SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Geld op voor verduurzamen huurwoningen

 

Woningcorporaties en andere grote verhuurders zijn zo massaal aan het verduurzamen geslagen dat het subsidiepotje van 2019 nu al leeg is en zelfs al het geld voor 2020 er al doorheen is. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

Verhuurders die nog subsidie willen opstrijken om hun huizen te verduurzamen, moeten haast maken. Na 30 juni worden geen nieuwe aanvragen meer opgenomen. Maar de aanvragen van voor die datum worden wel gehonoreerd, ook al kost dat het ministerie extra geld.


Gaat niet over particulieren


Het gaat nadrukkelijk niet over de subsidies die particuliere huiseigenaren kunnen krijgen als ze duurzaamheidsmaatregelen nemen voor hun huis, maar over een speciale regeling die voor verhuurders geldt.
Zij kunnen door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen via deze regeling korting krijgen op de verhuurdersheffing. Daarvoor had Ollongren 156 miljoen euro gereserveerd voor twee jaar, maar dat geld is waarschijnlijk deze zomer al op. Op zijn vroegst in 2022 is er weer geld beschikbaar. rtl 19-04-2019

Een op de vijf Nederlanders woont in huis met vocht en schimmel


Bijna een op de vijf Nederlanders woont in een huis met vochtplekken of schimmel. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de oude huurwoningen zit zelfs veertig procent vol vocht en schimmel. De SP en de Woonbond willen dat minister Kajsa Ollongren (D66) snel in actie komt.

 

 

Een vochtig huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hoesten, benauwdheid, allergieën en zelfs astma. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt het onverantwoord dat miljoenen Nederlanders - het gaat in totaal om 1,5 miljoen woningen - in dit soort omstandigheden moeten leven. Beckerman: ,,Ik ben op bezoek geweest in dit soort huizen en je schrikt soms echt: kleine kinderen die met een astmapuffer door het huis lopen.”

 

Beckerman stelt dat juist lage inkomens de dupe worden van de vocht- en schimmelproblemen. Woningeigenaren met een kleine portemonnee hebben geen geld om te investeren in isolatie, huurders hebben al genoeg moeite om elke maand hun energierekening te voldoen. ,,Dan zet je in de winter toch minder snel het raam open om de boel te ventileren", zegt het SP-Kamerlid.

 

 
Isoleren


Beckerman loodste al twee keer een motie door de Tweede Kamer die minister Ollongren oproept om vochtige huizen op grote schaal te isoleren. ,,Als je huizen duurzamer wil maken, lijkt het me het slim om bij deze woningen te beginnen. Je slaat meerdere vliegen in één klap. Je krijgt betere huizen, bespaart energie, en creëert werkgelegenheid.”
De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, krijgt ook vaak klachten van huurders die in ongezonde omstandigheden wonen, zegt woordvoerder Marcel Trip. ,,We wijzen huurders erop dat ze, als de woningcorporatie niets doet, een huurverlagingsprocedure kunnen starten bij de huurcommissie. Als je particulier huurt, kun je naar de rechter als je verhuurder niets doet aan de problemen. Maar dat is voor veel mensen een grote stap. En liever zien we natuurlijk dat de woningen zelf worden aangepakt.”
Ollongren laat via een woordvoerder weten de vocht- en schimmelproblematiek ‘heel serieus’ te nemen. De minister van Binnenlandse Zaken is met Aedes, de koepel van woningcorporaties, in overleg over maatregelen die het aantal ongezonde huizen omlaag moeten brengen. Daarnaast wil Ollongren ook in gesprek met de vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang en de Vereniging Eigen Huis (VEH).
Het WoonOnderzoek 2018 leert dat rond de veertig procent van de huurwoningen die voor 1960 zijn gebouwd met vocht en schimmel te maken hebben. Bij koopwoningen van die leeftijd ligt het percentage rond de twintig procent. Bij recent gebouwde huizen is de problematiek vele malen kleiner. AD 04-04-2019

 

Tijdelijk alleen grotere gezinnen in aanmerking voor grote eengezinswoningen in Enschede

Vanaf 1 april komen tijdelijk alleen woningzoekenden met een huishoudgrootte van vier of meer personen in aanmerking voor de grotere eengezinswoningen bij woningcorporatie Domijn in Enschede. Woningzoekenden met een huishoudgrootte kleiner dan 4 personen kunnen uiteraard nog wel op kleinere eengezinswoningen of appartementen reageren, maar niet meer op de grotere eengezinswoningen. Reden hiervoor is de stijging in het aantal reacties op grote eengezinswoningen.
Het aantal reacties op eengezinswoningen in Enschede neemt fors toe. Daardoor wordt het voor grotere gezinnen steeds lastiger om een eengezinswoning in Enschede te krijgen. Wij vinden keuzevrijheid belangrijk. Mensen mogen wonen waar zij willen! Maar we vinden het óók belangrijk dat grotere gezinnen de ruimte hebben om te wonen. En we zien daarom nu geen andere optie dan een (tijdelijke) maatregel in te voeren in ons woningtoewijzingsbeleid. We houden het aantal reacties op de woningen goed in de gaten. Zodra we zien dat de druk afneemt, stoppen we met de tijdelijke maatregel. Maart 2019

Boete illegale onderverhuur sociale huurwoning naar 83.000 euro

De maximale boete voor illegale onderverhuur van sociale huurwoningen gaat fors omhoog, van ruim 20.000 euro naar 83.000 euro. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo voorkomen dat deze huizen terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

Ollongren: "Als je misbruik maakt van het feit dat je beschikt over een sociale huurwoning, die bestemd is voor mensen met een laag inkomen, dan vind ik dat je daar de consequenties van moet ondervinden en een forse boete verdient."
Minister Ollongren past de huisvestingswet aan om de hogere boete mogelijk te maken. Gemeenten kunnen de maximale boete opleggen als ze herhaaldelijk hebben geconstateerd dat iemand een sociale huurwoning illegaal onderverhuurt. Bij de eerste keer dat iemand wordt betrapt kan straks direct een boete van 20.000 euro worden opgelegd.


Dubbele of drievoudige huur


Illegale onderverhuur komt voor in heel Nederland. Maar vooral in Amsterdam gebeurt het op grote schaal. Hier wordt veelvuldig misbruik gemaakt van de totaal overspannen woningmarkt.
Aan woningzoekenden wordt soms het dubbele of drievoudige van de officiële huur gevraagd. De oorspronkelijke bewoner, met wie het huurcontract is afgesloten, woont dan elders. Ook worden sociale huurwoningen in Amsterdam geregeld zonder toestemming van de woningcorporatie aangeboden via platforms als Airbnb, voor toeristische onderverhuur.

Vele duizenden sociale huurwoningen


Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties werden vorig jaar 821 sociale huurwoningen ontruimd in verband met illegale onderverhuur. Dat is vermoedelijk het topje van de ijsberg. Corporaties schatten het aantal illegaal verhuurde woningen in de hoofdstad tussen de 8 en 20 procent van hun woningvoorraad. Als die schattingen kloppen gaat het om vele duizenden sociale huurhuizen. Vergelijkbare cijfers van andere Nederlandse gemeenten zijn er niet.
Gevolg van deze praktijken is dat woningzoekenden nog langer moeten wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ollongren: "Als je dit doet geef je andere mensen, die op een wachtlijst staan geen kans een sociale huurwoning te betrekken. Dat terwijl je er zelf van profiteert. Ik vind dat niet kunnen. Vandaar die hogere boetes."
Groot probleem voor de corporaties bij het opsporen van illegale onderverhuur zijn de nieuwe privacyregels. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over het uitwisselen van gegevens tussen verschillende instanties. Minister Ollongren wil gemeenten en corporaties helpen om die uitwisseling weer op gang te krijgen.
Grip op toeristische verhuur


De minister kondigt verder aan dat ze de huisvestingswet zo aanpast dat het voor gemeenten gemakkelijker wordt grip te houden op toeristische verhuur van woningen. Zij kunnen dan eisen dat alle verhuurders een uniek registratienummer aanvragen dat dan ook bij advertenties moet worden gemeld. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid een vergunningplicht en een meldplicht voor verhuurders in te voeren.
Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over woonfraude, waarbij wordt stilgestaan bij illegale onderverhuur. Deze hoorzitting dient als voorbereiding voor een debat morgen. Bron RTL NIEUWS 13-03-2019

Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting

 

Uit het vandaag te verschijnen rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.
Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten
43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU (housing cost overburden in het Engels). Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.
Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is. In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood verkeert tussen de 3% en 7%. Maar het aandeel is zeer sterk gestegen in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250% - tot 4.3% in 2016.
Overbewoning
Overbewoning en ernstige woningnood zijn problemen die vooral de Oost-Europese lidstaten van de EU teisteren. Maar ook sommige Westerse lidstaten worden niet gespaard. Zo blijkt uit het rapport dat het aantal Nederlandse huishoudens in overbevolkte woningen tot 14.6% steeg—een verdriedubbeling in 6 jaar.
Nederlandse jongeren het meest kwetsbaar op de woningmarkt
70% van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan wonen. Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende huisvestingskosten te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.
Third overview of Housing Exclusion in Europe
Voor het derde jaar op rij hebben FEANTSA (de koepelorganisatie in de EU voor organisaties die dakloosheid bestrijden) en de Fondation Abbé Pierre uit Frankrijk, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de armste mensen in Europa. Het rapport wordt vandaag, 21 maart 2018, aangeboden aan het Europees Parlement. Uit het rapport blijkt dat de kosten voor huisvesting tussen 2010 en 2016 in driekwart van de EU landen enorm zijn gestegen voor arme huishoudens, met percentages van 20 tot 50 procent.
De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de toenemende risico’s op schulden door de te hoge kosten van huisvesting voor de lagere inkomens in Nederland. “De verhouding tussen een minimum inkomen en wat een Nederlander met een minimum inkomen kwijt is aan huisvesting, is totaal uit balans geraakt. Daardoor krijgen steeds meer mensen problematische schulden en zien we steeds meer kwetsbare groepen, waaronder één ouder gezinnen, aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Meer betaalbare huisvesting is nodig en moet topprioriteit voor de nieuwe gemeentebesturen worden” stelt Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang.