale platform wehelpen.nl? Hier kunt u uw hulpvraag en hulpaanbod ook in kwijt. Wilt u liever persoonlijk contact? Dan staan we voor u klaar!

 

De Stuwdijk 4 Postbus 154 7770 AD Hardenberg Tel: 0523-267478 info@destuw.nl

Huurverhoging 2020
Vechtdal Wonen stelt huurverhoging uit tot 1 oktober


Vanwege de coronacrisis komt Vechtdal Wonen haar huurders in het Vechtdal tegemoet en stelt daarom de geplande huurverhoging van 1 juli uit tot 1 oktober 2020.

 

Door de coronacrisis kan het voor huurders van Vechtdal Wonen een onzekere tijd zijn wat betreft hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze minder werk hebben of hun baan kwijt zijn geraakt. Dit kan gevolgen hebben voor het betalen van de huur. Vechtdal Wonen wil haar huurders graag tegemoet komen in deze bijzondere tijd.

 

Huurverhoging uitgesteld
In overleg met de huurdersorganisaties stelt Vechtdal Wonen de huurverhoging van 1 juli uit naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat de huurprijs en servicekosten voor huurders tot 1 oktober gelijk blijven; dit scheelt 3 maanden met een mogelijk hogere huur. Huurders lezen hier meer over in een brief die ze deze week ontvangen.

Helpende hand
‘’Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren om de effecten van de coronacrisis te beperken voor onze huurders’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Met dit gebaar hopen we de huurders, die hierdoor geraakt worden, een helpende hand te bieden en hiermee de woonlasten betaalbaar te houden. Toch wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat huurders contact met ons opnemen wanneer zij door plotselinge terugval in hun inkomen betalingsproblemen krijgen. Samen met de huurder gaan we op zoek naar een passende oplossing.‘’

 

Huurbevriezing
Voor sommige huurders is het ook mogelijk om vanaf 1 oktober de huur te bevriezen tot 1 juli 2021. De huur wordt dan niet verhoogd. Deze landelijke afspraken zijn gemaakt door de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit is alleen mogelijk voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Contact
Tel: 0529 - 45 25 88

Telefonische bereikbaarheid:
ma t/m do. 9.00 - 15.00 uur
vr. 9.00 - 12.00 uur

E-mail: info@vechtdalwonen.nl        16-04-2020

 

Onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis

 

De Woonbond heeft met diverse partijen overleg gehad over een protocol voor onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis.

 

De insteek is dat onderhoud en renovatie zo veel mogelijk door kan gaan, als het maar wel veilig kan. De Woonbond heeft zich vooral uitgesproken over de veiligheid van bewoners.

 

Bewoner besluit


Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

 

Bewoonde staat


Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners hier het laatste woord over hebben.Woonbond 01-04-2020

Regionaal nieuws

Alle beschikbare huurwoningen op een site in Drenthe

Woningzoekenden vinden over een paar maanden een stuk gemakkelijker een geschikte sociale huurwoning in Drenthe.

Dat is het idee achter een nieuwe website die op 28 april wordt gelanceerd door de acht woningcorporaties die in Drenthe actief zijn. In totaal bezitten zij ongeveer 70.000 sociale huurwoningen in deze provincie en hun totale aanbod is straks op dit platform te vinden.

 

Maar één keer inschrijven
Woningzoekenden krijgen straks met één centrale inschrijving een overzicht van vrijwel alle beschikbare sociale huurwoningen in Drenthe. Tegenwoordig is het nog zo dat mensen zich op sommige plekken bij meerdere woningcorporaties in moeten schrijven als ze hun kans op een huurhuis willen vergroten. In een plaats als Emmen zijn bijvoorbeeld zowel Domesta als Lefier actief en huizenzoekers moeten zich bij beide partijen aanmelden om in aanmerking te komen voor het totale aanbod. Dat is straks voorbij.

 

Het gezamenlijke platform is al een jaar of drie in de maak en bij de ontwikkeling zijn ook huurders betrokken. Volgens directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta wordt de zoektocht naar een huis goedkoper voor de klant. Mensen moeten nu nog bij diverse corporaties inschrijfgeld betalen en dat is straks niet meer het geval.

 

Pas betalen als je een woning vindt
Inschrijven wordt gratis en pas als iemand daadwerkelijk een woning vindt en deze gaat huren, betaalt hij of zij administratiekosten. ,,Dat bedrag is niet hoger dan het huidige inschrijfgeld. Dus dit kost ons geld”, vertelt Moormann. ,,Maar het is ons ook een lieve duit waard om de drempel voor woningzoekenden zo laag mogelijk te houden.” DvN 08-01-2020

Zutphens huurdersverbond eist positie aan gesprekstafel tussen gemeente en Ieder1

Het Huurdersverbond in Zutphen, bestaand uit huurders van woningcorporatie Ieder1, eist een plek aan de onderhandelingstafel van de gemeente en de corporatie. Jaarlijks komen de woningcorporatie en de gemeente bij elkaar om te onderhandelen over prestatieafspraken. Daar moeten ook huurders bij aanwezig zijn, maar een grote groep voelt zich niet vertegenwoordigd door de bestaande huurdersvertegenwoordiging.

Daardoor is er een nieuwe vertegenwoordiging ontstaan, genaamd het 'Huurdersverbond'. Het verbond is een onderdeel van de Zutphense SP-fractie. Die partij maakt zich al jaren zorgen over de toestanden bij de Zutphense woningcorporaties. Eerder bemoeide de SP zich ook al met de conflicten tussen huurders en Ieder1. Ze bezochten zelfs meerdere malen, samen met huurders, de vestiging in Zutphen.

 

BIJ1

 

Volgens de SP heeft de huidige huurdersvertegenwoordiging, genaamd 'BIJ1', geen contact met de achterban. Ook zou deze niet gekozen zijn door de huurders en is er een sterke connectie met het woonbedrijf zelf. "Wij snappen wel dat Woonbedrijf Ieder1 het liefst met het niet functionerende BIJ1 onderhandelt, maar wij willen dat er een échte huurdersvertegenwoordiging aan de onderhandelingstafel komt", zegt Bennie Berendse, woordvoerder van het Huurdersverbond.

 

Door aan te schuiven bij de onderhandelingen tussen Ieder1 en de gemeente wil het Huurdersverbond invloed uitoefenen op de prestatieafspraken. Zo willen ze bijvoorbeeld dat klachten beter worden opgelost, dat de huurprijs gelijk blijft na een renovatie en dat er eerlijke renovatievergoedingen worden uitbetaald. "Onderhandelen met het Huurdersverbond is voor Woonbedrijf Ieder1 misschien niet leuk, maar voor de Zutphense huurders is het wel beter."Bron Lokaal Gelderland 27-10-2019

 

Twents corporatiepersoneel gebukt onder doodsbedreigingen

Twentse woningcorporaties worstelen met een groot probleem: huurders met psychische klachten. Na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers is voor de Enschedese woningbouwvereniging Domijn de maat vol. Het moet anders voor het faliekant misgaat.

 

Anderhalf jaar werkt Renate Finkers voor Domijn in Enschede. De consulent wijkbeheer is afkomstig uit de zorg en best wat gewend. Niet iedereen wil geholpen worden, niet overal ontvangen ze haar vriendelijk met koffie. Dat hoeft ook niet, als het maar beschaafd blijft. Maar beschaafd blijft het in de omgang met verwarde personen vaak niet. Ze merkte dat al snel bij een eerste kennismaking met een stel waarvoor ze verantwoordelijk is. „Ze openden de deur en scholden me meteen uit voor kankertyfushoer en wat weet ik nog meer. Ik had me nog niet eens voorgesteld.” Toen ze zei wie ze was en waarvoor ze kwam kreeg ze nog meer bagger over zich heen. „Een gesprek was onmogelijk.”

 

Domijn zit in de maag met de aanpak van deze ‘verwarde huurders’, mensen met een psychiatrische problematiek, met indicaties voor begeleid of beschermd wonen en huurders met een verslaving. Ze veroorzaken allerlei vormen van overlast in de buurt. Als gevolg van de psychische problemen zijn woningen soms vuilnisbelten, iets waarmee Domijn pas wordt geconfronteerd als de verwarde huurder is opgenomen. „Als je ziet wat we soms aantreffen... totale chaos”, zegt Erna Kamphuis, de teamleider wonen. „Woningen zijn uitgeleefd. Deuren kapot, douches en wc’s versmeerd. De poep zit overal, het is gewoon een bende.”

 

Gettovorming

 

De afgelopen jaren is het aantal klachten over verwarde personen sterk gestegen, ook bij andere Twentse corporaties. Domijn en Welbions in Hengelo wijzen de overheveling van zorgtaken naar de gemeente vanaf 2015 aan als oorzaak. Sindsdien wonen mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking zelfstandig, waar ze voorheen 24 uurszorg kregen. „Dat maakte alles vreselijk lastig”, zegt Lucas Fransen, de manager wonen van Domijn. Ook omdat woningcorporaties sinds 2016 passend moeten toewijzen. Dat houdt in dat mensen met de smalste beurs in de goedkoopste woningen terechtkomen. Huurders met problemen komen bij andere mensen met problemen. Het gevolg: een soort gettovorming.
Domijn geeft aan dat de overige bewoners in een buurt, volledige straten, zich geïntimideerd voelen door psychisch verwarde mensen. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld, laat staan dat buren aangifte durven doen. „Mensen zijn bang.”

 

Buitensporig

 

Het contact met verwarde personen verloopt moeizaam. Medewerkers van Domijn hebben dagelijks te maken met huurders die schelden, schreeuwen. Mensen die hun post niet meer openen, die niet meer terugbellen. Als daar iets van gezegd wordt, dan krijgen ze geregeld een doodsbedreiging. Aangifte wordt daarvan niet eens altijd gedaan, zo normaal zijn de bedreigingen geworden. En dat is erg, aldus Fransen. „De werkdruk wordt buitensporig.”
De oplossing zoeken de corporaties in betere samenwerking, het beter delen van informatie en overlast interpreteren als een hulpvraag. Want als instanties op deze voet doorgaan, dan vreest Domijn dat er de komende jaren nog veel schrijnende gevallen bijkomen. Bron Tubantia 05-10-2019

Landelijk nieuws

'Negenduizend huurders melden zich met betalingsproblemen'

Bij Nederlandse woningcorporaties hebben zich tot nu toe zo'n negenduizend huurders met betalingsproblemen gemeld. Dat worden er waarschijnlijk snel meer. "De meeste huurders hebben voor maart nog salaris gehad, april met een buffer kunnen overbruggen, maar voor mei is het de vraag of dat nog lukt."

 

Dat schrijft NRC na een rondgang langs 197 woningcorporaties. Samen bezitten die zo'n 1,6 miljoen van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.

 

Huurachterstanden
Het aantal mensen met huurachterstanden nam bij corporatiekoepel Aedes bijvoorbeeld al jaren af, maar is nu weer gegroeid. Toch valt het totale aantal huurders met een betalingsachterstand in Nederland volgens de corporaties nog relatief mee.

Het gaat al met al om iets meer dan een half procent van de 1,6 miljoen huurders die een betalingsachterstand hebben gemeld.

 

Dat komt volgens de corporaties vooral omdat het grootste deel van de huurders een vast inkomen uit een uitkering heeft, bijvoorbeeld bijstand of pensioen. Landelijk krijgt 61 procent van de bewoners van sociale huurwoningen zo'n uitkering.

 

Kop in het zand
Daarnaast vermoeden de woningcorporaties dat niet iedereen met financiële problemen zich al heeft gemeld. "Er is een groep mensen die hun kop in het zand steken", zegt een bestuurder tegen de krant.

De huurders die zich tot nu toe gemeld hebben, werken voornamelijk als zzp'er of freelancer. Daarnaast beginnen huurders van bedrijfsruimtes in financiële problemen te komen, merken de corporaties.


Minister Ollongren maakt tijdelijke huurverlaging mogelijk
Toch moet de grootste klap nog komen. Zo verwacht Jozefine Hoft, directeur van een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, dat de ernst van de situatie pas volgende maand duidelijker wordt. "Hoe langer de maatregelen tegen het coronavirus blijven gelden, hoe groter de probleemgroep wordt."


RTL Nieuws 25-05-2020

Tijdelijke huurverlaging wordt makkelijker gemaakt via spoedwet

Het wordt makkelijker om een tijdelijke verlaging van de huur te krijgen voor mensen die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dient met spoed een wet in die dit mogelijk moet maken.

Verhuurders hebben opdracht gekregen om maatwerk te leveren aan huurders die door corona financiële problemen hebben. Het tijdelijk verlagen van de huur is nu ook al een van de opties. Maar voor verhuurders is zo'n tijdelijke verlaging niet altijd een aantrekkelijke optie, omdat ze wettelijk niet de mogelijkheid hebben de huur na de afgesproken periode weer op te schroeven naar het oorspronkelijke niveau.

"Ik vind het daarbij belangrijk om verhuurders zo snel mogelijk zekerheid te geven over deze wettelijke mogelijkheid, zodat zij niet als gevolg van hun coulance geconfronteerd worden met een onbedoelde permanente huurverlaging of om deze reden geen gebruik willen maken van de mogelijkheid van een tijdelijke huurkorting", schrijft Ollongren.

 

Maatwerk
Het voorstel van de minister staat in een brief die ze naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Het is onder meer een reactie op een motie van de Kamer die opriep om de huren in de vrije en sociale sector per 1 juli te bevriezen. De minister is daar echter niet voor, omdat er ook mensen zijn die deze financiële steun niet nodig hebben. Het is beter om het per geval te bekijken, zegt ze.

Het blijft aan de verhuurder om te bepalen wat dat maatwerk inhoudt. De minister praat nog met verhuurdersorganisaties.

In het Parool reageert SP-senator Tiny Kox, die de motie indiende, teleurgesteld op de "onelegante" brief. "De Eerste Kamer neemt niet vaak moties aan. Als dat wel gebeurt, hechten wij er aan dat de minister die uitvoert of uitlegt waarom dat niet kan. In deze brief lees ik veel gespin maar weinig wol."

Verlenging huurcontracten
Ook laat de minister in de brief weten dat ze de Wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wil verlengen met twee maanden. Daarmee zouden contracten die in juli of augustus aflopen, ook tijdelijk verlengd kunnen worden. "Dit biedt een huurder meer rust en ruimte om vervangende woonruimte te zoeken", schrijft Ollongren.
RTL 20-05-2020

De helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

 

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.

‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes in een gezamenlijk persbericht. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’

 

Verhuurderheffing


Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt per jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties. Aedes, VNG en Woonbond gaven samen opdracht een evaluatie van de belasting uit te voeren, vooruitlopend op de evaluatie van het ministerie van BZK.

 

Fors minder investeringen


Onderzoeksbureaus Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurderheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Corporaties worden door het fiscaal beleid achtergesteld ten opzichte van commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.

 

Funest voor woningbouw


De verhuurderheffing roomt de inkomsten van corporaties fors af, hun ‘operationele kasstromen’ dalen sinds 2013. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurderheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen.

 

‘Niet op huurders verhalen’


Het was de bedoeling van het kabinet dat corporaties het geld voor de verhuurderheffing binnen zouden halen door efficiënter te werken en door meer woningen te verkopen en de huren te verhogen. Corporaties hebben inderdaad hun bedrijfslasten fors teruggebracht, maar verdere besparingen zijn nauwelijks nog mogelijk, aldus de onderzoekers. Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden.

Paulus Jansen, directeur Woonbond: ‘Terecht. In feite is de verhuurderheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.’

 

Twee keer zo veel woningen of 70 euro minder huur


Corporaties hadden daarmee twee keer zo veel nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, wat neerkomt op ongeveer 93.500 extra woningen. Of hun huurders gemiddeld een 70 euro lagere huur, een besparing van 840 euro per jaar per huishouden, kunnen bieden, staat in het rapport. Jansen: 'Zo zijn het de huurders en woningzoekenden die betalen voor deze belasting. Het is onbestaanbaar deze heffing in tijden van wooncrisis overeind te houden.'Woonbond 01-05-2020

Opmerkelijk nieuws

Boze huurders brengen 'vergeet-me-nietjes' naar woonbedrijf Ieder1

ZUTPHEN - Boze huurders hebben woensdagmiddag 'vergeet-me-nietjes' naar Ieder1 gebracht. Dit omdat ze nog steeds boos zijn op het woonbedrijf.
Na een mislukte renovatie zaten tientallen huurders in Zutphen met meer dan honderd klachten. Al maanden horen ze de belofte dat de klachten opgelost gaan worden, maar een groot deel van de klachten is nog steeds niet opgelost. Huurders zitten in de kou, hebben last van tocht en voelen zich bedonderd.

 

 

Vergeetachtigheid
Het lijkt er op dat Woonbedrijf Ieder1 een deel van de klachten is vergeten. Bennie Berendse, woordvoerder van het Huurdersverbond: "Hun vergeetachtigheid begint ons flink te irriteren", Om Woonbedrijf Ieder1 te helpen herinneren, boden de huurders van het Huurdersverbond de verhuurder daarom tientallen ‘vergeet-me-nietjes’ aan. "Een zoete actie, zo met de lente voor de deur", grapt Berendse.
De huurders worden ondersteund door de lokale SP-fractie. 19-02-2020

 

Vestia mag 17 huurovereenkomsten niet beeindigen

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia om een aantal huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen. Vestia heeft het voornemen om 535 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen.
Vestia wil dat de huurders voor 1 januari 2020 hun woning verlaten. Een aantal huurders zijn het hier niet mee eens en weigeren hun woning te verlaten. Om dat toch af te dwingen stapte Vestia naar de kantonrechter.

Herstructurering

Volgens Vestia sluiten de plannen om de woningen in de Tweebosbuurt te slopen en daarvoor nieuwe woningen terug te bouwen aan bij de plannen die de Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben voor fysieke kwaliteitsverbetering op Rotterdam Zuid. De sloop en herbouw van woningen heeft (mede) als doel stedenbouwkundige en sociale verbeteringen tot stand te brengen

 

Dringend eigen gebruik

De vordering op basis waarvan Vestia de huurovereenkomsten wil laten beëindigen is gebaseerd op artikel 7:274 lid 2 sub c BW (beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik). Dit artikel kent een streng beoordelingskader.

 

Sloop

Binnen dit wettelijk kader kan sloop een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld als de exploitatie van de woningen aanzienlijke verliezen oplevert. Stedenbouwkundige ontwikkeling op zichzelf (zonder bijkomende omstandigheden) is geen grond voor dringend eigen gebruik.

 

Staat woningen
In deze procedure is de (al dan niet slechte) staat van de woningen geen onderdeel van het juridisch debat en dus niet vast komen te staan. Uit de stukken waarop Vestia haar dringend eigen gebruik baseert, komt wel telkens naar voren dat ook de slechte staat van de woningen in de Tweebosbuurt aanleiding is voor de voorgenomen sloop. Maar Vestia heeft de vordering hier niet op gebaseerd. Het speelt dan ook geen rol bij de beoordeling van de vordering van Vestia.

 

Betrekken van de bewoners
Er is geen sprake geweest van het (daadwerkelijk) betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering. De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten.
Daarnaast hebben de bewoners in eerste instantie niet of nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van andere, geschikte woonruimte. Terwijl het algemeen bekend is dat het tegenwoordig en zeker in Rotterdam niet eenvoudig is sociale huurwoningen te vinden
Ook is de bewoners niet de mogelijkheid geboden na sloop en nieuwbouw in de wijk terug te keren. Integendeel, Vestia heeft verklaard die mogelijkheid niet te willen geven en daar ook geen verplichting toe te zien.
En dat terwijl Vestia als kerntaak heeft om ervoor te zorgen dat personen in verband met hun lage inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen (artikel 47 Woningwet).

 

Woningaanbod
De herstructurering die Vestia voor ogen heeft zou een vermindering opleveren van het aanbod in de laagste categorie van de sociale sector met 347 woningen. Tegelijkertijd zijn er zorgen- die ook door Vestia worden onderschreven- over de ontwikkeling van de voorraad van dat type woningen waardoor de doelgroep ernstig in de knel komt.

 

Alles afwegende
Er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard. Het sociaal maatschappelijke motief dat Vestia naar voren brengt voor de Tweebosbuurt blijkt onvoldoende uit de overgelegde stukken.

Op stedenbouwkundig vlak is niet aangetoond dat dit deel van de wijk niet in stand zou kunnen blijven. Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de herstructureringsplannen de strenge toets van het dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan.

De vordering van Vestia tegen 17 huurders wordt daarom in de vandaag uitgesproken vonnissen afgewezen. Rechtspraak 10-01-2020

 

 

Medewerker steelt miljoenen bij woningcorporatie Stadgenoot'

Een medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft miljoenen euro's gestolen van het bedrijf, meldt De Telegraaf op basis van ingewijden.
De vrouw was senior financieel medewerker. Op die positie maakte zij jarenlang regelmatig geldbedragen van tussen de 10.000 en 20.000 euro over naar de rekening van haar minderjarige dochter, schrijft de krant. Van het geld ging zij gokken en boekte zij luxe vakanties.
Stadgenoot, de twee na grootste woningcorporatie van Amsterdam, bevestigt de fraude, maar zegt niet om hoeveel geld het gaat. "In het belang van het strafrechtelijk onderzoek kunnen we geen toelichting geven", zegt een woordvoerder.
Kale kip
De medewerker werd betrapt omdat ING de overboekingen niet vertrouwde en aan de bel trok. Stadgenoot heeft de medewerker direct ontslagen.
Stadgenoot probeert het geld terug te krijgen. "Maar van een kale kip is het lastig plukken", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. De woningcorporatie kan tegen de krant niet zeggen hoe het mogelijk was dat de fraude niet eerder werd ontdekt. NOS 08-01-2020