SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan

 

Bij de Huurcommissie komen zoveel klachten binnen, dat de behandeling ervan soms wel anderhalf jaar duurt, meldt EenVandaag. Wettelijk is vastgelegd dat de commissie binnen vier maanden uitspraak moet doen.

De Huurcommissie erkent dat zaken vertraging oplopen en wijt de achterstand aan de hoge werkdruk. "We hadden ons voorbereid op 6615 geschillen dit jaar, maar dat aantal hebben we in september al bereikt. We verwachten dit jaar op 10.000 zaken uit te komen."

Bij de Huurcommissie kunnen huurders een klacht indienen over bijvoorbeeld de hoogte van de huur of gebrekkig onderhoud aan de woning. De problemen doen zich voor in verschillende steden. EenVandaag sprak met huurteams in onder meer Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

'Ontmoediging'
Volgens een medewerker van het huurteam in Amsterdam komt het voor dat huurders worden aangemoedigd hun zaak in te trekken of dat medewerkers zelf beoordelen of een zaak kans maakt. "Daarmee worden kwetsbare en onzekere huurders ontmoedigd om gebruik te maken van hun recht", zegt hij.

GroenLinks, CDA en PvdA vragen volgens EenVandaag om opheldering bij minister Ollongren.

Een klacht indienen bij de Huurcommissie heeft zin, blijkt uit de cijfers. Bijna twee derde van de klagers krijgt gelijk. Gemiddeld wordt de huurprijs (tijdelijk) verlaagd met 144 euro per maand. NOS 22-11-2018

3000 prefab-huurwoningen in strijd tegen woningnood 


Rotterdam gaat tussen de 1500 en 3000 kant-en-klare huurwoningen neerzetten in de stad. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie van de PvdA hierover aangenomen.

De prefab-appartementen met een huur van zo'n 600 euro moeten de druk op de woningmarkt verlichten. De PvdA hoopt dat alleenstaanden, starters, leraren en politieagenten van de woningen profiteren.

Het is de bedoeling dat de appartementen worden neergezet op plekken die al zijn aangewezen voor woningbouw, maar nog niet zijn ontwikkeld. Volgend jaar moeten de eerste tijdelijke woningen worden geplaatst. Ze mogen maximaal tien jaar blijven staan.

In onder meer Amsterdam en Leiden staan al zulke wooncomplexen. Meestal worden ze gebouwd en verhuurd door woningcorporaties.

Voorrang op andere woningzoekenden
In de raad is ook een motie van de SP aangenomen om docenten een urgentieverklaring te geven als ze een huis zoeken in Rotterdam. Met zo'n verklaring krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden.

Ook stemde de raad in met een motie om ouderen te stimuleren om sneller door te stromen naar een kleiner huis. NOS

Woningcorporaties investeren in leefbaarheid buurten

 
Woningcorporaties kunnen met hun vastgoed de leefbaarheid van buurten versterken. Dat is de belangrijkste boodschap van de publicatie ‘Vastgoed voor de buurt’, die Platform31 en De Vernieuwde Stad gisteren hebben aangeboden aan minister Blok van BZK. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld investeren in ontmoetingsruimten of buurtwinkels met laagdrempelige diensten en dat doen ze ook volop. Zo kunnen sterk aan de buurt gebonden huurders worden ondersteund. De rol van woningcorporaties in leefbaarheid is daarmee net zo belangrijk als die van gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.
 
Veranderingen in het sociaal domein, het participatiebeleid van de overheid en vereenzaming kunnen de leefbaarheid in wijken, buurten, straten en portieken onder druk zetten. Het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid is belangrijk, en een verantwoordelijkheid van diverse partijen: gemeenten, welzijnsorganisaties én woningcorporaties. Inspirerende voorbeelden van wat diverse corporaties in Nederland al doen om leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren, staan in ‘Vastgoed voor de Buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’.
 
Staalkaart van projecten
De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties, en Platform31 laten in de publicatie een staalkaart zien van 20 uiteenlopende projecten in Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart toont hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en een keur aan maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken. Want dat er afspraken gemaakt moeten worden over de rol van de corporaties bij de leefbaarheid van de wijk, de buurt, de straat en het portiek waar de huurders wonen, maakt de publicatie meer dan duidelijk.
 
Hoe zien de gemeentelijke woonvisies er uit?
Het is de moeite waard in 2016 te onderzoeken hoe de gemeentelijke woonvisies tot stand komen. In steden, dorpen en krimpgebieden. Gemeenten en corporaties werken daarin immers samen aan leefbaarheid.
 
Vangnet van kleinschalige accommodaties
‘Vastgoed voor de buurt’ maakt duidelijk dat woningcorporaties geen omvangrijke en dure projecten hoeven te starten of zorg en welzijn over te nemen van andere partijen. Hun vangnet bestaat in eerste instantie uit voldoende passende en betaalbare woningen. Maar ze kunnen wel een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Huismeesters kunnen bijvoorbeeld oren en ogen zijn, waardoor sociale wijkteams hun werk beter kunnen doen. Corporaties kunnen ook hun (vaak kleinschalige) vastgoed inzetten voor ontmoeting en activiteiten, zoals buurtwinkels met laagdrempelige, niet-concurrerende diensten voor de buurt. Of ze kunnen woningen verhuren tegen een gereduceerde prijs, waarbij de huurders een tegenprestatie leveren. Corporaties door heel Nederland spannen daarmee in feite een tweede vangnet: een kleinschalige infrastructuur van accommodaties, dat verwaarlozing en vereenzaming moet tegengaan.Rijksoverheid 15-02-2016

Beter voor doorstroming; huurcontract voor 1 of 5 jaar

De tijd dat je voor onbepaalde tijd huurde is straks voorbij. Huurcontracten voor 1 of 5 jaar zijn dan ook mogelijk. Na afloop moet je eruit. Dat is goed voor de doorstroming, maar de Woonbond is tegen.
 
De Kamer moet er nog over stemmen, maar als het parlement akkoord is per 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten wettelijk mogelijk.
 
Een contract voor één jaar kan dan door woningcorporaties aan iedereen worden aangeboden die niet meer dan 35.739 euro per jaar verdiend.
 
Contract voor 5 jaar voor specifieke doelgroep
Huurcontracten voor vijf jaar zijn voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld van 18 tot en met 27 jaar. Huurders in die leeftijdsgroep zullen na vijf jaar waarschijnlijk toe zijn aan een andere woning. Je krijgt dan misschien ergens anders een baan, gaat samenwonen of bent meer gaan verdienen. Je kunt dan in de vrije sector een huis huren of misschien kopen. Het huis waar je vijf jaar woonde komt dan weer vrij voor starters
 
 
Nu is het nog zo dat als je eenmaal een woning van een woningcorporatie huurt je daar voor onbepaalde tijd kunt blijven wonen, ook al verdien je op een gegeven moment meer dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, de zogenoemde scheefwoners. Hierdoor is er volgens minister Blok van Wonen te weinig doorstroming op de woningmarkt. 
 
Mede daardoor is het voor starters nu moeilijk om woonruimte te vinden. De duur van inschrijving is voor starters vaak te kort. Nu geldt bij toewijzing van een huurhuis de datum van inschrijving. Als je doorstroomt tellen straks de jaren dat je ergens gewoond hebt ook mee.
 
Een groot probleem op de huurmarkt is om mensen te verleiden te verhuizen. Zo blijkt het blijkt lastig om ouderen uit een eensgezinswoning kleiner te laten gaan wonen, zodat een gezin er weer in kan. 
 
Woonbond is tegen
De Woonbond ziet helemaal niets in de plannen. Zeker de éénjaars huurcontracten zijn volgens hen niet wenselijk. De Woonbond vreest dat de verhuurders meer macht krijgen en huurder niet meer kunnen klagen over hun huurwoning, omdat ze anders hun huis uit worden gezet. ''De huurder blijft zitten met onzekerheid, hij moet verhuizen en komt met hoge kosten te zitten, dat vinden we onrechtvaardig''. De Woonbond is bang dat er niet alleen op de arbeidsmarkt steeds meer tijdelijke contracten zijn, maar ook op de woonmarkt.
 
Bron • RTL Z 24-12-2015
 
 
 
Het mengen van koopwoningen en sociale huur heeft helemaal niet de positieve uitwerking die er vaak van wordt verwacht. Bewoners, blijkt uit onderzoek, staan soms ronduit vijandig tegenover elkaar.
 
Overlast, intimidatie, inbraken en opstandige hangjongeren. Het mengen van koophuizen en sociale huurwoningen is bepaald  geen garantie dat de bewoners harmonieus met elkaar omgaan. Vooral als arme en rijke bewoners een tuin of gemeenschappelijke ruimte delen, ontstaan spanningen.  
 
Dit concludeert Raymond Frederiks, student aan de Universiteit van Amsterdam, in een onderzoek. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vond zijn bevindingen zo interessant dat ze donderdag het thema vormen van het congres 'Gemengd wonen' bij corporatie Rochdale in Amsterdam.
 
Negatieve invloed
Frederiks conclusies passen goed bij eerder onderzoek van Barend Wind van de Universiteit van Tilburg, die stelde dat verkoop van corporatiewoningen geen positieve invloed heeft op de buurt. Een onderzoek van Conijn & Kramer uit 2010 stelde dat de sociale gevolgen van menging niet positief, maar volstrekt onduidelijk zijn. 
 
Wethouder Laurens Ivens van Wonen zegt in een reactie het probleem bij die gemengde wooncomplexen te herkennen.
 
Frederiks deed onderzoek naar ervaringen van bewoners. Huurders en kopers, constateert hij, staan in gemengde wooncomplexen soms vijandig tegenover elkaar. De problemen worden groter naarmate (welgestelde) kopers en armere huurders elkaar vaker tegenkomen. 'Woningcorporaties moeten niet langer huurwoningen verkopen als die binnen wooncomplexen met veel gemeenschappelijke ruimten liggen.'
 
De verschillen tussen de typen bewoners vallen dan namelijk meer op. Bij Blok 47CD op IJburg was sprake van overlast, intimidatie, inbraken en opstandige hangjongeren. Ook waren er 'concrete bedreigingen'. Hoewel Frederiks zegt dat niet alle ervaringen in gemengde wooncomplexen slecht waren, signaleerde hij op meer plekken, zoals op Kattenburg en in de Banne, 'wij/zij-tegenstellingen'. 
 
Conflicten
Redacteuren van het gemeentelijke tijdschrift Nul20 stuitten in een journalistiek onderzoek ook al op conflicten tussen kopers en sociale huurders in Blok19 op IJburg en complex Batavia op Sporenburg.
 
Frederiks' onderzoek staat haaks op wat tot nu toe werd gedacht. Het mengen van koop en sociale huur is de kurk waar de Amsterdamse volkshuisvesting op drijft. Een platform van woningcorporaties stelde vorig jaar nog dat het mengen sinds de jaren tachtig problematische segregatie in de volkshuisvesting heeft voorkomen. Ook alle wethouders Wonen in Amsterdam hebben dit onderschreven. 
 
In 2006 schreef Frank Bijdendijk, destijds topman van Stadgenoot, over de rellen in de Franse banlieues dat die in Amsterdam nooit zouden gebeuren, dankzij het mengen van koop en sociale huur. 
 
Complexniveau
Het gaat volgens Frederiks te ver om zijn onderzoek in verband te brengen met conclusies over deradicalisering, gettovorming en de aanslagen in Parijs. 'Mijn studie is gericht op wat er op complexniveau gebeurt als woningcorporaties huurwoningen verkopen.'
 
Wethouder Laurens Ivens: 'Mengen op complexniveau is vaak lastig doordat huurders en kopers andere belangen en verantwoordelijkheden hebben. We hebben afgesproken met huurders en corporaties dat we de vertegenwoordiging van huurders zullen verbeteren.' Wel blijft hij geloven in het mengen van wijken. 'Ons doel is vooral om in te zetten op gemengde buurten.'
 
(Door: Ton Damen)03-12-2015 Parool