SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Semra (24) mag toch in huurhuis overleden vader blijven wonen: ‘Dat ik dit moest doorstaan vind ik niet kunnen’


Grote opluchting heerst er bij de 24-jarige Semra Mesfum uit Amsterdam nu ze van de rechter in haar huurhuis mag blijven. Ze dreigde de woning te verliezen omdat ze na het overlijden van haar vader volgens de wooncorporatie niet kon aantonen samen een ‘duurzaam huishouden’ te hebben gevormd.


Nadat Semra’s vader overleed, dreigt ze nu hun huurhuis te verliezen

 

Op 29 november 2019 werd de vader van Semra op de Plesmanlaan aangereden toen hij van werk naar huis fietste. In het ziekenhuis overleed hij een dag later aan zijn verwondingen. Ruim een maand na het overlijden van haar vader viel de eerste brief van wooncorporatie Eigen Haard op de deurmat waarin stond dat ze het huis moest verlaten, tenzij ze kon aantonen met haar vader een ‘duurzaam huishouden’ te hebben gevormd. De in het dagelijks leven als doktersassistente werkzame Semra stond wel ingeschreven op het woonadres, maar niet bijgeschreven op het huurcontract.

Een juridisch steekspel volgde waarbij de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam. Die heeft nu in het voordeel van Semra beslist. ,,Het is al zwaar om een of beide ouders te verliezen”, vertelt ze, ,,maar dan komt dit er nog allemaal bovenop. Dat ik dit heb moeten doorstaan vind ik eigenlijk niet kunnen. Mentaal is het heel erg zwaar.”

 

Plots dakloos
De zaak van Semra kreeg veel aandacht. Zo startte ze een petitie waarin ze oproept om jongeren ‘niet plots dakloos te laten worden na het verlies van hun ouder.’ De petitie is inmiddels al meer dan 11.000 keer ondertekend. Ook werd er door Jazie Veldhuyzen van Bij1 een motie ingediend om jongeren die hetzelfde overkomt te helpen.

Volgens Semra zijn we er daarmee nog niet, want het is in heel Nederland een probleem. ,,Dit gebeurt ook in Rotterdam, Amersfoort, eigenlijk overal. Dus landelijk zou de politiek er ook mee aan de slag moeten gaan.”

Na het overlijden van haar vader kreeg ze wel Slachtofferhulp, maar die konden haar niet helpen om haar huis te behouden. ,,En ook de gemeente kon mij niet helpen. Het is allemaal heel onduidelijk, niemand weet waar je hulp kunt krijgen of steun kunt vinden in dit soort situaties. Als dat in de toekomst wel mogelijk is, zou dat heel fijn zijn.” AD 22-12-20

 

Nieuwe initiatief woningruil sociale huurwoningen

Een jaar geleden stopte de app HuisjeHuisje, waarmee woningzoekende huurders op zoek konden naar een partner voor woningruil. Tien woningcorporaties uit Noord-Holland pakten de handschoen op. Ze startten een nieuw platform voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen.

Twee handen ruilen huis

Via de websites van Woonmatch West-Friesland, Woonmatch Waterland en Woonmatch Kop van Noord-Holland kunnen huurders hun woning op ruilmijnwoning.nl(externe link) adverteren. De betrokken corporaties willen woningzoekende huurders daarmee extra mogelijkheden bieden een nieuwe woning te vinden, in tijden van grote woningnood.

Inschrijfduur of wachttijd blijft behouden
Huurders die zich via Woonmatch op ruilmijnwoning.nl(externe link) inschrijven zien het woningruilaanbod van alle tien de aangesloten corporaties. Wie op die manier een nieuwe woning vindt mag de bij Woonmatch opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. De woningruil kan dus ook worden ingezet als tussenstap naar een nog beter passende woning.

 

Uitbreidingsplannen
De website ruilmijnwoning.nl(externe link) is voor iedereen te bekijken, maar om je woning te kunnen ruilen moet je ingeschreven staan bij een van de Woonmatch websites en huurder zijn bij een van de deelnemende woningcorporaties in Noord-Holland. De initiatatiefnemers willen het woningruilplatform in de toekomst wel graag uitbreiden. Op de websites van Woonmatch valt te lezen dat meer corporaties en regio’s zich de komende tijd willen aansluiten bij dit initiatief.

 

Woonbond 30-10-2020

In woningnood als je ouders sterven: 'Schandalig' 

Sammy-Jo (21) belandde in een nachtmerrie. Nadat ze in februari haar vader verloor dreigt ze nu uit het huis van daar vader te worden gezet. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis las haar verhaal en gaat Kamervragen stellen. "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Helaas is Sammy-Jo niet de enige.

 

EditieNL sprak met Sammy-Jo over haar schrijnende situatie. Ook al staat ze al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader, nu hij er niet meer is, mag ze niet meer in het huis blijven wonen.

 

Sammy-Jo (21) wordt huis uitgezet na overlijden vader


Een dag later blijkt dat Sammy-Jo lang niet de enige is die in deze situatie zit. Verschillende slachtoffers melden zich. EditieNL sprak met Annica van Eekeren. Een meisje van 19 wiens beide ouders overleden. Ook zij dreigt per oktober op straat te komen staan.

Niet de enige
"In september vorig jaar overleed mijn vader aan kanker, twee maanden later in november vond ik mijn moeder op de grond in de woonkamer, zij was toen al overleden. Vermoedelijk aan een herseninfarct." Annica was toen achttien jaar en was ineens een weeskind geworden.

 

'Zo gestrest'


Ze moest van alles regelen, haar ouders hadden een bedrijf waar ze veel voor moest afhandelen. Ze moest iemand vinden die voor haar hond kon zorgen, ze moest haar schoolwerk inhalen. "Ik ben zo gestrest, ik wil helemaal niet met deze dingen bezig zijn. Ik heb nog geen dag even tot rust kunnen komen."

Hoewel de verhalen van Sammy-Jo en Annica op elkaar lijken verschillen ze in het feit dat Annica heel graag een andere woning wil en Sammy-Jo in de woning van haar vader wil blijven wonen.

 


"Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder geprobeerd om mij medehuurder te maken, maar dat mag niet. Ik moet nu per oktober het huis uit. Ik wil hier ook niet blijven want ik heb echt een traumatische ervaring meegemaakt in dit huis toen ik mijn moeder heb gevonden. Ik kan hier niet blijven." Wat ze wel wil is hulp met het vinden van een nieuwe woning.

 

Studentenkamer


"Ik heb een brief geschreven aan de urgentiecommissie, maar die vinden mijn situatie niet urgent genoeg omdat ze vinden dat ik prima op een studentenkamer kan zitten." Maar een studentenkamer wil Annica niet. "Andere studenten kunnen in het weekend naar huis, ik kan dat niet. Bovendien heb ik een plek nodig waar ik tot rust kan komen. Daarnaast heb ik de hele inboedel en alle spullen van mijn ouders. Moet ik die dan weggooien?"

"Je wordt wees, je verliest alles. Ik heb gewoon wat hulp nodig, ik kan dit niet alleen."

 

Kamervragen


De verhalen van Sammy-Jo en Annica maken veel los. VVD Kamerlid Daniel Koerhuis las het verhaal van Sammy-Jo en reageert op Twitter: "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Hij heeft hierover Kamervragen gesteld aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij wilde van de minister weten of ze de corporatie waar Sammy-Jo mee te maken heeft gaat aandringen om tot een oplossing te komen. Daarnaast wil hij weten of ze het eens is met hem dat bij een ingrijpende gebeurtenis -zoals het overlijden van een familielid- de menselijke maat moet worden gehanteerd.


Zowel Sammy-Jo als Annica hebben als laatste hoop dat ze op korte termijn worden ingeloot voor een huurwoning.

RTL 19-08-2020

Sammy-Jo (21) wordt door corporatie huis uitgezet na overlijden vader

 

De 21-jarige Sammy-Jo is in februari haar vader verloren aan longkanker. Alsof dat nog niet treurig genoeg is, heeft ze binnenkort ook geen onderdak meer. De woningcorporatie zet haar uit haar ouderlijk huis.

 

Sammy-Jo (21) staat al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader. Toen hij ongeneeslijk ziek bleek te zijn, heeft ze een maatschappelijk werker ingeschakeld. Samen hebben ze contact opgenomen met woningcorporatie De Alliantie om te horen hoe het na zijn dood verder zou verlopen met het huis.

"Ik heb toen een paar keer gebeld met de woningcorporatie om te peilen of ik medehuurschap kon aanvragen", zegt Sammy-Jo tegen Editie NL.


De woningcorporatie vertelde haar in eerste instantie dat ze een passende woning voor haar zouden zoeken. "Ik heb toen een mail gestuurd waarin ik zei dat ik in het huis van mijn vader wil blijven wonen. Ik heb hier heel veel herinneringen."

Omdat haar vader geen handtekening meer kon zetten, raadde de corporatie Sammy-Jo aan om een filmpje te maken waarin haar vader toestemming gaf om in het huis te blijven.

 

Onverwacht bezoek
Zo gezegd, zo gedaan. Sammy-Jo stuurde het filmpje op naar de woningcorporatie en hoorde vervolgens niets meer. Tot ze drie weken geleden plotseling een vrouw van de woningcorporatie op de stoep stond. "Ze zei: ik val maar gelijk met de deur in huis: je moet eruit."

"De corporatie beweert dat ze mijn bewijsstukken niet hebben ontvangen. De mail met het filmpje zou in hun spambox zijn beland. Toen ik wilde laten zien dat ik 'm wel heb gestuurd, zeiden ze dat het geen toegevoegde waarde meer had. Ik zou op straat komen te staan."

 

Wetgeving
Huurrechtadvocaat Elsje de Bie legt uit hoe het zit: "Als de huurder van een huis overlijdt, kan degene die met de huurder samenwoont binnen zes maanden na overlijden een verzoek bij de rechter indienen om de huurovereenkomst voort te zetten. Als dat niet binnen zes maanden gebeurt, vervalt het recht op de huurovereenkomst. Dan heb je pech."

Voor kinderen geldt meestal dat zij niet in het huis van hun ouders blijven, weet De Bie. "Maar als Sammy-Jo wel in het huis wil blijven, kan ze proberen aanspraak te maken op het huis. Of dit lukt hangt er onder andere van af of ze de huur kan betalen. Als ze dat niet kan, is dat een belangrijke afwijzingsgrond."

Het halfjaar waarbinnen Sammy-Jo een verzoek zou moeten doen om in het huis te blijven, was inmiddels al voorbij. De woningcorporatie helpt haar daarom ook niet bij het vinden van een passende woning.

 

Machteloos
Sammy-Jo voelt zich machteloos. "Ze behandelen mij zo slecht. Ik wil het liefst in mijn vaders huis blijven wonen en kan het ook betalen. Maar als dat niet mag, vind ik dat de corporatie mij alsnog moet helpen een nieuwe woning te vinden."

Op 30 oktober moet ze het huis uit. Ze is daarom hard op zoek naar een nieuwe woning in de Gooi & Vechtstreek. "Alle tips zijn welkom", aldus Sammy-Jo. Ze probeert de moed erin te houden. "Mijn vader zag het leven als een feestje, en heeft mij gevraagd zijn feestje af te maken. Dus dat doe ik voor hem."

 

Reactie corporatie
Wooncorporatie de Alliantie laat aan Editie NL weten volgens de richtlijnen te handelen. "Wij zetten niemand uit huis, want juridisch gezien is het haar huis niet. Zij staat niet op de huurovereenkomst."

RTL 18-08-2020

Vestia mag 17 huurovereenkomsten niet beeindigen

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia om een aantal huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen. Vestia heeft het voornemen om 535 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen.
Vestia wil dat de huurders voor 1 januari 2020 hun woning verlaten. Een aantal huurders zijn het hier niet mee eens en weigeren hun woning te verlaten. Om dat toch af te dwingen stapte Vestia naar de kantonrechter.

Herstructurering

Volgens Vestia sluiten de plannen om de woningen in de Tweebosbuurt te slopen en daarvoor nieuwe woningen terug te bouwen aan bij de plannen die de Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben voor fysieke kwaliteitsverbetering op Rotterdam Zuid. De sloop en herbouw van woningen heeft (mede) als doel stedenbouwkundige en sociale verbeteringen tot stand te brengen

 

Dringend eigen gebruik

De vordering op basis waarvan Vestia de huurovereenkomsten wil laten beëindigen is gebaseerd op artikel 7:274 lid 2 sub c BW (beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik). Dit artikel kent een streng beoordelingskader.

 

Sloop

Binnen dit wettelijk kader kan sloop een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld als de exploitatie van de woningen aanzienlijke verliezen oplevert. Stedenbouwkundige ontwikkeling op zichzelf (zonder bijkomende omstandigheden) is geen grond voor dringend eigen gebruik.

 

Staat woningen
In deze procedure is de (al dan niet slechte) staat van de woningen geen onderdeel van het juridisch debat en dus niet vast komen te staan. Uit de stukken waarop Vestia haar dringend eigen gebruik baseert, komt wel telkens naar voren dat ook de slechte staat van de woningen in de Tweebosbuurt aanleiding is voor de voorgenomen sloop. Maar Vestia heeft de vordering hier niet op gebaseerd. Het speelt dan ook geen rol bij de beoordeling van de vordering van Vestia.

 

Betrekken van de bewoners
Er is geen sprake geweest van het (daadwerkelijk) betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering. De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten.
Daarnaast hebben de bewoners in eerste instantie niet of nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van andere, geschikte woonruimte. Terwijl het algemeen bekend is dat het tegenwoordig en zeker in Rotterdam niet eenvoudig is sociale huurwoningen te vinden
Ook is de bewoners niet de mogelijkheid geboden na sloop en nieuwbouw in de wijk terug te keren. Integendeel, Vestia heeft verklaard die mogelijkheid niet te willen geven en daar ook geen verplichting toe te zien.
En dat terwijl Vestia als kerntaak heeft om ervoor te zorgen dat personen in verband met hun lage inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen (artikel 47 Woningwet).

 

Woningaanbod
De herstructurering die Vestia voor ogen heeft zou een vermindering opleveren van het aanbod in de laagste categorie van de sociale sector met 347 woningen. Tegelijkertijd zijn er zorgen- die ook door Vestia worden onderschreven- over de ontwikkeling van de voorraad van dat type woningen waardoor de doelgroep ernstig in de knel komt.

 

Alles afwegende
Er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard. Het sociaal maatschappelijke motief dat Vestia naar voren brengt voor de Tweebosbuurt blijkt onvoldoende uit de overgelegde stukken.

Op stedenbouwkundig vlak is niet aangetoond dat dit deel van de wijk niet in stand zou kunnen blijven. Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de herstructureringsplannen de strenge toets van het dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan.

De vordering van Vestia tegen 17 huurders wordt daarom in de vandaag uitgesproken vonnissen afgewezen. Rechtspraak 10-01-2020