SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

MEER HUURDERS KUNNEN LASTEN NIET BETALEN

 

Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen met cijfers over 2018.

Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen met cijfers over 2018.

Inkomens nauwelijks toegenomen

Het aantal huurders van een corporatiewoning dat de woonlasten niet meer kon betalen, steeg van 12 procent in 2017 naar 16,4 procent in 2018. In Groningen zijn er uitschieters tot bijna 25 procent. ‘Dit komt omdat de inkomens van deze mensen, die toch al tot de lage inkomensgroep horen, niet tot nauwelijks zijn toegenomen tussen 2017 en 2018’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

 

2017

2018

Oldambt

15,5%

24,2%

Westvoorne

25,5%

24,1%

Veendam

17%

23,7%

Delfzijl

15,5%

23,3%

Enschede

16,7%

23,1%

Lelystad

18,1%

22,7%

Den Haag

14,9%

22,4%

Pekela

19,1%

22,4%

Rotterdam

14,4%

21,5%

Veere

15,8%

21,1%

Nederland

12%

16,4%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

 

Gemengde wijken

Uit de monitor blijkt ook dat er steeds meer huurders zijn met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag. 70 procent van de huurders van een corporatiewoning in Oost-Groningen heeft recht op huurtoeslag, tegenover 46 procent van de huurders in IJmond. ‘In regio’s waar veel huurders wonen met een laag inkomen, is het vaak lastiger om gemengde wijken te realiseren.’

 

Minder doorstroming

Er zijn verder grote verschillen in doorstroming. In regio’s in Groningen en Noord-Friesland komt meer dan 10 procent van de woningen vrij, ten opzichte van minder dan 6,5 procent in de regio Den Haag en Alkmaar en omgeving. Landelijk gezien daalt het aandeel vrijkomende woningen de afgelopen jaren. De gemiddelde huur van een corporatiewoning in 2018 was 553 euro per maand.

 

De Lokale Monitor Wonen is gemaakt op initiatief van Aedes, Woonbond, G4, G32 en de VNG. Partners zijn Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau van de Statistiek.Bron Binnenlands bestuur 21-07-2020