SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

 

Margriet Drijver interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal

Mw. Margriet Drijver is benoemd tot interim-bestuurder bij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg, de voormalige bestuurder Gerrit Teunis is door de RvC op 19-01-18 op non- actief gezet wegens verschil van inzicht over de koers van het woonbedrijf. Margriet Drijver is op dit moment nog interim-bestuurder bij woningstichting Elkien in Heerenveen. Ze is daarvoor bij meerdere woningcorporaties actief geweest als interim-bestuurder. Op 15 februari a.s. start ze met haar werkzaamheden als interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal. 25-01-18