SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Slagharen - Beter Wonen Vechtdal bouwt veertien eengezinswoningen aan de Dokter Willemslaan in Slagharen.
 
 
Vandaag werd gestart met de boorwerkzaamheden, waarbij 76 palen van zes meter in de grond werden aangebracht. De oplevering is naar verwachting eind juli of begin augustus. De woningen zijn opgedeeld in twee blokken van zeven woningen. Beide blokken hebben twee eindwoningen en vijf tussenwoningen.
 
Dinsdag 24 februari is er in het kantoor van Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg een informatiebijeenkomst, van 17.00 tot 19.00 uur. Hardenberg.nu 19.02.2015
 
 
 
Dedemsvaart – Woningstichting de Veste hield haar eerste Belanghebbenden Conferentie in De Baron in Dedemsvaart. Daar werd gepraat met belanghebbenden, waaronder gemeente en politie, over de nieuwe koers van de woningcorporatie.
 
 
 
Ter inspiratie gaven Aedesvoorzitter Marc Calon, Hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn en corporatiebestuurder Ben Meijering hun visie op de volkshuisvesting. In een paneldiscussie, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Joosten, deelden de panelleden en de belanghebbenden vervolgens hun mening over de rol van de woningcorporatie in het algemeen en de Veste in het bijzonder.
 
Nieuwe woningwet
 
De belanghebbenden werden getrakteerd op een boeiende conferentie. Vanuit diverse invalshoeken gaven de sprekers hun mening op de nieuwe rol van de woningcorporatie. Marc Calon schetste de ontwikkeling van de sector en zijn beeld van de corporatie van de toekomst als een wijkregisseur die inspeelt op de behoeften van de bewoners. Johan Conijn informeerde de aanwezigen hoe corporaties door het professionaliseren van vastgoed en vermogen ook nog voldoende budget kunnen creëren om te investeren in hun maatschappelijke taak. Ben Meijering gaf ten slotte zijn visie op het sociaal kunnen blijven investeren in het licht van de nieuwe woningwet. In de paneldiscussie, waarin ook wethouder Douwe Prinsse zitting nam, werd boeiend gediscussieerd door panelleden en de zaal over de rol van de corporatie in het veranderende corporatielandschap.
 
 
Janine Gerardts, directeurbestuurder van de Veste kijkt terug op een succesvolle conferentie: 'Ik ben enorm enthousiast over de herkenbaarheid op belangrijke thema’s die ik bij onze partners heb gezien. Ook de goede opkomst geeft me vertrouwen in de betrokkenheid. We gaan een goede toekomst tegemoet.'Hardenberg.nu 16.12.2014
 
 
 
Huurders kunnen maandag 23 november tussen 18.30 uur en 19.30 uur met eventuele vragen terrecht tijdens het  maandelijkse inloopspreekuur van SHH, in de Baron, Julianastraat Dedemsvaart .
Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) houdt op donderdag 30 oktober in MFC De Baron in Dedemsvaart een thema-avond rond veiligheid en preventie.
 
Het programma wordt om 19.00 uur geopend door Ruud Moison, voorzitter van de SHH. Vanaf 18.00 uur ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting voor belangstellenden ter inzage in de Baron. Na de opening zal het stichtingsbestuur het afgelopen jaar met de aanwezigen bespreken en eventuele vragen beantwoorden.
 
Hierna wordt mevrouw Janine Gerardts voorgesteld. Zij is per 1 oktober benoemd tot directeur bestuurder van woningstichting De Veste. Zij is de opvolger van de heer Jan Sinke, die in april van dit jaar bij de woningstichting is vertrokken.
 
Na een korte pauze met koffie en thee, staat de avond verder in het teken van veiligheid en preventie. Speciale gasten zijn een voormalig inbreker en de politie wordt vertegenwoordigd door Arjen Kuik. Aan de hand van actuele woonsituaties zal de inbreker zijn ervaringen delen met de aanwezigen.
 
Het einde van de avond is omstreeks 21.45 uur. Alle huurders en belangstellenden zijn van harte welkom.
Oud-directeur Jan Sinke van de woningstichting De Veste in Ommen krijgt een ontslagvergoeding van 180.000 euro. Dat meldt De Stentor
 
 
Jan Sinke vertrok na meer dan twintig jaar dienstverband in april met problemen bij de woningstichting De Veste. De woningstichting wilde Sinke een ontslagvergoeding van 75.000 euro meegeven, maar dat vond Sinke te weinig. Hij wilde in totaal 467.000 euro meekrijgen en stapte daarop naar de rechter. De rechter kende Sinke uiteindelijk 180.000 euro toe.
 
 
In april gaf de Raad van Commissarissen aan dat er al lange tijd problemen waren in de samenwerking met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tijdens de rechtszaak bleek dat de burgemeesters van deze gemeenten uiteindelijk bij de Raad van Commissarissen hebben aangedrongen op zijn ontslag. Hij zou de samenwerking tussen de gemeenten en De Veste onmogelijk hebben gemaakt met zijn schofferende, intimiderende gedrag en solistisch optreden, aldus de gemeenten.
 
 
Janine Gerardts is benoemd als opvolger van Sinke. RTV Oost 06-09-2014