SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
De Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft in juli het verzoek gekregen van woningstichting de Veste uit Ommen om een mening te vormen over haar voornemen te willen gaan fuseren .

Deze instemmingspositie heeft de SHH nog niet eerder gehad en daarom is er georiënteerd op twee onderdelen om zodoende tot een standpunt te komen:

  1. Het proces: het plan van aanpak inclusief een tijdspad van de Veste en Beter Wonen Vechtdal
  2. Het product: een visie-document, een meerwaarde document op de voorgenomen fusie tussen genoemde partijen

De SHH is van mening dat de Veste in haar voorlichting en ontstane vragen uit de verstrekte documenten, voldoende heeft aangetoond dat het voornemens is om met name het niveau van de dienstverlening voor huurders te garanderen en op minimaal hetzelfde niveau te houden zoals de huurders nu gewend zijn. In de afgelopen drie jaar heeft de stichting veel positieve ervaringen opgedaan tijdens met name beleidsoverleggen met de Veste en ondersteunt daarom vanuit het opgedane vertrouwen dit voornemen tot fusie.

De SHH geeft aan de nieuw te vormen corporatie uiteraard te volgen in haar daden en of zij inderdaad gaat waarmaken wat zij heeft toegezegd.

 

 

Oproep

 

 

De SHH vraagt haar huurders daarom ook om kritisch te zijn op het niveau van de geboden dienstverlening na 1 januari 2019, de datum waarop de fusie juridisch een feit zal zijn. Ze staat open voor reacties, meningen, op- en of aanmerkingen richting de nieuwe corporatie en met name zal zij kritisch zijn op de communicatie tussen de huurder en de nieuwe verhuurder. Mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naar aanleiding van de plannen van De Veste om te fuseren met Beter Wonen Vechtdal Hardenberg,

willen wij graag horen wat de huurders daar van vinden.

 

Wat wil jij geregeld zien in dit voornemen?

 

Wat wil  jij ervaren van deze fusie?

 

Wij horen het graag. Mail ons ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Huurdersvertegenwoordigers gaan het samen doen!

 

Hardenberg,Ommen  - Woensdag 11 april presenteerden de huurdersvertegenwoordigers van Woningstichting De Veste het manifest 'Huurdersparticipatie'. De voorzitters van de twee huurdersorganisaties overhandigden het manifest aan Janine Godderij (directeur-bestuurder van Woningstichting De Veste) en Annalize van der Holst (huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen).

 

In het manifest staat omschreven hoe de huurdersvertegenwoordiging en de woningcorporatie het komende jaar een nieuw vertegenwoordigingsmodel gaan ontwikkelen om de belangen van huurders optimaal te behartigen.

 

 

Aanleiding

Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 is de verantwoordelijkheid van de huurdersorganisaties sterk toegenomen. Zo zijn de huurdersvertegenwoordigers nauw betrokken bij het opstellen van prestatieafspraken met de gemeente en vraagt de woningcorporatie de huurdersvertegenwoordigers regelmatig om advies bij beleidszaken. In een vroeg stadium zijn zij betrokken bij het opstellen of aanpassen van beleid. Dit vraagt veel van het bestuur van de huurdersorganisaties die bovendien moeilijk aan nieuwe bestuursleden komen. De toenemende druk bij een steeds kleiner wordend bestuur vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en een nieuw organisatiemodel, zodat zij ook op de langere termijn hun rol optimaal kunnen vervullen.

 

Eén gezamenlijk bestuur


De twee bestaande huurdersorganisaties: Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) gaan één gezamenlijk bestuur vormen. Om de lokale verbinding te waarborgen worden locatiekamers ingesteld. Voor een aantal specifieke onderwerpen, die in de tijd kunnen variëren, worden themakamers opgezet. Duurzaamheid is een mooi voorbeeld van zo’n themakamer. De verschillende kamers staan rechtstreeks in verbinding met het bestuur. Het bestuur en de kamers opereren zelfstandig en onafhankelijk van De Veste.

 

IMG E0557

 

Janine Godderij  Bestuurder van De Veste  vertrekt 

Met de komst van directeur bestuurder Janine Godderij 3,5 jaar geleden naar Woningstichting De Veste is daar een frisse wind gaan waaien. Een periode waarin de corporatie zich heeft ontwikkeld van een efficiënte vastgoedbeheerder tot een maatschappelijke volkshuisvester die zijn kwaliteiten en gezonde financiële positie goed weet te bewaken. Met haar overstap naar ZOwonen, een corporatie in Sittard die actief is in de Westelijke Mijnstreek vestigt de van origine Limburgse bestuurder zich weer in Zuidelijk Nederland.

 

“Vertrekken bij De Veste was geen makkelijk besluit", benoemt Janine Godderij. "In het verandertraject hebben we samen heel veel bereikt, wat onder meer werd bevestigd tijdens de visitatie van afgelopen najaar. Die groei is nog steeds gaande. Nog steeds liggen er mooie uitdagingen en had ik graag daaraan gewerkt met deze fijne mensen. Waarom dan die overstap kun je je afvragen. Enerzijds zie ik een organisatie die op de plek staat die wij 3 jaar geleden ambieerden. Door te durven loslaten en vertrouwen laag te leggen zie ik dat de mensen het zelf oppakken en waarmaken, daar hebben ze mij als gedreven bestuurder niet meer voor nodig. De Veste staat als een huis, heeft haar kwaliteit op orde, is er voor onze huurders en heeft nauw contact met haar maatschappelijke partners. Ik ben heel trots dat ik De Veste mocht begeleiden naar deze nieuwe dynamische organisatie."

"Met de keuze voor ZOwonen, mag ik leiding gaan geven aan een goed gevestigde organisatie die zeer tevreden is met waar ze staat, maar werkt in een omgeving met weer een hele andere dynamiek. ZOwonen is een middelgrote corporatie, actief in de Westelijke Mijnstreek, beheert 14.000 verhuureenheden en telt ongeveer 120 medewerkers Waar je in Nederland plekken hebt van groei, speelt in deze regio de krimp." 02-03 -18

 

Op zoek naar een woning? Dan hebben wij belangrijk nieuws voor u!

 

Vanaf 30 januari staan alle beschikbare huurwoningen van Beter Wonen Vechtdal én De Veste overzichtelijk bij elkaar op www.ThuistrefferVechtdal.nl

Wat betekent dat voor woningzoekenden ?
Op de websites van Beter Wonen Vechtal en De Veste staat geen woningaanbod meer.
U gaat daarom vanaf 30 januari naar www.ThuistrefferVechtdal.nl om het aanbod te bekijken en te reageren op woningen. Het woningaanbod wordt elke dag aangevuld en ververst!

 

Inschrijvingen

 

De Veste en Beter Wonen verhuizen alle inschrijvingen naar deze nieuwe website. Het enige dat u hoeft te doen is uw inschrijving activeren. Alle woningzoekenden ontvangen uiterlijk 2 februari een brief met uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u uw inschrijving opnieuw activeren. Let op: u heeft hiervoor één jaar de tijd. Daarna vervalt uw inschrijving en opgebouwde inschrijfduur!

Staat u bij beide woningcorporaties ingeschreven? Dan voegen wij uw inschrijvingen samen.
U behoudt de langste inschrijfduur.

Wilt u meer weten?
Kijk dan vast op www.thuistreffervechtdal.nl.  Vanaf 30 januari is de website werkzaam.