SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 Woningcorporatie De Veste in Ommen hanteert vanaf 1 december een nieuw systeem voor het toewijzen van hun huurhuizen aan woningzoekenden.
 
Tot nu toe werd onder iedereen die in een bepaald huis geïnteresseerd was, geloot wie het kreeg. In het nieuwe systeem wordt een vrijkomend huis toegewezen aan degene met de langste inschrijfduur of woonduur. Onder inschrijfduur verstaat De Veste de tijd die iemand als woningzoekende bij hen staat ingeschreven. En onder woonduur de tijd die iemand – die al wél bij De Veste huurt, maar een ander huis zoekt – in zijn huidige woning woont.
 
'Dit systeem geeft iedereen meer zekerheid'
 
'We hoorden van veel mensen dat ze moeite hadden met het lotingsysteem. Ze vonden het niet eerlijk en het gaf hen geen inzicht in wachttijden. Ook van de huurdersorganisaties uit Ommen en Hardenberg kregen we die signalen. Die reacties hebben we serieus genomen.', aldus directeur Janine Gerardts van De Veste.
 
 
'Als een woning beschikbaar komt, wordt daar natuurlijk door veel mensen op gereageerd. Wij willen graag zo eerlijk mogelijk regelen wie er het eerst voor in aanmerking komt. In het nieuwe systeem staan woningzoekenden als het ware in de rij en hebben ze meer inzicht wanneer ze aan de beurt zijn. De willekeur van de loting is weg. Dit systeem is veel duidelijker en geeft iedereen meer zekerheid.'
 
Dat beaamt ook Henk Schrijver van huurdersvereniging Verenigd Huurbelang uit Ommen: 'We hadden moeite met het lotingsysteem, ook door signalen uit onze achterban. Het was het puur een kwestie van geluk wie een vrijkomende woning kreeg toegewezen. Met de invoering van het inschrijfduur-/woonduursysteem weten mensen veel beter waar ze aan toe zijn. En dat geeft woningzoekenden meer zekerheid', vult Ruud Moison van Stichting Huurdersbelangen Hardenberg aan. Ook hij is positief: 'Wij vinden het erg prettig dat er naar de woningzoekenden in het Vechtdal is geluisterd en dat De Veste de stap heeft gezet naar de nieuwe manier van toewijzen. Dat doet recht aan mensen in de eerste plaats en minder aan systemen.' 10-11-2016