SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Op vrijdag 9 oktober is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Een dag om mensen en organisaties, die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. Om zo het bewustzijn onder Nederlanders te versnellen en tot een duurzame samenleving te komen.
De Veste streeft ook naar een duurzame samenleving. De komende jaren zult u nog veel van ons gaan horen en zien als het gaat om duurzaamheid. Zoals het verduurzamen van ons woningbezit. Daarin gaan we fors investeren. We zijn op dit moment druk bezig de plannen hiervoor uit te werken.
Koop nu energiebesparende producten met 50% korting
In het kader van de Dag van de Duurzaamheid hebben we voor alle huurders een aantrekkelijk aanbod. Als zij in de maand oktober energiebesparende producten bij Energiebespaarshop.nl kopen, krijgen zij 50% korting op dit aanbod. Bijvoorbeeld ledlampen, een energieverbruiksmeter, een thermostaatknop voor de radiator, energie bespaarpakketten voor stroom of voor gas. Er zijn al energiebesparende producten te koop voor een paar euro.
Meer informatie
Meer informatie over de actie en een link naar de Energiebespaarshop.nl is te vinden via www.veste.nl/energieproducten.
Woningcorporatie De Veste in Ommen wil de komende vier jaar 3000 woningen verduurzamen. Haar totale woningbezit (ruim 6000 eenheden) moet zo gemiddeld op een energielabel B komen. “Dat is een grote ambitie, vooral gezien de strakke planning”, erkent Wouter van Hemert, manager kwaliteit vastgoed. “Wij willen dan ook dit jaar nog starten met de eerste 100 woningen. Met Fooq erbij denken wij dat dat gaat lukken.”
 
De Veste gaat in hoofdzaak de schil van de woningen aanpakken. Het dak, glas, de ventilatie en isolatie van wanden en vloeren staan hoog op elk lijstje. In een aantal gevallen wordt ook de gasleiding en het elektra aangepakt. Na de renovatie moeten de woningen – in onder meer Ommen, Dedemsvaart, Enschede en op Terschelling – weer dertig jaar mee kunnen.
 
“Wij gaan dit aanbesteden volgens de principes van Design & Build”, vertelt Van Hemert. “Deze zogenaamde UAV-GC-methode hebben wij in het verleden al diverse keren ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar het is voor het eerst dat wij een D&B-traject doen bij renovatie. Bij het eerste project zal het nog relatief eenvoudig zijn. In een complex in Dedemsvaart moeten dan 100 eenheden worden aangepakt. Allemaal dezelfde woningen. Dan is het dus een kwestie van één keer het plan goed uitwerken en dat kan dan honderd keer worden herhaald in de uitvoering. Maar volgend jaar willen wij nog eens 50 verschillende complexen gaan aanbesteden en uitvoeren. Dat wordt een stuk complexer.”
 
Bij deze eerste ronde heeft De Veste Fooq gevraagd hen onder meer te ondersteunen bij het opstellen van de uitvraag- en opdrachtstukken. “Ook als het bijvoorbeeld gaat om de bouwfysische eigenschappen”, zet Van Hemert uiteen. “Behalve het energieverbruik, speelt wooncomfort ook een belangrijke rol. Maar hoe werk je dat uit? Zo hebben wij nu aangegeven wat het maximale verschil mag zijn tussen de wandtemperatuur en de temperatuur in de kamer. Dat lost een aannemer wellicht op met isolatiemateriaal, maar misschien heeft hij ook wel andere ideeën. Dat kan! Aannemers mogen zelf aangeven hoe zij aan alle eisen gaan voldoen.”
 
Bevalt de aanpak goed, dan gaan ook de andere verduurzamingsprojecten een D&B-traject in. Een verdere samenwerking met Fooq sluit Van Hemert dan niet uit. “Ook als het gaat om het aanvragen van STEP-subsidies. Wij moeten de komende jaren echt veel werk verzetten. En voor De Veste heeft dit hoge prioriteit. Wij willen de woonlasten van onze huurder zoveel mogelijk optimaliseren. De energiekosten spelen daarin een steeds grotere rol. Verduurzaming is voor huurders dus ook zeker interessant. Bron Fooq.NL
 
 
Ommen / Hardenberg – Woningstichting de Veste uit Ommen en Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg verhogen per 1 juli haar huren minimaal voor huurders met een laag inkomen.
 
 
 
Huurders met een inkomen tot € 34.229,- krijgen daarom een inflatievolgende huurverhoging van 1%. Hiermee is de woningcorporatie, met woningbezit in het Vechtdal, Enschede en op Terschelling, fors lager  dan de landelijke gestelde norm van maximaal 2,5% huurverhoging.
 
Hogere inkomens
 
Voor huurders met een inkomen boven de € 34.229,- wordt de maximale  inkomensafhankelijke huurverhoging gehanteerd. Huurders met een inkomen tot € 43.786,- ontvangen een huurverhoging van 3% en inkomens daarboven 5%. Uit analyse blijkt dat 13% van de huurders een inkomen heeft boven de € 34.229,- Zij betalen daarentegen een huurprijs die gemiddeld gezien lager ligt dan bij de lagere inkomens.  
 
 
Met de huurinkomsten wil de corporatie haar maatschappelijke taak zo goed mogelijk vervullen. Het doorvoeren van deze huurverhoging is noodzakelijk als dekking voor haar opgave om het woningbezit energetisch te verbeteren. Hiermee wil de Veste bereiken dat voor de toekomst de woonlasten beperkt blijven voor haar primaire doelgroep. Verder gaat de corporatie investeren in een leefbare woonomgeving in de regio’s Vechtdal, Enschede en Terschelling.
 
Gelijke behandeling
 
In de Gemeente Hardenberg hebben zowel Beter Wonen Vechtdal als de Veste huurwoningen in bezit. Voor een gelijke behandeling van alle huurders van sociale huurwoningen in deze gemeente hebben beide woningcorporaties afgesproken dezelfde huurverhoging te hanteren. Hardenberg.nu 04.05.2015
 
Onlangs overhandigde Williy Moes namens SHH een  cheque van 250 euro aan de Balkbrugse Kinderboerderij en  aan Hospice Dedemsvaart
Jaarlijks zoeken wij lokale  organisaties uit die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Als SHH willen wij onze sociale betrokkenheid daardoor tonen.Beide organisaties waren verrast en blij met de gift.   Maart 2015
 SHH heeft   naar aanleiding van het voorstel tot huurverhoging 2015, met name aandacht gevraagd en een advies aan de Veste gegeven voor een matiging van de huurverhogingen voor de middeninkomens voor 2015, 2016 en 2017. Op die manier krijgt de groep middeninkomens adem en herstelruimte voor de afgelopen twee jaar.
De lage inkomens worden in de voorstellen volgens de SHH prima tegemoet gekomen en daar zijn we tevreden over. De hoogste inkomens zullen daarom volgens de SHH ook de zwaarste lasten moeten dragen en dat is volgens de SHH rechtvaardig.