SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Dedemsvaart – Woningstichting de Veste hield haar eerste Belanghebbenden Conferentie in De Baron in Dedemsvaart. Daar werd gepraat met belanghebbenden, waaronder gemeente en politie, over de nieuwe koers van de woningcorporatie.
 
 
 
Ter inspiratie gaven Aedesvoorzitter Marc Calon, Hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn en corporatiebestuurder Ben Meijering hun visie op de volkshuisvesting. In een paneldiscussie, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Joosten, deelden de panelleden en de belanghebbenden vervolgens hun mening over de rol van de woningcorporatie in het algemeen en de Veste in het bijzonder.
 
Nieuwe woningwet
 
De belanghebbenden werden getrakteerd op een boeiende conferentie. Vanuit diverse invalshoeken gaven de sprekers hun mening op de nieuwe rol van de woningcorporatie. Marc Calon schetste de ontwikkeling van de sector en zijn beeld van de corporatie van de toekomst als een wijkregisseur die inspeelt op de behoeften van de bewoners. Johan Conijn informeerde de aanwezigen hoe corporaties door het professionaliseren van vastgoed en vermogen ook nog voldoende budget kunnen creëren om te investeren in hun maatschappelijke taak. Ben Meijering gaf ten slotte zijn visie op het sociaal kunnen blijven investeren in het licht van de nieuwe woningwet. In de paneldiscussie, waarin ook wethouder Douwe Prinsse zitting nam, werd boeiend gediscussieerd door panelleden en de zaal over de rol van de corporatie in het veranderende corporatielandschap.
 
 
Janine Gerardts, directeurbestuurder van de Veste kijkt terug op een succesvolle conferentie: 'Ik ben enorm enthousiast over de herkenbaarheid op belangrijke thema’s die ik bij onze partners heb gezien. Ook de goede opkomst geeft me vertrouwen in de betrokkenheid. We gaan een goede toekomst tegemoet.'Hardenberg.nu 16.12.2014