SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
Armoede bij kwart van huurders

Een kwart van de huurders van Wooncompagnie (Schagen) en Wonion (Oude IJsselstreek) heeft betaalrisico’s. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).

Betaalbaarheid is voor alle huurdersorganisaties een belangrijk thema. Twee van hen vroegen het WKA onderzoek te doen naar armoede en schulden onder hun leden. Bij de huurders van Huurderskoepel Schagen en Omstreken bleek 23 procent betaalrisico’s te hebben. Dat betekent dat er aan het eind van de maand eigenlijk niet genoeg geld over is voor belangrijke uitgaven, bijvoorbeeld sporten. Ook heeft 19 procent van de huurders risicovolle schulden.

20 procent risicovolle schulden
Bij de huurders van Huurdersvereniging Wij Wonen (Wonion) had 24 procent betaalrisico’s en maar liefst 20 procent risicovolle schulden. Van belang bij schulden is het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarbij kunnen gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging samenwerken, en bijvoorbeeld gebruikmaken van schuldhulpverlening voor financieel advies en begeleiding. Vooral bij gebeurtenissen als ontslag, scheiden of langdurige ziekte, en het krijgen van kinderen, bestaat de kans dat er financiële problemen ontstaan.

Energieverbruik omlaag
Hoge energielasten zijn een voorspeller voor het hebben van risicovolle schulden. Uit het onderzoek blijkt dat hoog energieverbruik los staat van het energielabel van de woning. Het wordt veel meer veroorzaakt door het gedrag van de huurder. Hier kunnen energiecoaches helpen om het energieverbruik omlaag te brengen.

Met de stijgende kosten voor zorgverzekering, energie en btw zullen betalingsproblemen bij huurders naar verwachting toenemen. Met de huursombenadering kunnen verhuurders de huurverhoging matigen of de huur verlagen bij risicogroepen. Dat zijn vooral gezinnen met kinderen, en mensen met een uitkering. Wonbond 30-10-2017

 

Gevangen in een schimmelwoning: ‘Waarom betaal je nog huur?’


De SP trok eerder aan de bel over de schimmelwoningen in Bedum. De PvdA haakte aan. Tweede Kamerlid Henk Nijboer beloofde vrijdag vragen aan de minister.

Ze heeft een dag per week een ‘schimmeldag’. Dan gooit Annelies Messchendorp de ramen open, jaagt man en twee kinderen de deur uit en loopt met schimmelspray door het huis aan de Professor Ridderbosstraat in Bedum. Tevergeefs.

,,We wonen hier acht jaar. Mijn man, John-Paul, heeft elke dag hoofdpijn. Onze dochter Fay van 6 zit met de luchtwegen. De GGD was hier en zei: het is het beste dat jullie zo snel mogelijk verhuizen.’’

'Gevangen'

Dat zit er door omstandigheden niet in. Ook een koopwoning is nog geen optie. Dus zit het gezin ‘gevangen’ in de schimmelwoning. Met behang dat loslaat in de slaapkamer en het doucheplafond dat lijkt op een vroege Michelangelo. De muren in de woonkamer zijn antraciet. Mooie kleur, maar de keuze daarvoor is geen esthetische: ,,Dan zie je de vlekken minder.’’

In meer straten in de Professoren- en Zeeheldenbuurt in Bedum kampen oude woningen met vocht, tocht en schimmel. De SP vroeg het college van B en W al om actie en presenteerde een zwartboek aan woningstichting Wierden en Borgen.

Die ontkent de problemen niet. Onvoldoende ventilatie en isolatie zijn de oorzaken. Maar groot onderhoud blijft uit. De woningen staan op de nominatie om versterkt en verduurzaamd te worden. Dat zou betekenen dat mensen twee keer in de rommel zitten. Maar de versterking is op zijn vroegst over drie jaar.

Geen aanvullende maatregelen

In een brief aan de bewoners meldt directeur Rinze Kramer dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Er komen derhalve geen aanvullende maatregelen. Wel worden de klachten individueel behandeld.

Tweede Kamerlid Henk Nijboer noemde dat onvoldoende. Hij bezocht vrijdag, in gezelschap van drie andere PvdA’ers – Bedumer fractievoorzitter Jaap Heres, Statenfractievoorzitter Gert Engelkes en wethouder Jan-Willem van de Kolk – drie schimmelwoningen, waaronder die van de familie Messchendorp.

In een huis aan de Professor Mekelstraat vraagt hij opeens aan bewoner René Nanninga: ,,Heb je wel eens overwogen geen huur meer te betalen?’’ De bewoner schudt het hoofd: ,,Nee, want dan ben ik een wanbetaler.”

Nijboer: ,,Het is ook niet de manier, maar dit is een corporatiewoning onwaardig. Dit zie je alleen bij huisjesmelkers. De rechten van huurders worden met voeten getreden. Met de SP zal ik hierover vragen gaan stellen aan de minister.’’DvN 04-11-17

 

 

 

 

Gratis hulp voor oudere huurders Wooncompagnie

Huurders van 65 jaar en ouder van Wooncompagnie krijgen in 2017 allemaal een gratis zogenoemd Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn. Het gaat hierbij om vele duizenden mensen.

Corporatie betaalt ’klusjesabonnement’ Wonen Plus M et het abonnement kunnen senioren eenvoudige klusjes in en rond hun huis laten doen. ,,Wij willen huurders zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen’’, licht directeur John Hendriks van Wooncompagnie toe. ,,Dit abonnement is daarvoor een prima hulpmiddel.”
Het abonnement kan door iedereen worden afgesloten en kost 5,25 euro per maand. Huurders van de Wooncompagnie krijgen daarop tot nu toe twee euro korting, maar hoeven in 2017 dus helemaal niets meer te betalen.


Wonen Plus Welzijn is jaren geleden door de toenmalige directeur van Wooncompagnie, Peter Pinkhaar, in het leven geroepen en was een onderdeel van de corporatie. ,,Pinkhaar was een vooruitstrevende en ondernemende directeur. Hij wilde met Wonen Plus Welzijn samen met vrijwilligers een eigen organisatie opzetten voor huurders die extra hulp konden gebruiken om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hij wilde daarvoor niet afhankelijk zijn van de gemeenten. Inmiddels is Wonen Plus Welzijn losgekoppeld van Wooncompagnie, maar we werken nog wel intensief samen. Ze zijn actief in heel veel gemeenten en daar waar wij huurders van 65 jaar en ouder hebben betalen wij straks het thuisabonnement.”
Ruim 42 procent van de 13.000 huurders van Wooncompagnie is 65 jaar plus. Alleen in Schagen hebben momenteel al 800 mensen een thuisabonnement. Om de toestroom van nieuwe abonnementen te kunnen opvangen zal  dit gefaseerd in alle regio’s worden ingevoerd. Noord Hollands Dagblad 09-12-2016

Maximumbeloning bestuurders 2017 vastgesteld

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens vallen mogen in 2017 maximaal 181.000 euro verdienen (179.000 euro in 2016). Dat maakte de Rijksoverheid bekend, die jaarlijks de maximumbeloningen van onder andere corporatiebestuurders aanpast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Dat maximum valt voor veel corporatiebestuurders lager uit door de ‘Blok-staffel’, die de overheid publiceert in november 2016.
 
Die ‘Blok-staffel’ koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder.
 
Maximumbeloning interim-bestuurders 
De Rijksoverheid past ook de maximumbeloning voor interim-bestuurders aan. De eerste zes maanden dat zo’n bestuurder voor een corporatie werkt mag deze maximaal 24.500 euro per maand verdienen; de volgende zes maanden maximaal 18.500 euro per maand. Het maximumuurtarief voor interim-bestuurders is in de eerste twaalf maanden 176 euro. Na een jaar geldt ook voor interim-bestuurders het maximumbedrag van 181.000 per jaar. 07-09-2016 Rijksoverheid
 

Korting voor huurders die vluchtelingen helpen

De woningcorporatie Trudo in Eindhoven geeft huurders van sociale woningen korting als ze vluchtelingen helpen bij het integreren. Het is onderdeel van een grotere investering waarbij er 1800 woningen worden bij gebouwd voor de lokale bevolking. Dat meldt Omroep Brabant.
 
Het is een investering van 430 miljoen euro in nieuwbouw en bedrijfsruimtes. Als onderdeel daarvan komt ook vluchtelingenhulp. Thom Aussems directeur van Trudo zegt daarover tegen de NOS:
 
 
“ Als vluchtelingen een status krijgen worden wij geacht ze te huisvesten. Wij willen dan iemand in het complex zoeken waar de statushouder komt te wonen die ze helpt om zich thuis te laten voelen in de buurt en ze een beetje wegwijs maakt in de gewoontes van ons land. Ze ook snel een melding maken als ze zien dat er iets misgaat met financiën, zorg of onderwijs. Iedereen is erbij gebaat dat de integratie goed verloopt, ook wij. In de buurt kun je veel beter zien als het misgaat, dan achter het bureau van een instelling. Daarom betrekken wij graag de bewoners bij dit project ”
 
De woningcorporatie heeft eerder dergelijke projecten uitgevoerd ter bevordering van de sociale cohesie, wat volgens Aussems zeer goed verliep.
 
 
“ In de wijk Woensel-West hadden we jarenlang de grootste problemen. Daar zijn we in 2008 begonnen met een project waarbij studenten ook korting kregen op de huur als ze tien uur per maand zouden besteden aan het helpen van kinderen. Uiteindelijk zijn daar 350 kinderen mee geholpen. De school in de wijk ging van het predikaat probleemschool naar de basisschool met de hoogste cito-score van Zuid-Nederland ” Joop 13-06-2016