SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Problemen met betalen van huur ?                                                                                                                         Heeft u door de coronacrisis een plotselinge terugval in uw inkomen en daardoor mogelijk problemen met het betalen van uw huur? Aarzel niet en neem contact met de huurconsulenten van Vechtdalwonen.  Bel 0529 - 45 25 88 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      25-03-2020

Dienstverlening aangepast bij Vechtdal Wonen

 

Ook bij Vechtdal Wonen heeft het Coronavirus impact heeft op de dienstverlening. Wij nemen preventieve maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.
Onze maatregelen tot en met 6 april 2020 zijn als volgt:

● Vechtdal Wonen sluit tot en met 6 april 2020 haar deuren voor bezoek.

● Wij zijn alleen te bereiken voor spoedsituaties via 0529 – 45 25 88.

● Wij behandelen alleen spoedeisende reparaties. Denk hierbij aan een gaslek, waterschade, een defecte lift of het uitvallen van een CV. Na 6 april pakken wij andere reparaties weer op.

● De wachttijden bij de telefoon kan langer zijn dan u van ons gewend bent.

● Het kan zijn dat persoonlijke afspraken met onze medewerkers niet doorgaan. Heeft u een afspraak gepland staan? Dan nemen wij contact met u op.

 

Heeft u vragen?
U kunt uw vraag ook opzoeken op onze website of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als woningcorporatie gaan wij uit van het advies van RIVM en GGD IJsselland. Mocht het advies veranderen en effect hebben op onze lokale situatie, dan handelen we hiernaar.

Voor actuele informatie over het Coronavirus verwijzen wij u dan ook naar de website van het RIVM. Hier vindt u het landelijk advies, de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Er is een landelijk informatienummer voor alle vragen over corona: 0800-1351.

Contact
Tel: 0529 - 45 25 88

Telefonische bereikbaarheid:
ma t/m do. 9.00 - 15.00 uur
vr. 9.00 - 12.00 uur

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Maatregelen coronavirus Hardenberg

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de gemeente Hardenberg een aantal maatregelen genomen. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het kabinet. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart 2020.
Bekijk actuele informatie over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid. Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 20.00 uur met: 0800 13 51.
Meer informatie over het coronavirus
Inhoud


Dienstverlening en bereikbaarheid


Gemeentelijke zwembaden en Theater de Voorveghter gesloten
Evenementen in de gemeente Hardenberg
Bijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert
Wij geven u geen hand
Maatregelen voor heel Nederland
Dienstverlening en bereikbaarheid
Medewerkers van de gemeente Hardenberg en Samen Doen werken waar dat kan thuis. Hierdoor kan het zijn dat onze dienstverlening anders is dan u van ons gewend bent. Of het duurt iets langer voordat u een reactie van ons krijgt.
De publieksbalies van de gemeente blijven gewoon open. We vragen inwoners en bezoekers die een afspraak hebben en die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, om een nieuwe afspraak te maken.
De gemeente Hardenberg is en blijft telefonisch bereikbaar.
U vindt actuele informatie op www.hardenberg.nl en via de social media kanalen van de gemeente.
Huisbezoeken die niet strikt noodzakelijk zijn gaan niet door. In overleg bekijken we of een afspraak telefonisch kan plaatsvinden.
Mogelijk gaat een afspraak die u hebt met één van onze medewerkers niet door of deze afspraak vindt telefonisch plaats. U wordt hierover door de betreffende medewerker geïnformeerd.
Inloopspreekuren van Samen Doen komen te vervallen.
Gemeentelijke zwembaden en Theater de Voorveghter gesloten
De zwembaden en het theater zijn publieke locaties waar vaak veel mensen tegelijkertijd zijn. De gemeente Hardenberg heeft daarom besloten om de gemeentelijke overdekte zwembaden De Slag en De Kiefer en Theater de Voorveghter tot en met 31 maart 2020 te sluiten.
Evenementen in de gemeente Hardenberg
Evenementen in de gemeente Hardenberg met meer dan 100 personen gaan niet door. De gemeente heeft organisatoren van evenementen hierover geïnformeerd.
Mogelijk kiezen organisatoren van kleinere evenementen ervoor om hun evenementen niet door te laten gaan. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met de organisatie van het evenement.
Overige plekken waar veel mensen komen
De maatregelen zijn erop gericht om besmetting te voorkomen en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Het advies is om plekken waar veel mensen samen komen alleen te bezoeken als het strikt noodzakelijk is.
Bijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert
Publieksbijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert, zoals informatiebijeenkomsten of inloopbijeenkomsten, gaan tot en met 31 maart 2020 niet door.
Wij publiceren zo snel mogelijk een overzicht van de publieksbijeenkomsten van de gemeente die niet doorgaan.
Wij geven u geen hand
Uit voorzorg geven medewerkers van de gemeente u geen hand. Wij vragen hiervoor om uw begrip.
Maatregelen voor heel Nederland
De volgende maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart:
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

 

Prestatieafspraken wonen ondertekend

Woningstichting, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg zorgen samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. In nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd wat de partijen in 2020 gaan doen om de woonambities te halen. De afspraken zijn vandaag ondertekend.

 

De woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 zijn beschreven in het Programma Wonen. Wethouder Martijn Breukelman: "We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Een belangrijk deel van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. Daarom zijn Vechtdal Wonen en de huurdersverenigingen belangrijke partners voor de gemeente bij het behalen van onze ambities".
Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: "Wij geloven in een netwerksamenleving. Samen kunnen we meer bereiken en zorgen dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de gemeente Hardenberg. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van".
William Teerlinck is vice-voorzitter van Huurdersbelangen Hardenberg; "Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken, het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn en komen voor onze doelgroep. Ondanks de woningcrisis en de verhuurdersheffing zijn de afspraken met Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg voor de komende periode positief voor huidige en toekomstige huurders!".
Henk van Lenthe, voorzitter van de huurdersorganisatie SHB, sluit zich hierbij aan: "Wij zijn blij met deze samenwerking en overlegstructuur. Het is heel belangrijk voor de huurders van nu maar ook voor de huurders in de toekomst. Goed betaalbare sociale huurwoningen zullen altijd nodig blijven".

 

Prestatieafspraken


De ambities uit het Programma Wonen voor wat betreft de huurwoningmarkt zijn voor 2020 vertaald in prestatieafspraken. Hierin spreken Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg af wat zij in 2020 gaan doen om de ambities te halen. In de prestatieafspraken spreken de partijen onder andere af dat huurwoningen voor de verschillende doelgroepen betaalbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast willen de partijen ervoor zorgen dat mensen die urgent een woning nodig hebben, geholpen kunnen worden.
Ook een goede leefbaarheid in de verschillende kernen is onderdeel van de prestatieafspraken. Door woningen levensloopbestendig te maken, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Het verduurzamen van de huurwoningen krijgt ook de nodige aandacht: 183 woningen worden in 2020 verduurzaamd. Volgens deze prestatieafspraken bouwt Vechtdal Wonen in de komende drie jaar in ieder geval 227 huurwoningen. Daarnaast gaan de gemeente en Vechtdal Wonen met de Plaatselijk Belangen in de kernen in gesprek om te kijken naar nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.

 

Nieuwe visie


Op basis van het Programma Wonen en de nieuwe visie van Vechtdal Wonen worden in het voorjaar 2020 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt. De ambitie uit het Programma Wonen van de gemeente is om de komende jaren sociale huurwoningen bij te bouwen. De opgave daarbij is om in te spelen op de vraag en behoefte naar huurwoningen voor kleine huishoudens. Daarom zullen de nieuwe meerjarenafspraken zich richten op het bouwen van meer en verschillende typen sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Daarbij kijken de partijen vooral naar de kernen die in het Programma Wonen zijn opgenomen. Ook het verduurzamen van woningen blijft aandacht vragen.

Ondertekening
De prestatieafspraken wonen voor 2020 werden op 11 december ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de afspraken. Directeur-bestuurder Martijn Rink zette zijn handtekening namens woningstichting Vechtdal Wonen. De heer Teerlinck tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de heer Van Lenthe namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen. De Toren 11-12-19

Grote plannen voor herontwikkeling Vechtzone

 

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt. Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”
Wethouder Breukelman noemt het plan een prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”


Doorstroming


“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Rink hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’. Begin volgend jaar wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen aan de Kruserbrink.

 

Natuurinclusief


Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.


Sloop


De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. Ze worden naar verwachting eind 2021 gesloopt. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”


Inloopbijeenkomst


Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.


Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen


Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen. Bron; Vechtdalwonen 16-10-2019