SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 SHH heeft   naar aanleiding van het voorstel tot huurverhoging 2015, met name aandacht gevraagd en een advies aan de Veste gegeven voor een matiging van de huurverhogingen voor de middeninkomens voor 2015, 2016 en 2017. Op die manier krijgt de groep middeninkomens adem en herstelruimte voor de afgelopen twee jaar.
De lage inkomens worden in de voorstellen volgens de SHH prima tegemoet gekomen en daar zijn we tevreden over. De hoogste inkomens zullen daarom volgens de SHH ook de zwaarste lasten moeten dragen en dat is volgens de SHH rechtvaardig.