SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Woonbond wil aandacht voor huurprijzen sociale sector in campagne


Een meerderheid van de Nederlanders (63 procent) wil dat de huren in de sociale sector worden bevroren, om zulke woningen betaalbaarder te houden, zo meldt de Woonbond op basis van 70.000 reacties op het WoonKieskompas.

Een meerderheid van de ondervraagden zou op het gebied van huren een andere koers willen varen dan de laatste jaren tijdens de kabinetten van premier Mark Rutte. Een nieuw kabinet moet dat ter harte nemen, vindt zegt directeur Zeno Winkels van de huurdersvereniging. "De roep om een grotere sociale huursector en betaalbare woonlasten is luid. Het is tijd om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken."

 

Het demissionaire kabinet besloot vorige maand al om de huren voor sociale huurders dit jaar te bevriezen, onder meer vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis. Corporatiekoepel Aedes noemde dat toen 'geen logische manier' om de juiste mensen - slachtoffers van economische kant van de coronacrisis die met betalingsproblemen kampen - te helpen. Trouwv12-03-2021

Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen

 

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond.

 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’. De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

 

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon, zo blijkt uit het Nibud-onderzoek.

 

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

 

Mogelijke maatregelen
Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelen die de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Hieruit blijkt dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn. Denk aan het verhogen van de bijstand en het minimumloon met tien procent. Dit alleen al zorgt voor grote daling van het risico op financiële problemen voor huurders met een laag inkomen. Andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het risico op financiële problemen zijn: hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget. Het rapport laat zien dat dit soort maatregelen effectiever zijn dan een generieke huurverlaging, omdat een huurverlaging bij armere huishoudens deels teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag.

 

Meer besteedbaar inkomen
Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.’ Aedes 03-03-2021

Huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog

 

 

De huurprijzen van sociale huurwoningen worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Dat scheelt huurders gemiddeld zo'n 6 euro per maand netto, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag in een Kamerbrief.

 

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro.

 

Met dat geld wil het kabinet onder meer de verhuurders tegemoetkomen. Ollongren schrijft in de brief dat de bevriezing van de huurprijzen grote financiële gevolgen voor hen heeft. Daardoor komt leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden mogelijk in gevaar.

 

De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.

In sommige gevallen kunnen huurders alsnog te maken krijgen met een huurverhoging. Als de verhuurder een woning verbeterd heeft, bijvoorbeeld door het huis te verduurzamen, mag de huurprijs nog wel omhoog.

 

Door: NU.nl/ANP 17-02-2021

Tweede Kamer wil huren corporatiewoningen dit jaar niet verhogen

 

Goed nieuws voor huurders. De Tweede Kamer wil de huren van corporatiewoningen in de sociale sector dit jaar bevriezen. Ook heeft de Kamer een initiatiefwet van de PvdA aangenomen die de huurverhoging in de vrije sector beperkt tot inflatie plus 1 procent.

 

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende vorige week een motie in om de sociale huren van corporatie te bevriezen. Zij stond vanmiddag te juichen toen die motie werd aangenomen. ''Hier hebben we met veel huurders naartoe gewerkt en nu is er een meerderheid die ons steunt.''

Beckerman vindt de sociale huurwoningen van corporaties veel te duur. Ze wil zo snel mogelijk een huurverlaging doorvoeren. ''De bevriezing zie ik als een eerste stap.''

'Asociaal'
De SP heeft in dat voornemen de VVD als opmerkelijke bondgenoot. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vindt de huurprijzen van corporatiewoningen zelfs 'asociaal'. ''Ik heb dat vaker aangegeven, die prijzen moeten omlaag'', zegt hij in een reactie op de aangenomen motie.

De SP kreeg verder steun van PvdA, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, 50Plus, Partij voor de Dieren, DENK en het Kamerlid Van Kooten-Arissen. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet nu aangeven of ze de motie gaat uitvoeren. ''Wij hebben haar inmiddels gevraagd om snel te reageren'', aldus Beckerman.

Vrije sector
Ook voor huurders in de vrije sector was er vandaag een financiële meevaller. De initiatiefwet die PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ruim een jaar geleden indiende om de huurverhogingen in die sector te beperken tot de inflatie plus 1 procent, werd unaniem gesteund.

Toen Nijboer zijn wet indiende, leek die niet op voorhand op een meerderheid te kunnen rekenen. Maar de PvdA en GroenLinks maakten een deal met het kabinet. In ruil voor steun voor de woonbegroting nam minister Ollongren onder meer de initiatiefwet over. Zij heeft dus al aangekondigd dat ze die gaat uitvoeren. rtl 09-02-2021

 

Corporaties mogen gebruikmaken van inkomensverklaringen Belastingdienst

 

Bij inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen woningcorporaties gebruik maken van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Dit bepaalde het gerechtshof van Den Haag in het hoger beroep dat de Woonbond had aangespannen tegen de Nederlandse staat en woningcorporatie De Key.

 

Het gerechtshof bekrachtigt hiermee het vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 januari 2018. Corporatie De Key (en daarmee ook alle andere corporaties in dezelfde positie) mogen de gegevens van de Belastingdienst blijven gebruiken. Huurders hebben volgens het gerechtshof niets onverschuldigd betaald en kunnen dus geen terugbetaling van De Key vragen.

Corporaties hebben correct gehandeld
Aedes heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat woningcorporaties bij het gebruikmaken van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewoon de wet hebben gevolgd en correct hebben gehandeld.

De Woonbond stelde dat de Belastingdienst de inkomensverklaringen wettelijk niet had mogen verstrekken en dat verhuurders ze niet hadden mogen gebruiken voor bepaling van (inkomensafhankelijke) huur. Nadat de rechtbank de Woonbond daarin ongelijk gaf is dit nu door het gerechtshof op 22 december 2020 bevestigd.

Huurders geen recht op schadevergoeding
Wel heeft het gerechtshof in navolging van uitspraken van de Raad van State geoordeeld dat de Belastingdienst tussen 2013 en 2016 inderdaad geen inkomensverklaringen had mogen afgeven en daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Maar het gerechtshof benadrukt dat dit niet zonder meer met zich meebrengt dat de huurders ook recht hebben op schadevergoeding van de staat over dit tijdvak.

28-12-2020