SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

De Veste gaat het nu anders doen

De Veste vindt dat ze haar rol als woningcorporatie op een andere manier moet vervullen dan eerder gebruikelijk was...
 
 
“We blijven natuurlijk eigenaar van stenen, muren en huizen – en uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid en zorg daarvoor uiterst serieus – maar we kijken er wel anders tegenaan”, zegt Janine Gerardts, directeur-bestuurder van De Veste. “Binnen die stenen muren spelen zich levens af van mensen en die zijn in geen enkel huis gelijk. Eigenlijk huisvesten we een veelvoud van eten, slapen, plezier en verdriet. De kwaliteit van leven binnen al die muren is wat ons drijft. Waarom? Omdat we geloven dat dat leidt tot een warmer thuis, een prettigere straat en een fijnere buurt, waarop iedereen trots kan zijn.”
 
 
De ziel van De Veste
“Onze identiteit, wie we zijn, zegt alles over hoe we werken. En dat zegt weer alles over wat we kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Daarin schuilt het wezen, de ziel van De Veste. Die ziel wordt gevormd door de waarden die ons samenbinden en die ons leiden in alles wat we doen, de droom die we delen en de ambitie waarvoor we – samen met onze partners – keihard willen werken. Die waarden, die droom en die ambitie zijn van ons allemaal.  Samen zijn wij De Veste”, aldus een trotse Janine Gerardts.
 
 
Het verschil
Wat gaan huurders en andere belanghebbenden merken van de verandering?
Kernbegrippen in de nieuwe werkwijze van De Veste zijn: ‘verantwoordelijkheid geven en nemen, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.
De Veste gaat het verschil maken door mensen én hun behoeften en wensen centraal te stellen.
Door écht naar hen te luisteren en zo precies te weten wat er speelt, wat die behoeften en wensen zijn, daaraan zo veel mogelijk tegemoet te komen en continu de vinger aan de pols te houden…
Door fysiek in hun woon- en leefomgeving aanwezig zijn, rechtstreeks betrokken te zijn en waar nodig direct actie te ondernemen… En door te stáán voor haar idealen en consequent ernaar te handelen.
 
 
Vernieuwde website
Vanaf dinsdag 15 december is de geheel vernieuwde website van De Veste online. Deze beval al veel informatie voor woningzoekenden, huurders van De Veste en studenten, maar er komt nog meer. Het komende halfjaar wordt continu gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de inhoud en de online dienstverlening. Suggesties op dat gebied zijn van harte welkom.