SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
ROERMOND - Ook dit jaar ontziet Wonen Limburg huurders met een smalle beurs. Voor hen hanteert Wonen Limburg een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie hecht er veel waarde aan dat juist voor deze huishoudens hun huis betaalbaar blijft, maakte Wonen Limburg bekend. Dat betekent een beperkte huurverhoging voor 90% van de huurders. ,,De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'' is daarbij het credo van Limburgs grootste corporatie.
 
Waar wettelijk voor de lage inkomens (< € 34.229) 2,5% huurverhoging mogelijk is, kiest Wonen Limburg ervoor de huren voor deze huishoudens met 1% te verhogen. Huurders met een inkomen tussen de € 34.229 en € 43.786 zien hun huur slechts met 1,25 % stijgen (wettelijk is 3% mogelijk). Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 43.786 krijgen 4,5% huurverhoging (wettelijk is 5%). Voor vrije sector huurwoningen, die al een meer markconforme huur hebben, geldt een gemiddeld verhogingspercentage van 1,2%. De huurdersorganisaties van Wonen Limburg is voorafgaand aan het besluit om advies gevraagd.
 
Scheefwonen
 
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen mag het bruto huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 34.911 (prijspeil 2015). Als het inkomen daarna stijgt mag de huurder wel in zijn huis blijven wonen. Dat wordt door het zo huurrecht bepaald. Dit wordt ook wel scheefwonen genoemd; men woont eigenlijk in een te goedkope woning. Daarom krijgt deze doelgroep met een hogere huurstijging te maken. Wonen Limburg ontziet, naast de lagere inkomensgroep, ook de middeninkomens omdat er voor hen nog weinig betaalbare huizen in de vrije markt beschikbaar zijn. 
 
Beperking woonlasten
 
Een andere maatregel om huren betaalbaar te houden, is dat Wonen Limburg vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 403 per maand. Ook door te investeren in energiebesparende maatregelen en energiezuinige nieuwbouw probeert Wonen Limburg de woonlasten van huurders te beperken. 21.03.2015 Dichtbij.nl