SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Ommen / Hardenberg – Woningstichting de Veste uit Ommen en Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg verhogen per 1 juli haar huren minimaal voor huurders met een laag inkomen.
 
 
 
Huurders met een inkomen tot € 34.229,- krijgen daarom een inflatievolgende huurverhoging van 1%. Hiermee is de woningcorporatie, met woningbezit in het Vechtdal, Enschede en op Terschelling, fors lager  dan de landelijke gestelde norm van maximaal 2,5% huurverhoging.
 
Hogere inkomens
 
Voor huurders met een inkomen boven de € 34.229,- wordt de maximale  inkomensafhankelijke huurverhoging gehanteerd. Huurders met een inkomen tot € 43.786,- ontvangen een huurverhoging van 3% en inkomens daarboven 5%. Uit analyse blijkt dat 13% van de huurders een inkomen heeft boven de € 34.229,- Zij betalen daarentegen een huurprijs die gemiddeld gezien lager ligt dan bij de lagere inkomens.  
 
 
Met de huurinkomsten wil de corporatie haar maatschappelijke taak zo goed mogelijk vervullen. Het doorvoeren van deze huurverhoging is noodzakelijk als dekking voor haar opgave om het woningbezit energetisch te verbeteren. Hiermee wil de Veste bereiken dat voor de toekomst de woonlasten beperkt blijven voor haar primaire doelgroep. Verder gaat de corporatie investeren in een leefbare woonomgeving in de regio’s Vechtdal, Enschede en Terschelling.
 
Gelijke behandeling
 
In de Gemeente Hardenberg hebben zowel Beter Wonen Vechtdal als de Veste huurwoningen in bezit. Voor een gelijke behandeling van alle huurders van sociale huurwoningen in deze gemeente hebben beide woningcorporaties afgesproken dezelfde huurverhoging te hanteren. Hardenberg.nu 04.05.2015