SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Uit alle berichtgeving blijkt dat de minima het zwaar hebben. De huurachterstanden nemen toe, er zijn steeds meer uitzettingen en het aantal mensen dat een beroep doet op een betalingsregeling neemt toe. SallandWonen wil in 2015 alle huurders met een laag inkomen beschermen. De huurverhoging voor de mensen met de laagste inkomens is gesteld op maximaal 2%. Dit is een half procent minder dan dat wettelijk mag. Ook dit jaar kiest SallandWonen voor het extra matigen van de huurverhoging voor deze groep mensen als zij een huurprijs hebben van meer dan € 525,-. Bijna 1.800 huurders krijgen een huurverhoging van 1%, gelijk aan de inflatie.
 
‘Wij beseffen heel goed dat door de tegenvallende economie de huurverhoging een lastig onderwerp is’, zegt Aukje Kooistra, manager Wonen bij SallandWonen. ‘Onze zorg gaat vooral uit naar de minima met een relatief hoge huurprijs. Zij krijgen via de huurtoeslag maar een deel of niets van de huurverhoging vergoed, terwijl zij het financieel zwaar hebben’. Betaalbaarheid speelt niet alleen bij de jaarlijkse huurverhoging. “Wij blijven  inzetten op besparing van de woonlasten door woningen te verduurzamen.”
 
SallandWonen houdt ook rekening met de mensen die volgens de minister niet meer tot de doelgroep van woningcorporaties behoren doordat zij net een te hoog inkomen hebben. Voor de huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,- wordt de huurprijs niet hoger dan € 710,68.
 
Huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 43.789,- zijn welkom om te blijven wonen, maar dan tegen een meer markt gerelateerde huurprijs. De huurprijs die SallandWonen vraagt van haar huurders bedraagt gemiddeld 63% van de maximale huurprijs. Met alle aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is de tijd voorbij om geld te laten liggen zonder dat het bijdraagt aan de reden waarvoor corporaties zijn opgericht: het huisvesten van mensen die het niet zelf kunnen. 09.04.2015 Salland Wonen