SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Woningcorporaties hebben tussen 2007 en 2012 ruim 1,2 miljard euro verloren aan commerciële nevenactiviteiten. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een zojuist verschenen onderzoek naar het toezicht op de corporaties.
 
Woningcorporaties hebben als kerntaak om voldoende betaalbare woningen te bouwen en verhuren. Het afgelopen decennium ontwikkelden zij echter steeds meer commerciële nevenactiviteiten. Zij hoopten daarmee winst te maken, die ingezet zou kunnen worden voor de kerntaken. In plaats van winst, maakten de corporaties volgens de Rekenkamer echter ruim 1,2 miljard euro verlies op de nevenactiviteiten. Volgens het onderzoeksrapport is het overheidstoezicht op deze commerciële nevenactiviteiten zwaar tekort geschoten.
 
 
 
 
Als voorbeeld van commerciële nevenactiviteiten noemt de Rekenkamer de herontwikkeling van het cruiseschip SS Rotterdam door de Zuid-Hollandse woningcorporatie Woonbron. “De investering van Woonbron van 6 miljoen euro, die winst moest opleveren ten behoeve van de publieke taak, heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlies van meer dan 230 miljoen euro”,  schrijft de Rekenkamer. “Aangezien dit verlies door Woonbron zelf is opgevangen, is het ten koste gegaan van geld dat aan volkshuisvesting had moeten worden besteed.”
 
RTL Z 03-06-2014

 


Woningstichting Rochdale en de gemeente Amsterdam zijn tevreden met de uitspraak over de familie Dimitrov. De rechter bepaalde vandaag dat het gezin binnen acht dagen uit de 'aso-woning' moet vertrekken.

"We zijn er klaar mee. We hebben ze een kans gegeven, maar als ze de huur niet betalen, kunnen wij dat niet verantwoorden", zegt een woordvoerder van Rochdale.

Ook de gemeente Amsterdam zegt tevreden te zijn. "De familie is doorgegaan met het consequent intimideren, bedreigen en veroorzaken van overlast. Als stad probeer je te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, maar het houdt een keer op", reageerde een woordvoerster op de uitspraak.

 

 

Eenzame of angstige ouderen zonder zorgindicatie mogen een kamer huren in het verzorgingshuis, maar de verhuurder kan de lasten niet opbrengen. Vrijstelling van verhuurdersheffing zou uitkomst bieden.

De verzorgingshuizen komen steeds vaker leeg te staan omdat de criteria voor opname sinds kort strenger zijn geworden. Angstige of eenzame ouderen zonder indicatie willen graag in de zorginstellingen wonen en verhuurders zien ze graag komen, maar de verhuurdersheffing staat dat in de weg. De ouderen die geen indicatie hebben voor een zorginstelling moeten dan zelf de huur betalen. Toch willen ze er graag wonen vanwege het samen zijn en de activiteiten die georganiseerd worden. De ouderen die wel een zorgindicatie hebben krijgen de woonkosten uit de AWBZ vergoed.

In de problemen

De verhuurders komen door de verhuur aan ouderen zonder zorgbehoefte echter in de problemen. De huur is 20 procent lager dan bij de AWBZ-klanten en dan is er ook nog de verhuurdersheffing die ze anderhalve maand huur per jaar kost. De verhuurdersheffing geldt voor alle verhuurders, dus bij gewone verhuur ook voor zorginstellingen. De corporaties zijn met flinke tegenzin akkoord gegaan met de verhuurdersheffing omdat ze de rijke huurders meer huur konden vragen. Deze rijke huurders ontbreken echter vrijwel geheel in de zorginstellingen, de meeste niet geïndiceerde bewoners krijgen zelfs huurtoeslag. De verhuurders krijgen dus geen compensatie voor hun arme huurders en kunnen ondanks het aanbieden van extra diensten het hoofd niet boven water houden.

Nuttige bestemming

De brancheorganisatie van onder meer verzorgingshuizen Actiz, maakt zich kwaad over de verhuurdersheffing. Die zou volgens Actiz nooit bedoeld zijn voor verzorgingshuizen. Door ze toch te heffen wordt het verhuurders onmogelijk gemaakt om de leeglopende verzorgingshuizen een nuttige bestemming te geven. Het gevolg is dat de arme en eenzame ouderen niet in de verzorgingshuizen kunnen gaan wonen omdat de eigenaren de lasten niet kunnen opbrengen. Een uitzondering voor de verzorgingshuizen wil Den Haag nog niet maken omdat ze bang is voor precedentwerking. Ook verhuurders aan (arme) studenten zouden dan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor ontheffing van de verhuurdersheffing.

DEN HAAG - Oliesjeiks in Dubai en investeerders uit de Verenigde Staten azen op duizenden huizen in Zuid-Holland van woningcorporatie Vestia. De panden zijn erg in trek bij internationale vastgoedbeleggers, meldt het Financieele Dagblad.
Ze konden tot en met woensdag een bod uitbrengen bij de grote uitverkoop van Vestia. Investeerders denken de huizen voor een prikkie te kunnen binnenhalen, omdat Vestia ze moet verkopen vanwege het faillissement. Door gevaarlijk spel met derivaten (verzekeringen op rentes bij beleggingen) verloor Vestia twee miljard euro.
 
Na de verkoop van woningen kan de corporatie wat schulden aflossen. Er wordt gerekend op een opbrengst van zeker tweehonderd miljoen euro. Vestia heeft ruim 6500 woningen te koop, de meeste daarvan staan in Zuid-Holland. De beleggers denken flink geld te kunnen verdienen door de huren te verhogen. OMROEP WEST 14-05-2014
Hoogeveen – Nog enkele dagen en dan houdt de Huurdersfederatie Hoogeveen op te bestaan. Iets anders blijft niet over volgens het nieuwe bestuur die geen andere mogelijkheid meer ziet. Op de ledenvergadering op 30 april in De Vredehorst, zal men voorstellen de Federatie op te heffen.
 
 
 
Het nieuwe bestuur is geconfronteerd met een lege kas en een aantal nota’s die nog betaald moesten worden. Men verwijt het oude bestuur dat afspraken niet zijn nagekomen en er niet geheel volgens de statuten, het huishoudelijk reglement en het convenant is gehandeld. 
 
Op 15 januari van dit jaar werd bekend gemaakt dat de oud-voorzitter, die vele bestuurstaken op zich had genomen, de zaak had geflest voor een bedrag van € 50.000,-. Tegen de man is aangifte gedaan. 
 
Woonconcept is akkoord gegaan met het voorstel tot opheffing en staat garant. Teveel betaalde contributie zal worden terugbetaald en achterstallige betalingen worden voldaan. Om de belangen van de huurders van Woonconcept te behartigen moet er een andere oplossing komen Bron Hoogeveensche Courant 23-04-2014