SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
 
Minister Blok vindt het te kort dag om de verdere verlagingen van de maximumbeloningen al per 1 januari 2015 voor corporatiebestuurders in te voeren. Dit schrijft hij 23 december 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT2).
 
 
De minister vindt de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de woningcorporaties, de ‘Blok-staffel’. Voor 2015 blijft de staffel van 2014 van kracht, inclusief de bovenkant van de schaalindeling (230.434 euro). Na 2015 wordt de staffel aangepast aan de nieuwe norm.
 
De Eerste Kamer stemde 22 december 2014 in met verdere verlaging van de topinkomens in de (semi)-publieke sector. 29.12.2014