SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Het komende jaar verandert er veel dat huurders en woningzoekenden in de portemonnee kan raken.

 

De Woonbond heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Op het moment zijn nog niet alle regels gepubliceerd of alle wetswijzigingen aangenomen. Het kan dus zijn dat er nog iets wijzigt in het overzicht.

Huurverlaging
Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht hebben op huurverlaging. Ze doen dit op basis van de inkomensindicaties van de Belastingdienst over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor je recht hebt op huurverlaging? Dan moet je zelf huurverlaging aanvragen.

Jaarlijkse huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging wordt beperkt tot maximaal inflatie plus 1%. Dat geldt voor sociale huurders (bij corporaties en beleggers) maar ook voor huurders in de vrije sector. Sociale huurders met een laag inkomen konden eerst nog een huurverhoging van maximaal 2,5% boven inflatie krijgen. Voor vrijesectorhuurders geldt dit jaar voor het eerst een maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders met een iets hoger middeninkomen kunnen waarschijnlijk wel een hogere (inkomensafhankelijke) huurverhoging krijgen. Het percentage en de inkomensgrens voor deze extra huurverhoging zijn nog niet bekend.

Bron; Woonbond 11-12-2020

Een huur die past bij je inkomen: mogelijk huurverlaging in 2021 als je duur huurt

                                                                                                                                                                         Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. De Woningcorporatie wijst je een woning toe die betaalbaar is. Maar soms verandert er iets in je situatie: je inkomen daalt bijvoorbeeld. De woning kan dan ineens toch te duur voor je worden. Het kabinet wil deze huurders helpen met een eenmalige huurverlaging in 2021.

Woningcorporaties nemen contact op
Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of huurders de huurverlaging krijgen, hangt af de hoogte van hun huur en van hun inkomen en medebewoners. Belangrijk hierbij is dat woningcorporaties het inkomen van 2019 gebruiken; dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Je kunt ook zelf om huurverlaging vragen
Huurders die recent te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen in 2021. Dit doen ze bij hun woningcorporatie. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Betaalbaar wonen
Deze aanpak vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel wat de eenmalige huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer behandelt het voorstel in december.
Rijksoverheid 13-11-2020

Huurverhoging verder gemaximeerd en 450 miljoen voor leefbare en duurzame gebieden

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een aanvullend pakket maatregelen om voor zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning bereikbaar te maken. De jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1%, meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden.

Minister Ollongren: “Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra. Daarom kom ik met deze aanvullende maatregelen om huurverhogingen verder aan banden te leggen en voor een grotere groep mensen een sociale huurwoning bereikbaar te maken. Daarnaast ga ik fors investeren in die gebieden waar leefbaarheid onder druk staat zodat ook daar mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Betaalbaar en bereikbaar
Om de betaalbaarheid van huren verder te stimuleren wordt de huurprijsstijging van alle woningen gemaximeerd op inflatie + 1%. Dit geldt voor zowel de sociale als de vrije sector. Dat de huurverhogingen ook in de vrije sector aan banden worden gelegd, is voor het eerst. Om het huren van een sociale huurwoning toegankelijk te houden voor een brede groep mensen blijft de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelijk. De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt de komende drie jaar verhoogd (van 39.055 euro naar 43.126 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer mogelijkheden om een betaalbare woning te vinden.

Investeren in leefbaarheid en verduurzaming van kwetsbare gebieden
Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen zodat deze gebieden leefbaarder en veiliger worden. Hierbij wordt ingezet op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen. Deze middelen zullen gericht ingezet worden in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar 15 burgemeesters in juni een oproep voor deden. Het gaat dan onder andere om gebieden in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen. Daarnaast is hiervoor een aantal grensregio’s in beeld (bijvoorbeeld Parkstad Limburg, Noordoost Friesland, Oost-Groningen). Gemeenten kunnen concrete investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar wordt bekendgemaakt hoe dit vormgegeven gaat worden.

Documenten
Kamerbrief over maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de maatregelen die zijn genomen om de betaalbaarheid voor starters en ...

Kamerstuk | 06-11-2020

Gigantische achterstanden bij Huurcommissie, huurders wachten bijna 2 jaar op uitspraak

Heb je last van lekkages, schimmel of vraagt je huurbaas teveel geld? Dan kan je naar de Huurcommissie. Maar door bezuinigingen, de hoge werkdruk en de coronacrisis is de achterstand in 3 jaar tijd verviervoudigd: ruim 10.500 zaken liggen op de plank.

Huurders wachten hierdoor soms wel 2 jaar op een uitspraak. En dat is ontzettend frustrerend, weet Tjerk Dalhuisen van stichting WOON!, die huurders juridisch bijstaat. "Al die tijd zitten huurders met achterstallig onderhoud, betalen ze teveel huur en worden hun klachten niet verholpen." En dat is al een tijd aan de hand.

Loszittende wc-pot
Dat geldt ook voor student Elias van Mourik. 14 maanden geleden spande hij een zaak aan tegen zijn huurbaas, die volgens Elias te hoge servicekosten vraagt: "Ik betaal 100 euro per maand. Maar de wc-pot zit los, we hebben schimmel, de boiler doet het niet, maar de huurbaas doet niets."

En volgens Elias geldt dat ook voor de Huurcommissie: "Ik heb nog helemaal niets van ze gehoord. Er is nog niet eens een rapporteur langs geweest. Zo duurt het straks tot 2025 voor er een uitspraak ligt."

'Wettelijke termijn van 4 maanden wordt nooit gehaald'
Bij de Huurcommissie kunnen huurders klachten indienen over gebreken in hun huis of over een te hoge huurprijs. De commissie kan vervolgens met een juridisch bindende uitspraak bepalen dat de huurprijs definitief verlaagd moet worden, of totdat de gebreken zijn opgelost.

"In de wet is vastgelegd dat de Huurcommissie binnen 4 maanden uitspraak moet doen, maar dat halen ze bijna nooit. En door de coronacrisis ligt het helemaal stil. Sinds maart zijn er geen zittingen meer geweest", vertelt Dalhuisen.

Bezuinigingen bij de Huurcommissie
Maar de problemen spelen al langer. Eind 2017 lag de werkvoorraad van de Huurcommissie nog op 2500 zaken. Sindsdien nam de instroom van zaken sterk toe, terwijl 20 procent van het vaste personeel juist werd wegbezuinigd. Vorig jaar was de achterstand hierdoor al toegenomen tot bijna 6000 zaken.

Minister Ollongren is verantwoordelijk voor de Huurcommissie. Zij is schuldig aan de enorme achterstanden, vindt Dalhuisen: "Er zitten bij het ministerie misschien mensen die optimistisch zijn en denken dat het goed gaat met woningmarkt. Maar in de praktijk is er een enorme wooncrisis. Dat levert veel huurgeschillen op."

Brandbrief
Namens verschillende huurteams in Nederland stuurt Dalhuisen een brandbrief naar verantwoordelijk minister Ollongren: "We eisen dat er meer personeel bijkomt en dat de achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt, zodat huurders weer weten waar ze aan toe zijn."

Minister Ollongren laat weten binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer te komen over de situatie bij de Huurcommissie. Tot die tijd wil ze niet reageren. Bron; Een Vandaag 30-10-2020

'Huurders de dupe van beleid Rutte: steeds meer inkomen naar woning'

Huurders zijn er flink op achteruit gegaan sinds premier Rutte tien jaar geleden aan de macht kwam. Volgens de Woonbond zijn wachtlijsten voor een sociale huurwoning sindsdien flink toegenomen. Daarnaast zijn huurders een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan kopers.

Dat vertelt Zeno Winkels, de directeur van de Woonbond, in een interview met het AD. "De huurder is onder Rutte slecht af", vertelt hij.

Commerciële verhuur
Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn flink toegenomen en huurprijzen zijn in de afgelopen jaren gestegen. "Het kabinetsbeleid was de afgelopen tien jaar gericht op een kleinere corporatiesector en meer commerciële verhuur", legt Winkels uit. "Daarvan zijn huurders de dupe geworden."


Coronacrisis of niet: grootste stijging huren in 6 jaar
Besteedde een huurder elf jaar geleden nog 34 procent van het inkomen aan woonlasten, in 2018 was dat al opgelopen tot 38 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt omdat de huurprijzen tussen 2010 en 2019 fors zijn gestegen: bij sociale huur zo’n 26 procent en bij commerciële huur 44 procent.

Vrije sector
"Onder Rutte is het mogelijk geworden om in de vrije sector een tijdelijk huurcontract van twee jaar te geven", vertelt Winkels aan de krant. "Elke twee jaar kan een verhuurder iemand anders in zijn huis zetten, en daarbij zelf de nieuwe huurprijs betalen. Daardoor zijn er nu woekerprijzen, waardoor mensen met een middeninkomen helemaal geen huurhuis kunnen krijgen."


'Veel huurders in de vrije sector zouden liever kopen'
Wat ook niet meehelpt is dat het aantal sociale huurhuizen tussen 2013 en 2018 met 108.000 is gedaald. In Nederland staan nu nog zo'n twee miljoen sociale huurwoningen. In de grote steden moeten woningzoekenden jarenlang wachten op een huis of appartement.

Puntenstelsel
Volgens de Woonbond zou er – net zoals bij sociale huurwoningen – een puntenstelsel voor de vrije sector moeten komen. Alleen zo kan worden voorkomen dat huurhuizen voor een te hoge prijs worden aangeboden.rtl 19-10-2020