SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Sociale huurwoningen in de knel

Onlangs zijn er cijfers verschenen over de stand van zaken bij sociale huurwoningen.

Het aantal huizen dat wordt verkocht of gesloopt ligt hoger dan het aantal dat beschikbaar komt door nieuwbouw of  aankoop. Daarnaast wordt een deel van de voorraad door de corporaties geliberaliseerd (huur boven de 720 euro geen recht op huurtoeslag).

 

Wachtlijsten worden langer, meer mensen hebben moeite hun huur te betalen of vallen buiten de boot. Tussen 2013 en 2017 zijn er 100.000 sociale huurwoningen minder gebouwd, er staan 2,2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland, dat is 28% van van het woningbestand.

 

De bevolking groeid, wij hebben in verhouding meer sociale huurhuizen nodig, we zien echter het omgekeerde merkte een deskundige op in een interview met  De Stentor van 13-12-19, de belastingdruk bij corporaties en het politieke beleid van de afgelopen jaren om de huursector kleiner te maken zijn daar onder andere de oorzaak van.