SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
 Woningstichting De Veste uit Ommen en woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg gaan mogelijk fuseren. Sinds een half jaar voeren ze gesprekken over de mogelijkheden voor samenwerking. 
 
 
Gerrit Teunis, die aan het hoofd staat van Beter Wonen Vechtdal: "Het is begonnen met het idee om de woonruimteverdeling in Ommen en Hardenberg samen te gaan uitvoeren. Dat project loopt nu." In het voorjaar van 2017 moet dat plan ten uitvoer komen.
 
Eisen
 Volgens hem noopt de grootte van de corporaties - Beter Wonen Vechtdal heeft bijna vierduizend verhuureenheden en De Veste ruim zesduizend - tot het onderzoeken van mogelijke samenwerking. "Omdat we vanuit de overheid steeds strengere eisen opgelegd krijgen als corporaties, zien we dat de belasting op ons als organisatie steeds zwaarder wordt. Vandaar dat we willen kijken of we door samenwerking de efficiency en know how binnen onze organisaties kunnen verbeteren." Voor Gerrit Teunis staat bij dat alles voorop dat de huurders en woningzoekenden in het Vechtdal beter moeten worden van samenwerking.
 
Onderzoek
 Of het onderzoek van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties naar belangenverstrengeling bij woningstichting De Veste invloed heeft op de gesprekken, daarover houdt Gerrit Teunis van woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal zich over op de vlakte. "Wij moeten afwachten wat de uitkomst van het onderzoek is. Het is een interne kwestie van De Veste die mogelijkerwijs invloed zou kunnen hebben op ons overleg."
 
Directeur-bestuurder Janine Gerardts van De Veste heeft een liefdesrelatie met de eigenaar van adviesbureau AvW2. Dat voerde de afgelopen anderhalf jaar voor bijna een half miljoen euro aan opdrachten uit voor de woningstichting en wordt ook nu nog ingehuurd.
 
Lotingsysteem
 Gerardts bevestigt dat de fusiebesprekingen voortvloeien uit het overleg tussen beide corporaties over het woonruimteverdeelsysteem. "Woningzoekenden in het Vechtdal moeten zich nu nog bij twee corporaties inschrijven als ze bij ons allebei willen zoeken naar een geschikte woning. Bovendien werkt De Veste nu nog met een lotingsysteem. Daar zijn wij niet gelukkig mee. Beter Wonen hanteert een verdeelsysteem op basis van woonduur. De Veste wil het systeem nu samen met Beter Wonen opzetten, zodat iedereen zich op één plek kan inschrijven en de regels voor iedereen hetzelfde zijn." Bron De Stentor 02-11-2016