SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Op Strijp-S in Eindhoven ontwikkelt woningcorporatie Woonbedrijf in samenwerking met de toekomstige bewoners een nieuwe woonwijk, SPACE-S. Zij delen via Facebook, ontmoetingen en workshops hun woonwensen en ideeën. Het ontwerp is nu klaar en in 2015 start de bouw van de 402 huurwoningen.
 
De toekomstige bewoners ontwikkelden samen met Woonbedrijf en studentenhuisvester Vestide hun ideale woonbuurt vanaf nul. Ruim vijfhonderd mensen bepaalden samen het ruimtelijk ontwerp, de structuur en inrichting van de buitenruimte en woningen, de mix van woningtypen en de manier van samenleven. Op bijeenkomsten en inspiratiesessies, via Facebook en op eigen initiatief inspireerden bewoners elkaar en gaven samen richting aan het definitieve ontwerp.
 
Niet duurder 
Woonbedrijf bood de toekomstige huurders met een beetje coaching veel ruimte bij het vormgeven van de woningen en de wijk. En dat blijkt niet duurder, vertelt Angelique Bellemakers, districtsmanager bij Woonbedrijf. ‘Als je de bewoners echt serieus neemt, nemen zij een project als dit ook serieus. Zo kun je samen bedenken wat een goed woonproduct voor een goede prijs is.’
 
Huurders corrigeren elkaar als er irreële wensen op tafel komen, zegt Bellemakers. ‘Bijvoorbeeld bij de vraag of er wel of geen fontein op het plein moest komen.’ En ook als het om hun eigen woning gaat, zijn de wensen reëel. ‘Mensen die aanvankelijk een woning van 80 vierkante meter in gedachten hadden, gingen met piepschuimen blokken aan de slag en zagen dat 60 vierkante meter ook volstaat.’
 
Winnaar 
SPACE-S won in december 2014 de Vanenburg Corporatie Award 2014. Volgens de jury blinkt het project uit in het centraal stellen van de doelgroep, kiest daarbij voor een frisse aanpak door onder meer communitybuilding vanaf het prille begin van het project en is het concept breed gedragen door de toekomstige bewoners.
 
Woonbedrijf gaf bewoners op kleinere schaal al vaker inbreng in de totstandkoming van projecten, bijvoorbeeld bij renovatie. SPACE-S is het eerste nieuwbouwproject in de sociale huursector waar dit op grote schaal gebeurt. Woonbedrijf gaat de ervaringen evalueren en zeer waarschijnlijk onderdelen hiervan voor toekomstige projecten gebruiken.
 
De ontwikkelingen rond SPACE-S zijn te volgen via Facebook www.facebook.com/space040 en via de website www.space-s.nl.
 
Aedes-Magazine over huurdersinvloed
De Tweede Kamer stemde onlangs in met een voorstel om huurders meer inspraak te geven. Lees in het decembernummer van Aedes-Magazine wat corporatiebestuurders daarvan vinden. Aedes 17.12.2014
 
 
 
Kantonrechters in Noord-Holland gaan vanaf januari speciale huurzittingen houden. Dit vanwege het groeiend aantal huurders dat met schulden in het beklaagdenbankje plaats neemt. Met een wekelijkse zitting moeten zij sneller behandeld worden. Zo kan worden voorkomen dat huurders door betalingsproblemen op straat komen te staan.
 
„Het aantal huurders dat de betalingsverplichtingen niet kan nakomen is toegenomen”, zegt een woordvoerder van de Rechtbank Noord-Holland, waar de locaties Haarlem, Zaanstad en Alkmaar onder vallen. „Ook het aantal dagvaardingen waarin een ontbinding van de huurovereenkomst en een ontruiming van de gehuurde woning is gevorderd is toegenomen.”
 
 
 
Voor een huurder uit huis gezet mag worden vanwege een huurachterstand moet de gang naar de rechter gemaakt worden. Maar dat is een tijdrovend proces. Het kan maanden duren voordat de rechter met een vonnis kan komen. In de tussentijd wordt de huurachterstand alleen maar groter en de kans om nog tot een betalingsregeling te komen alleen maar kleiner.
 
Door iedere week anderhalf uur lang een rechter vrij te maken voor huurders met schulden wordt dit probleem hopelijk verholpen. Huurders met een achterstand kunnen dan sneller voor de rechter verschijnen. Zo moet voorkomen worden dat de huurschuld zich opstapelt terwijl de juridische procedure zich voortsleept.
 
Proef
 
De huurzitting werd eerder dit jaar al eens een paar maanden uitgeprobeerd in Haarlem. In de helft van de126 afgehandelde zaken werd toen meteen een afbetalingsregeling getroffen. Uithuiszetting was daardoor van de baan.
 
Voor zover bekend zijn de drie kantonrechtbanken in Noord-Holland de enige in Nederland waar huurzittingen worden georganiseerd.
 
Metro 16.12.2014
 
Het vermogen van woningcorporaties is in 2013 met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard. 
 
Dit staat in het Sectorbeeld 2014 dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag heeft gepresenteerd.
 
De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in.
 
Ze vrezen wel voor betaalbaarheidsproblemen bij huurders door de stijgende woonlasten. En het resultaat van de commerciële activiteiten (waaronder het verkopen van huizen) was in 2013 negatief: totaal is er dat jaar op deze activiteiten circa 170 miljoen euro verlies geleden.
 
De corporaties maakten zich onlangs nog grote zorgen dat ze een zware dobber zouden krijgen aan de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing, een bedrag dat oploopt tot 1,7 miljard in 2017.
 
Gepikeerd
 
De Woonbond reageert gepikeerd: ''Het is wrang dat corporaties de huren zo gigantisch hebben verhoogd, terwijl uit de cijfers blijkt dat corporaties er warmpjes bij zitten.'' Die verhuurdersheffing hoeft volgens de bond dus ook niet op de huurders te worden afgewenteld
 
''De huurders worden steeds armer terwijl de corporaties steeds rijker worden,'' zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.'' Het jaarresultaat van de corporaties is volgens hem het hoogste ooit. ''Dat komt vooral door de gigantische huurverhogingen die in 2013 van start zijn gegaan.''
 
Het kabinet maakte het de afgelopen twee jaar mogelijk dat de huren veel harder konden stijgen, en corporaties hebben daar grif gebruik van gemaakt, moppert de bond. Die vindt dat de huurverhogingen dus best gematigd kunnen worden.
 
 Door: ANP  05.12.2014
 
 
 
 Bij steeds meer instanties en organisaties moeten zaken online geregeld worden. Zo ook bij woningcorporatie WonenBreburg. Franklin van Rhoon, directeur Wonen: “Gemiddeld zijn 30% van onze reparatieverzoeken via onze website ingediend. Dat is makkelijk en snel: huurders kiezen zelf het dagdeel waarop een monteur langs komt. Om huurders wegwijs te maken in onze digitale wereld organiseren we op maandag 15 december een gratis computerles in Breda, in samenwerking met de stichting Laat je iets Wijsmaken.”
 
Op maandag 15 december, van 10.00 tot 12.30 uur kunnen huurders die moeite hebben met de digitale ontwikkelingen, aanschuiven in het Huis van de Heuvel. Zij krijgen dan uitleg over onder meer het inplannen van een reparatieverzoek, de website van WonenBreburg, maar ook over hun eventuele mobiele telefoon, en Facebook- of Twitteraccount.
 
Eerder dit jaar organiseerde de corporatie ook al een workshop. De 72-jarige Co uit Breda concludeerde na de uitleg dat een en ander ‘eigenlijk heel eenvoudig is’. “Ik ben altijd een beetje bang geweest voor de computer”, liet hij weten. “Maar ik weet dat ik ermee aan de slag moet.”
 
Samen met de stichting 'Laat je iets wijsmaken!' organiseert WonenBreburg de computerlessen. De stichting leidt (V)MBO-leerlingen op tot instructeurs. Deze leerlingen maken de huurders vervolgens wegwijs in de digitale wereld.Dichtbij Breda 01.12.2014
 
 
  
 
De gemeente schrapt de afvalstoffenheffing en belast in plaats daarvan een kleine groep huiseigenaren extra via de Onroerende Zaak Belasting. Een deel van de Nijmegenaren met een koophuis betaalt hierdoor straks extra aan de gemeente.
 
 
 
Op die manier wil de gemeente de huurders ontzien. Maar dat raakt wel de woningcorporaties, die een hele hoop huizen bezitten. Esther Lamers, van het Platform Nijmeegse Woningcorporaties, is van mening dat het plan niet het gewenste effect zal hebben. "De gedachte erachter is het bevorderen van de betaalbaarheid, maar wij denken dat dat op deze manier niet zal gebeuren."
 
Lamers verwacht dat de huurders de aanpassing zeker gaan merken, want de woningcorporaties zullen ergens het geld vandaan moeten halen dat ze nu mislopen. "Het gaat ons uiteindelijk 2,4 miljoen per jaar kosten. Dit wordt in stappen gedaan van 100 euro per jaar per huishouden. Door de regelgeving kunnen we dat nu niet meteen verrekenen door middel van een huurverhoging, maar uiteindelijk gaan de huurders er wel wat van merken."
 
De woningcorporaties hebben inmiddels gepraat met de gemeente. "Wij vinden eigenlijk dat een grote groep van onze huurders die 100 euro best zou kunnen betalen. We komen daarom met een alternatief plan. Als we kunnen laten zien dat dat werkt, dan zou het huidige plan weer van tafel kunnen."
 
Klassiek linkse politiek
"Het moet niet veel gekker worden", zegt Roald van der Linde, Tweede Kamerlid van de VVD. "Gemeentes gaan wel over hun eigen afvalbeleid, maar ze gaan niet over hun inkomensbeleid." Volgens hem zegt het soort woning niets over iemands draagkracht en moet iedereen gewoon betalen voor eigen vervuiling. "Als je er vanuit gaat dat de vervuiler betaalt, dan is het toch veel logischer dat iedereen zich daar gewoon aan moet houden."
 
Het lijkt ook nog eens niet de eerste keer dat de stad het op huiseigenaren gemunt heeft. "Nijmegen heeft zoiets al eerder gedaan, met de rioolheffing, daar draaien mensen met een koophuis ook voor op", vertelt Van der Linde.
 
"Dit is klassiek linkse politiek die ik al heel lang niet meer heb gezien. Je wordt gewoon gestraft voor bezit." Bron; BNR 6.11.2014