SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

PvdA wil inkomensafhankelijke huur

Zwolle - Het regiokantoor van de PvdA aan het Diezerplein ademt nog een beetje de sfeer uit van een actiecentrum uit de zeventiger jaren. De rode partijvlag met de roos in de vuist hangt nog prominent aan de muur, verkiezingsposters verwijzen naar het roemrijke verleden van de sociaal democraten en stapels folders voor het canvassen vullen de schappen. Woensdagavond was partijcoryfee Adri Duivesteijn uitgenodigd om zijn visie te geven over de volkshuisvesting in Nederland. Duivesteijn was jarenlang kamerlid en wethouder en heeft afgelopen maanden samen met Michiel Mulder, gemeenteraadslid uit Amsterdam nagedacht over het nieuwe woonbeleid van de PvdA. Ze willen het volkshuisvestingsbeleid radicaal op de schop nemen. Er moeten voldoende betaalbare woningen komen met meer zeggenschap van de bewoners. Ze willen het systeem van huurtoeslagen afschaffen en de huren inkomensafhankelijk maken zodat bewoners gemiddeld tussen de 25 en 35% van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. De drie centrale waarden voor volkshuisvesting moeten volgens beide PvdA-politici zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid en zeggenschap.
 
 
 
In Zwolle betalen huurders momenteel gemiddeld 42% van hun inkomen aan woonlasten inclusief energiekosten, terwijl kopers/eigenaren hieraan 26% kwijt zijn; de statistieken van de PvdA wijzen uit dat dit verschil alleen maar groter wordt. Volgens de sociaal democraten betalen grote groepen meer huur dan ze op grond van hun inkomen kunnen betalen; ook al krijgen ze huurtoeslag. De PvdA wil daarom dat de woningcorporaties inkomensafhankelijke huur in rekening brengen, waarbij er geen huurtoeslag meer nodig is en ook het scheefwonen wordt aangepakt. Ook moet daarbij rekening worden gehouden met de energielasten. In het voorstel komt de verhuurderheffing voor woningcorporaties te vervallen. Mochten corporaties als gevolg van huurverlagingen in financiële problemen komen kunnen ze een beroep doen op een centraal fonds. Duivesteijn wil af van het steeds terugkerende politieke ritueel, waarbij de VVD de hypotheekrenteaftrek verdedigt en de PvdA de huurtoeslag in bescherming neemt.
 
Ook moeten er meer woningen worden gebouwd. In Zwolle wordt er inmiddels weer gebouwd door de woningcorporaties, maar ook komende jaren groeit de behoefte aan betaalbare woningen vooral voor starters. Inmiddels liggen de huizenprijzen in Zwolle bijna weer op het niveau van voor de crisis. Ook zijn er steeds meer woningen voor ouderen nodig; in Zwolle is dit de komende decennia een sterk groeiende groep.
Adri Duivesteijn pleit voor meer zeggenschap voor de bewoners. Hij wil ruimte maken voor "woon coöperaties", waarbij groepen inwoners gezamenlijk woningen kunnen kopen en ook verantwoordelijkheid nemen voor het beheer. Hij heeft daarmee als wethouder van Almere goede ervaringen opgedaan onder het motto "mensen maken de stad." Ook woningcorporaties moeten worden gedemocratiseerd, waarbij huurders zeggenschap krijgen over belangrijke besluiten en de bestuurders kunnen kiezen. "Huurders zijn tegenwoordig huurconsumenten geworden, maar ze moeten ook weer zeggenschap krijgen en invloed kunnen uitoefenen." Of de voorstellen van Adri Duivesteijn en Michiel Mulder het verkiezingsprogramma zullen halen hangt af van de interne besluitvorming binnen de PvdA, waar het de gewoonte is dat partijleden veel amendementen indienen en zoveel mogelijk willen regelen en vastleggen in het verkiezingsprogramma. "Hoewel het verkiezingsprogramma meer zal zijn dan één velletje papier, mag het wel wat dunner dan in het verleden!" Weblog Zwolle 15-12-2016

Zwolse corporatie vraagt huurders meer zeggenschap

HOLTENBROEK – SWZ vraagt haar huurders aan te geven over welke onderwerpen ze meer zeggenschap willen hebben. Men kan daarover meepraten op dinsdag 15 maart.
Dan organiseert SWZ samen met haar huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel een gesprek over het versterken van de invloed van huurders. Het gesprek vindt plaats in wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De Swollenaar 23-02-2016
 

Potentiele huurders worden onrechtmatig gescreend

HOOGEVEEN - Ondanks een uitspraak van de Raad van State gaan de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe door met het screenen van huurders. 
 
Wooncorporaties vragen daarbij aan de politie of huurders eerder overlast of onveilige situaties hebben veroorzaakt.
 
25 straten
In Hoogeveen gaat het om 25 straten, gebouwen of buurten. Woningbouwcorporaties zijn door de gemeente verplicht nieuwe huurders te laten screenen. Tussen maart en september vroeg bijvoorbeeld woonstichting Domesta informatie over 95 huurders. Vijf huurders is daarop een huurhuis geweigerd. Volgens woordvoerder Klaas Kregel gebeurt dat alleen op basis van woonoverlast. "In Hoogeveen kijkt de politie niet naar het crimineel verleden van nieuwe huurders", zegt hij.
 
'380 gemeenten screenen niet'
D66 in Hoogeveen is niet overtuigd van het nut en noodzaak van de screening en stelt vragen aan het college van B en W. "Wij constateren dat er 380 gemeenten in Nederland zijn die geen screening gebruiken. Die gemeenten slagen er blijkbaar op een andere manier in om leefbaarheidsproblemen te voorkomen", zegt fractievoorzitter Peter Scheffers.
 
Scheffers is van mening dat slechts een vermoeden van of aanwijzingen voor overlast of het veroorzaken van een gevaarlijke situatie geen reden kan zijn een woning te weigeren.
 
Midden-Drenthe
Ook D66 in Midden-Drenthe wil vragen stellen aan het college over de screening. Woningcorporatie Woonservice screende daar in 2014 44 huurders en gaat daar in op dracht van de gemeente nog steeds mee door voor bepaalde straten in Beilen-West.
 
De uitspraak van de Raad van State is voor minister Stef Blok (VVD) reden een nieuwe wet te schrijven die screening van huurders wel mogelijk maakt. rtv drenthe 22-02-2016
 
 De gemeente Hoogeveen kan vanaf januari de huur inhouden van mensen met een bijstandsuitkering. Samen met wooncorporaties Domesta en Woonconcept begint de gemeente hiervoor een pilotproject.
 
Dat zegt directeur Bert Moorman van Domesta. 
 
Geen zorgen meer over de huur
Door de gemeente de huur in te laten houden op de bijstandsuitkering, hoeven huurders van Domesta zich geen zorgen meer over die betaling te maken. 
 
Budgettrainingen
Tegelijkertijd wil de woningcorporatie onder andere budgettrainingen gaan geven voor zijn huurders. Op deze manier moeten de huurders met betalingsproblemen hun huishoudboekje weer op orde krijgen.
 
Problemen
"Uit een woonlastenonderzoek dat we vorig jaar hielden, bleek dat een grote categorie huurders de huur niet kan betalen. Een deel kan het ook wel betalen, maar houdt dan te weinig geld over voor andere lasten", aldus Domesta-directeur Moorman. De categorie huurders voor wie het project bedoeld is, bestaat volgens hem uit mensen die vaak ook andere problemen hebben.
 
Dak boven het hoofd
Het doel van het project is voor rust te zorgen bij de huurders die krap bij kas zitten. "Door de huur in te houden op de uitkering, is dit geregeld en houden mensen in ieder geval een dak boven het hoofd. Ze kunnen zich dan richten op andere problemen", zegt Moorman.
Bron RTV Drenthe 29-11-2015
 
 
 
Hoogeveen - Woonconcept wil de woningen aan de Bouwmeester-, Pronck- en Schilperoortstraat in de toekomst niet meer als seniorenwoningen verhuren.
 
Dat werd de bewonerscommissie vrijdag in een mail meegedeeld. Volgens Woonconcept heeft dit maken met de verhuurbaarheid en het relatieve grote aantal 55+- woningen in Hoogeveen.
 
De mededeling is bij de bewonerscommissie en de bewoners ingeslagen als een bom. De bewonerscommissie heeft dat ook direct een protestmail gestuurd. Niet alleen is de bewonerscommissie verbijsterd over de plannen, ook de wijze waarop de een dergelijke belangrijke kwestie wordt gebracht vindt de commissie niet correct.
 
Onrust onder huurders
 
'Bovendien zijn de argumenten niet onderbouwd', schrijft de commissie. 'Alleen al de aankondiging zorgt voor onrust onder een aanzienlijke groep huurders, waaronder veel kwetsbare senioren. In veel huurhuurovereenkomsten staat 'slechts toegewezen aan huurders van 55 jaar en ouder. Een aantal huurders overweegt een beroep te doen op de rechtsbijstandsverzekering. Bij Woonconcept was vanmorgen niemand beschikbaar voor commentaar. HC 05-10-2015