SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Maatregelen coronavirus Hardenberg

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de gemeente Hardenberg een aantal maatregelen genomen. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het kabinet. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart 2020.
Bekijk actuele informatie over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid. Hebt u vragen over het coronavirus? Bel tussen 08.00 en 20.00 uur met: 0800 13 51.
Meer informatie over het coronavirus
Inhoud


Dienstverlening en bereikbaarheid


Gemeentelijke zwembaden en Theater de Voorveghter gesloten
Evenementen in de gemeente Hardenberg
Bijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert
Wij geven u geen hand
Maatregelen voor heel Nederland
Dienstverlening en bereikbaarheid
Medewerkers van de gemeente Hardenberg en Samen Doen werken waar dat kan thuis. Hierdoor kan het zijn dat onze dienstverlening anders is dan u van ons gewend bent. Of het duurt iets langer voordat u een reactie van ons krijgt.
De publieksbalies van de gemeente blijven gewoon open. We vragen inwoners en bezoekers die een afspraak hebben en die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, om een nieuwe afspraak te maken.
De gemeente Hardenberg is en blijft telefonisch bereikbaar.
U vindt actuele informatie op www.hardenberg.nl en via de social media kanalen van de gemeente.
Huisbezoeken die niet strikt noodzakelijk zijn gaan niet door. In overleg bekijken we of een afspraak telefonisch kan plaatsvinden.
Mogelijk gaat een afspraak die u hebt met één van onze medewerkers niet door of deze afspraak vindt telefonisch plaats. U wordt hierover door de betreffende medewerker geïnformeerd.
Inloopspreekuren van Samen Doen komen te vervallen.
Gemeentelijke zwembaden en Theater de Voorveghter gesloten
De zwembaden en het theater zijn publieke locaties waar vaak veel mensen tegelijkertijd zijn. De gemeente Hardenberg heeft daarom besloten om de gemeentelijke overdekte zwembaden De Slag en De Kiefer en Theater de Voorveghter tot en met 31 maart 2020 te sluiten.
Evenementen in de gemeente Hardenberg
Evenementen in de gemeente Hardenberg met meer dan 100 personen gaan niet door. De gemeente heeft organisatoren van evenementen hierover geïnformeerd.
Mogelijk kiezen organisatoren van kleinere evenementen ervoor om hun evenementen niet door te laten gaan. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met de organisatie van het evenement.
Overige plekken waar veel mensen komen
De maatregelen zijn erop gericht om besmetting te voorkomen en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Het advies is om plekken waar veel mensen samen komen alleen te bezoeken als het strikt noodzakelijk is.
Bijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert
Publieksbijeenkomsten die de gemeente Hardenberg organiseert, zoals informatiebijeenkomsten of inloopbijeenkomsten, gaan tot en met 31 maart 2020 niet door.
Wij publiceren zo snel mogelijk een overzicht van de publieksbijeenkomsten van de gemeente die niet doorgaan.
Wij geven u geen hand
Uit voorzorg geven medewerkers van de gemeente u geen hand. Wij vragen hiervoor om uw begrip.
Maatregelen voor heel Nederland
De volgende maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart:
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.