SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Potentiele huurders worden onrechtmatig gescreend

HOOGEVEEN - Ondanks een uitspraak van de Raad van State gaan de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe door met het screenen van huurders. 
 
Wooncorporaties vragen daarbij aan de politie of huurders eerder overlast of onveilige situaties hebben veroorzaakt.
 
25 straten
In Hoogeveen gaat het om 25 straten, gebouwen of buurten. Woningbouwcorporaties zijn door de gemeente verplicht nieuwe huurders te laten screenen. Tussen maart en september vroeg bijvoorbeeld woonstichting Domesta informatie over 95 huurders. Vijf huurders is daarop een huurhuis geweigerd. Volgens woordvoerder Klaas Kregel gebeurt dat alleen op basis van woonoverlast. "In Hoogeveen kijkt de politie niet naar het crimineel verleden van nieuwe huurders", zegt hij.
 
'380 gemeenten screenen niet'
D66 in Hoogeveen is niet overtuigd van het nut en noodzaak van de screening en stelt vragen aan het college van B en W. "Wij constateren dat er 380 gemeenten in Nederland zijn die geen screening gebruiken. Die gemeenten slagen er blijkbaar op een andere manier in om leefbaarheidsproblemen te voorkomen", zegt fractievoorzitter Peter Scheffers.
 
Scheffers is van mening dat slechts een vermoeden van of aanwijzingen voor overlast of het veroorzaken van een gevaarlijke situatie geen reden kan zijn een woning te weigeren.
 
Midden-Drenthe
Ook D66 in Midden-Drenthe wil vragen stellen aan het college over de screening. Woningcorporatie Woonservice screende daar in 2014 44 huurders en gaat daar in op dracht van de gemeente nog steeds mee door voor bepaalde straten in Beilen-West.
 
De uitspraak van de Raad van State is voor minister Stef Blok (VVD) reden een nieuwe wet te schrijven die screening van huurders wel mogelijk maakt. rtv drenthe 22-02-2016