SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Potentiele huurders worden onrechtmatig gescreend

HOOGEVEEN - Ondanks een uitspraak van de Raad van State gaan de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe door met het screenen van huurders. 
 
Wooncorporaties vragen daarbij aan de politie of huurders eerder overlast of onveilige situaties hebben veroorzaakt.
 
25 straten
In Hoogeveen gaat het om 25 straten, gebouwen of buurten. Woningbouwcorporaties zijn door de gemeente verplicht nieuwe huurders te laten screenen. Tussen maart en september vroeg bijvoorbeeld woonstichting Domesta informatie over 95 huurders. Vijf huurders is daarop een huurhuis geweigerd. Volgens woordvoerder Klaas Kregel gebeurt dat alleen op basis van woonoverlast. "In Hoogeveen kijkt de politie niet naar het crimineel verleden van nieuwe huurders", zegt hij.
 
'380 gemeenten screenen niet'
D66 in Hoogeveen is niet overtuigd van het nut en noodzaak van de screening en stelt vragen aan het college van B en W. "Wij constateren dat er 380 gemeenten in Nederland zijn die geen screening gebruiken. Die gemeenten slagen er blijkbaar op een andere manier in om leefbaarheidsproblemen te voorkomen", zegt fractievoorzitter Peter Scheffers.
 
Scheffers is van mening dat slechts een vermoeden van of aanwijzingen voor overlast of het veroorzaken van een gevaarlijke situatie geen reden kan zijn een woning te weigeren.
 
Midden-Drenthe
Ook D66 in Midden-Drenthe wil vragen stellen aan het college over de screening. Woningcorporatie Woonservice screende daar in 2014 44 huurders en gaat daar in op dracht van de gemeente nog steeds mee door voor bepaalde straten in Beilen-West.
 
De uitspraak van de Raad van State is voor minister Stef Blok (VVD) reden een nieuwe wet te schrijven die screening van huurders wel mogelijk maakt. rtv drenthe 22-02-2016
 
 De gemeente Hoogeveen kan vanaf januari de huur inhouden van mensen met een bijstandsuitkering. Samen met wooncorporaties Domesta en Woonconcept begint de gemeente hiervoor een pilotproject.
 
Dat zegt directeur Bert Moorman van Domesta. 
 
Geen zorgen meer over de huur
Door de gemeente de huur in te laten houden op de bijstandsuitkering, hoeven huurders van Domesta zich geen zorgen meer over die betaling te maken. 
 
Budgettrainingen
Tegelijkertijd wil de woningcorporatie onder andere budgettrainingen gaan geven voor zijn huurders. Op deze manier moeten de huurders met betalingsproblemen hun huishoudboekje weer op orde krijgen.
 
Problemen
"Uit een woonlastenonderzoek dat we vorig jaar hielden, bleek dat een grote categorie huurders de huur niet kan betalen. Een deel kan het ook wel betalen, maar houdt dan te weinig geld over voor andere lasten", aldus Domesta-directeur Moorman. De categorie huurders voor wie het project bedoeld is, bestaat volgens hem uit mensen die vaak ook andere problemen hebben.
 
Dak boven het hoofd
Het doel van het project is voor rust te zorgen bij de huurders die krap bij kas zitten. "Door de huur in te houden op de uitkering, is dit geregeld en houden mensen in ieder geval een dak boven het hoofd. Ze kunnen zich dan richten op andere problemen", zegt Moorman.
Bron RTV Drenthe 29-11-2015
 
 
 
Hoogeveen - Woonconcept wil de woningen aan de Bouwmeester-, Pronck- en Schilperoortstraat in de toekomst niet meer als seniorenwoningen verhuren.
 
Dat werd de bewonerscommissie vrijdag in een mail meegedeeld. Volgens Woonconcept heeft dit maken met de verhuurbaarheid en het relatieve grote aantal 55+- woningen in Hoogeveen.
 
De mededeling is bij de bewonerscommissie en de bewoners ingeslagen als een bom. De bewonerscommissie heeft dat ook direct een protestmail gestuurd. Niet alleen is de bewonerscommissie verbijsterd over de plannen, ook de wijze waarop de een dergelijke belangrijke kwestie wordt gebracht vindt de commissie niet correct.
 
Onrust onder huurders
 
'Bovendien zijn de argumenten niet onderbouwd', schrijft de commissie. 'Alleen al de aankondiging zorgt voor onrust onder een aanzienlijke groep huurders, waaronder veel kwetsbare senioren. In veel huurhuurovereenkomsten staat 'slechts toegewezen aan huurders van 55 jaar en ouder. Een aantal huurders overweegt een beroep te doen op de rechtsbijstandsverzekering. Bij Woonconcept was vanmorgen niemand beschikbaar voor commentaar. HC 05-10-2015
 
 
 
Woningcorporatie SallandWonen in Raalte krijgt te maken met een tweede huurdersvereniging.
Eerst was er de huurdersvereniging Salland, maar voorzitter Lourenssen maakte de overige bestuursleden het werk onmogelijk. De commissie die de rust moest herstellen heeft nu Huurdersbelangen Salland opgericht.
Alternatief
Mathijs Perton, voorzitter van de nieuwe huurdersvereniging Huurdersbelangen Salland, zegt dat hij liever gewoon bij Huurdersvereniging Salland was gebleven. “Maar omdat we buitenspel werden gezet en niet toegelaten werden tot de ledenvergadering, werd het werk ons onmogelijk gemaakt. Dat was voor ons de reden om een nieuwe vereniging op te richten.”
“Maar nu we een nieuwe vereniging opgericht hebben, willen we ook echt een alternatief gaan bieden voor Huurdersvereniging Salland,” aldus Perton. “Wij willen een club zijn die minder is gericht op actie en meer op resultaat is gericht. Meer de dialoog zoeken dus.”
De nieuwe huurdersvereniging treedt vanaf september actief naar buiten. “Dan trekken we echt de kernen in. Tot die tijd willen we onze plannen scherp krijgen. In oktober staat de eerste ledenvergadering op het programma.”
De nieuwe vereniging is al op gesprek geweest bij woningcorporatie Salland Wonen.
Oude vereniging
Willy Lourenssen, voorzitter van Huurdersvereniging Salland, zegt kennis genomen te hebben van de nieuwe vereniging. “Maar verder wil ik niet op de zaak ingaan.” Op de vraag wie wel op de zaak in kan gaan, is Lourenssen kort: “Gezien ik momenteel de enige bestuurder ben, niemand.”
Huurdersvereniging Salland, tot voor kort de enige belangenvereniging voor huurders in Salland, heeft ongeveer 2300 leden.
Belang van de huurders 
Ed Penninks, directeur van woningcorporatie Salland Wonen, laat weten geen bedenkingen te hebben bij de komst van een tweede belangenvereniging voor huurders in Salland. “Wij worden als verhuurder geacht om met belangenverenigingen in gesprek te gaan en zullen dat ook doen. Sterker nog: We móéten met de verenigingen in gesprek,” aldus Penninks. “Het is overigens helemaal niet vreemd om meerdere belangenverenigingen in een gebied te hebben. Maar of deze zaak het beste is in het belang van de huurders, dat waag ik te betwijfelen.”
Inhoudelijk wil Penninks dan ook niet op de in Salland ontstane situatie ingaan. “Ik hou me alleen bezig met het formele overleg. En ik ben formeel niet op de hoogte gesteld van de zaken die momenteel bij Huurdersvereniging Salland spelen, ik lees het ook alleen maar in de krant. Meer weet ik er niet van.” SallandWonen verhuurt zo'n 4000 woningen.
35.000 euro 
Wat de consequenties zijn voor Salland Wonen, Huurdersvereniging Salland en de nieuwe huurdersvereniging, dat durft Penninks nog niet te vertellen. “Maar dat het financiële gevolgen gaat hebben voor Huurdersvereniging Salland, lijkt haast logisch. Wij betalen grofweg 35.000 euro per jaar aan toelages aan de huurdersvereniging. Dat is een landelijk vastgestelde toelage. Het zou maar zo kunnen dat we dat bedrag gaan verdelen.”RTV Oost 21.07.2015
 
 
 
ASSEN - Het had heel wat voeten in de aarde. Maar ze zijn klaar: de eerste dertig sociale huurwoningen die de gemeente Assen zelf heeft laten bouwen in Kloosterveen. Maandag 29 juni krijgen de eerste bewoners de sleutel.
 
 
Met de bouw van deze eerste gemeentelijke huurwoningen wil Assen iets doen aan de veel te lange wachtlijst voor een betaalbare huurwoning in de provinciehoofdstad. 
 
 
Ruim 5 miljoen
De gemeente stak 5,5 miljoen euro in dit project. Bouwbedrijf Geveke bouwde de huizen en Woonscan BV uit Meppel, een dochteronderneming van Woonconcept, regelt straks voor de gemeente de verhuur en het onderhoud van de huizen.
 
 
Financieel handen vol
In principe is sociale woningbouw een taak van de woningcorporaties. Maar die hebben de handen financieel meer dan vol aan extra rijksheffingen. Daardoor kunnen ze al moeizaam de renovatie- en vervangingsplannen voor hun huidige woningbestand uitvoeren.
 
 
Idee van wethouder Smit
Om toch wat aan de wachtlijst met 800 mensen te doen, lanceerde wethouder Albert Smit een paar jaar geleden het idee om dan maar als gemeente zelf nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat stuitte op weerstand bij minister Stef Blok van Volkshuisvesting, omdat dit geen taak van gemeenten is. Toch zette Assen door en in december was de start van het project bij Kloosterveste. 
 
 
Waar volgende 70?
Na deze eerste dertig, staan er nog zeventig gemeentelijke huurwoningen op stapel in Kloosterveste. Wanneer die gebouwd gaan worden, is nog niet bekend. De gemeente is nog druk met een locatiestudie. Want er zijn inmiddels zoveel nieuwbouwplannen rond Kloosterveste van andere bouwers bijgekomen, dat er mogelijk onvoldoende ruimte is.
 
 
Blok als tegenstander wel uitgenodigd
Bij de feestelijke sleuteloverdracht op 29 juni is onder meer voorzitter Marc Calon van Aedes, de Vereniging van Woningcorporaties. Ook minister Stef Blok is uitgenodigd, zo laat wethouder Albert Smit weten, maar of hij komt is nog onzeker.RTV Drenthe 12.06.2015