SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
„Huurders moeten profiteren van de verbeterde financiële positie van de woningcorporaties.” Dat vindt PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch. Hij baseert zich op een brief met berekeningen die woonminister Stef Blok dinsdag op zijn verzoek naar de Kamer stuurde.
 Jacques Monasch
Jacques Monasch
Foto: Dijkstra bv
Hieruit komt naar voren dat corporaties er financieel veel beter voor staan dan werd verwacht, aldus Monasch. „Naar nu blijkt zullen de inkomsten van corporaties de komende jaren ook na aftrek van de verhuurdersheffing met miljarden stijgen.”
Corporaties zouden „waar mogelijk” moeten afzien van huurverhogingen of moeten investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en het energieneutraal maken van bestaande woningen, vindt Monasch. Hij wil er een debat over met Blok.
De Woonbond steunt de oproep aan corporaties. „Dit bevestigt dat corporaties er warm bij zitten. Corporaties worden steeds rijker en huurders steeds armer. De maat is vol”, zegt Ronald Paping, directeur van de bond.
Ook de politiek moet in actie komen, vindt de Woonbond. „Dit huurbeleid moet van tafel.” De Telegraaf 24.02.2015
 
 
 
Uit een eerste onderzoek van Huurdersplatform Palladion onder haar huurders naar betaalbaarheid van de woonlasten blijkt dat 74 procent van de huurders de afgelopen twee jaar is gaan bezuinigen op de uitgaven. Huurders bezuinigen op sociale participatie, medische uitgaven als tandartsbezoek, aankoop medicijnen en de zorgverzekering. Bijna de helft van de huurders maakt zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog kan opbrengen en meer dan een derde van de huurders verwacht in de komende twee jaar een inkomensdaling.
 
Palladion is het huurdersplatform bij woningbouwcorporatie de Alliantie in Amsterdam en vertegenwoordigt de belangen van zo’n 20.000 Amsterdamse huurders. In een onderzoek onder het Digitale Huurderspanel van Palladion naar de ervaren betaalbaarheid van de woonlasten hebben 700 huurders van de Alliantie in Amsterdam deelgenomen. 57 procent van deze huurders beoordeelt de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woningen als voldoende of goed, maar ten opzichte van het inkomen beoordeelt 51 procent de woonlasten als hoog. 35 Procent van de huurders verwacht dat hun inkomen de komende twee jaar zal dalen en 48 procent verwacht dat hun inkomen gelijk blijft.
 74 Procent van de huurders is de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op hun uitgaven. Dat doen ze onder meer door het minder vaak kopen van kleding (82%), minder uit te gaan (74%) en/of het opzeggen van een abonnement op een krant of tijdschrift (55%), maar ook op bezoeken aan tandarts, medisch specialist en/of fysiotherapeut (28%), het opzeggen van de aanvullende zorgverzekering (19%) en/of het uitstellen van de aankoop van medicijnen (10%).
 
Huurdersplatform Palladion trekt hieruit de conclusie dat door de alsmaar stijgende huren de armoede onder haar huurders sterk toeneemt. De sterke stijging van de huren wordt onder meer veroorzaakt door door de schaarstepunten (door voormalig minister Donner ingevoerd) en de verhuurdersheffing van de huidige regering. Daarom heeft Palladion er bij de Alliantie op aangedrongen dat de komende jaren de huurverhoging voor de huurders met een inkomen tot 43.000 euro per jaar niet hoger mag zijn dan de inflatiecorrectie. In het overleg met de gemeente Amsterdam over de prestatieafspraken zal Palladion via de Huurdersvereniging Amsterdam aandringen op verdergaand flankerend beleid om de armste huurders te ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging en hen financieel verder te ondersteunen bij het betaalbaar houden van hun woonlasten 19.12.2014 HA
 
 
 
Het gerechtshof in Karlsruhe, de hoogste Duitse rechtbank in civiele zaken, heeft bepaald dat roken op balkons overlast kan veroorzaken voor buren. Daarom moet het aan banden kunnen worden gelegd.
 
Het AD meldt: 
 
Een echtpaar uit Premnitz in de oostelijke deelstaat Brandenburg had de zaak aanhangig gemaakt. Man noch vrouw rookt, maar heeft wel last van de rokende buren op de etage onder hen. Het hof legt niet vast dat mensen op bepaalde tijden recht hebben op rookvrije balkons in hun omgeving. Dat moet per individueel geval worden beoordeeld.
 
Een lagere rechtbank moet nu een regeling instellen tussen de slachtoffers en de verslaafde buren. 16.01.2015
 
 
 
 
Minister Blok vindt het te kort dag om de verdere verlagingen van de maximumbeloningen al per 1 januari 2015 voor corporatiebestuurders in te voeren. Dit schrijft hij 23 december 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT2).
 
 
De minister vindt de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de woningcorporaties, de ‘Blok-staffel’. Voor 2015 blijft de staffel van 2014 van kracht, inclusief de bovenkant van de schaalindeling (230.434 euro). Na 2015 wordt de staffel aangepast aan de nieuwe norm.
 
De Eerste Kamer stemde 22 december 2014 in met verdere verlaging van de topinkomens in de (semi)-publieke sector. 29.12.2014
 
 
 
Op Strijp-S in Eindhoven ontwikkelt woningcorporatie Woonbedrijf in samenwerking met de toekomstige bewoners een nieuwe woonwijk, SPACE-S. Zij delen via Facebook, ontmoetingen en workshops hun woonwensen en ideeën. Het ontwerp is nu klaar en in 2015 start de bouw van de 402 huurwoningen.
 
De toekomstige bewoners ontwikkelden samen met Woonbedrijf en studentenhuisvester Vestide hun ideale woonbuurt vanaf nul. Ruim vijfhonderd mensen bepaalden samen het ruimtelijk ontwerp, de structuur en inrichting van de buitenruimte en woningen, de mix van woningtypen en de manier van samenleven. Op bijeenkomsten en inspiratiesessies, via Facebook en op eigen initiatief inspireerden bewoners elkaar en gaven samen richting aan het definitieve ontwerp.
 
Niet duurder 
Woonbedrijf bood de toekomstige huurders met een beetje coaching veel ruimte bij het vormgeven van de woningen en de wijk. En dat blijkt niet duurder, vertelt Angelique Bellemakers, districtsmanager bij Woonbedrijf. ‘Als je de bewoners echt serieus neemt, nemen zij een project als dit ook serieus. Zo kun je samen bedenken wat een goed woonproduct voor een goede prijs is.’
 
Huurders corrigeren elkaar als er irreële wensen op tafel komen, zegt Bellemakers. ‘Bijvoorbeeld bij de vraag of er wel of geen fontein op het plein moest komen.’ En ook als het om hun eigen woning gaat, zijn de wensen reëel. ‘Mensen die aanvankelijk een woning van 80 vierkante meter in gedachten hadden, gingen met piepschuimen blokken aan de slag en zagen dat 60 vierkante meter ook volstaat.’
 
Winnaar 
SPACE-S won in december 2014 de Vanenburg Corporatie Award 2014. Volgens de jury blinkt het project uit in het centraal stellen van de doelgroep, kiest daarbij voor een frisse aanpak door onder meer communitybuilding vanaf het prille begin van het project en is het concept breed gedragen door de toekomstige bewoners.
 
Woonbedrijf gaf bewoners op kleinere schaal al vaker inbreng in de totstandkoming van projecten, bijvoorbeeld bij renovatie. SPACE-S is het eerste nieuwbouwproject in de sociale huursector waar dit op grote schaal gebeurt. Woonbedrijf gaat de ervaringen evalueren en zeer waarschijnlijk onderdelen hiervan voor toekomstige projecten gebruiken.
 
De ontwikkelingen rond SPACE-S zijn te volgen via Facebook www.facebook.com/space040 en via de website www.space-s.nl.
 
Aedes-Magazine over huurdersinvloed
De Tweede Kamer stemde onlangs in met een voorstel om huurders meer inspraak te geven. Lees in het decembernummer van Aedes-Magazine wat corporatiebestuurders daarvan vinden. Aedes 17.12.2014