SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders ! Bestuur van SHH wenst alle relaties en huurders een mooi 2021 !

Huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog

 

 

De huurprijzen van sociale huurwoningen worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Dat scheelt huurders gemiddeld zo'n 6 euro per maand netto, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag in een Kamerbrief.

 

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro.

 

Met dat geld wil het kabinet onder meer de verhuurders tegemoetkomen. Ollongren schrijft in de brief dat de bevriezing van de huurprijzen grote financiële gevolgen voor hen heeft. Daardoor komt leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden mogelijk in gevaar.

 

De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.

In sommige gevallen kunnen huurders alsnog te maken krijgen met een huurverhoging. Als de verhuurder een woning verbeterd heeft, bijvoorbeeld door het huis te verduurzamen, mag de huurprijs nog wel omhoog.

 

Door: NU.nl/ANP 17-02-2021

Tweede Kamer wil huren corporatiewoningen dit jaar niet verhogen

 

Goed nieuws voor huurders. De Tweede Kamer wil de huren van corporatiewoningen in de sociale sector dit jaar bevriezen. Ook heeft de Kamer een initiatiefwet van de PvdA aangenomen die de huurverhoging in de vrije sector beperkt tot inflatie plus 1 procent.

 

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende vorige week een motie in om de sociale huren van corporatie te bevriezen. Zij stond vanmiddag te juichen toen die motie werd aangenomen. ''Hier hebben we met veel huurders naartoe gewerkt en nu is er een meerderheid die ons steunt.''

Beckerman vindt de sociale huurwoningen van corporaties veel te duur. Ze wil zo snel mogelijk een huurverlaging doorvoeren. ''De bevriezing zie ik als een eerste stap.''

'Asociaal'
De SP heeft in dat voornemen de VVD als opmerkelijke bondgenoot. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vindt de huurprijzen van corporatiewoningen zelfs 'asociaal'. ''Ik heb dat vaker aangegeven, die prijzen moeten omlaag'', zegt hij in een reactie op de aangenomen motie.

De SP kreeg verder steun van PvdA, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, 50Plus, Partij voor de Dieren, DENK en het Kamerlid Van Kooten-Arissen. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet nu aangeven of ze de motie gaat uitvoeren. ''Wij hebben haar inmiddels gevraagd om snel te reageren'', aldus Beckerman.

Vrije sector
Ook voor huurders in de vrije sector was er vandaag een financiële meevaller. De initiatiefwet die PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ruim een jaar geleden indiende om de huurverhogingen in die sector te beperken tot de inflatie plus 1 procent, werd unaniem gesteund.

Toen Nijboer zijn wet indiende, leek die niet op voorhand op een meerderheid te kunnen rekenen. Maar de PvdA en GroenLinks maakten een deal met het kabinet. In ruil voor steun voor de woonbegroting nam minister Ollongren onder meer de initiatiefwet over. Zij heeft dus al aangekondigd dat ze die gaat uitvoeren. rtl 09-02-2021

 

Corporaties mogen gebruikmaken van inkomensverklaringen Belastingdienst

 

Bij inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen woningcorporaties gebruik maken van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Dit bepaalde het gerechtshof van Den Haag in het hoger beroep dat de Woonbond had aangespannen tegen de Nederlandse staat en woningcorporatie De Key.

 

Het gerechtshof bekrachtigt hiermee het vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 januari 2018. Corporatie De Key (en daarmee ook alle andere corporaties in dezelfde positie) mogen de gegevens van de Belastingdienst blijven gebruiken. Huurders hebben volgens het gerechtshof niets onverschuldigd betaald en kunnen dus geen terugbetaling van De Key vragen.

Corporaties hebben correct gehandeld
Aedes heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat woningcorporaties bij het gebruikmaken van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewoon de wet hebben gevolgd en correct hebben gehandeld.

De Woonbond stelde dat de Belastingdienst de inkomensverklaringen wettelijk niet had mogen verstrekken en dat verhuurders ze niet hadden mogen gebruiken voor bepaling van (inkomensafhankelijke) huur. Nadat de rechtbank de Woonbond daarin ongelijk gaf is dit nu door het gerechtshof op 22 december 2020 bevestigd.

Huurders geen recht op schadevergoeding
Wel heeft het gerechtshof in navolging van uitspraken van de Raad van State geoordeeld dat de Belastingdienst tussen 2013 en 2016 inderdaad geen inkomensverklaringen had mogen afgeven en daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Maar het gerechtshof benadrukt dat dit niet zonder meer met zich meebrengt dat de huurders ook recht hebben op schadevergoeding van de staat over dit tijdvak.

28-12-2020

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Het komende jaar verandert er veel dat huurders en woningzoekenden in de portemonnee kan raken.

 

De Woonbond heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Op het moment zijn nog niet alle regels gepubliceerd of alle wetswijzigingen aangenomen. Het kan dus zijn dat er nog iets wijzigt in het overzicht.

Huurverlaging
Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht hebben op huurverlaging. Ze doen dit op basis van de inkomensindicaties van de Belastingdienst over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor je recht hebt op huurverlaging? Dan moet je zelf huurverlaging aanvragen.

Jaarlijkse huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging wordt beperkt tot maximaal inflatie plus 1%. Dat geldt voor sociale huurders (bij corporaties en beleggers) maar ook voor huurders in de vrije sector. Sociale huurders met een laag inkomen konden eerst nog een huurverhoging van maximaal 2,5% boven inflatie krijgen. Voor vrijesectorhuurders geldt dit jaar voor het eerst een maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders met een iets hoger middeninkomen kunnen waarschijnlijk wel een hogere (inkomensafhankelijke) huurverhoging krijgen. Het percentage en de inkomensgrens voor deze extra huurverhoging zijn nog niet bekend.

Bron; Woonbond 11-12-2020

Een huur die past bij je inkomen: mogelijk huurverlaging in 2021 als je duur huurt

                                                                                                                                                                         Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. De Woningcorporatie wijst je een woning toe die betaalbaar is. Maar soms verandert er iets in je situatie: je inkomen daalt bijvoorbeeld. De woning kan dan ineens toch te duur voor je worden. Het kabinet wil deze huurders helpen met een eenmalige huurverlaging in 2021.

Woningcorporaties nemen contact op
Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of huurders de huurverlaging krijgen, hangt af de hoogte van hun huur en van hun inkomen en medebewoners. Belangrijk hierbij is dat woningcorporaties het inkomen van 2019 gebruiken; dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Je kunt ook zelf om huurverlaging vragen
Huurders die recent te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen in 2021. Dit doen ze bij hun woningcorporatie. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Betaalbaar wonen
Deze aanpak vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel wat de eenmalige huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer behandelt het voorstel in december.
Rijksoverheid 13-11-2020