SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Uit alle berichtgeving blijkt dat de minima het zwaar hebben. De huurachterstanden nemen toe, er zijn steeds meer uitzettingen en het aantal mensen dat een beroep doet op een betalingsregeling neemt toe. SallandWonen wil in 2015 alle huurders met een laag inkomen beschermen. De huurverhoging voor de mensen met de laagste inkomens is gesteld op maximaal 2%. Dit is een half procent minder dan dat wettelijk mag. Ook dit jaar kiest SallandWonen voor het extra matigen van de huurverhoging voor deze groep mensen als zij een huurprijs hebben van meer dan € 525,-. Bijna 1.800 huurders krijgen een huurverhoging van 1%, gelijk aan de inflatie.
 
‘Wij beseffen heel goed dat door de tegenvallende economie de huurverhoging een lastig onderwerp is’, zegt Aukje Kooistra, manager Wonen bij SallandWonen. ‘Onze zorg gaat vooral uit naar de minima met een relatief hoge huurprijs. Zij krijgen via de huurtoeslag maar een deel of niets van de huurverhoging vergoed, terwijl zij het financieel zwaar hebben’. Betaalbaarheid speelt niet alleen bij de jaarlijkse huurverhoging. “Wij blijven  inzetten op besparing van de woonlasten door woningen te verduurzamen.”
 
SallandWonen houdt ook rekening met de mensen die volgens de minister niet meer tot de doelgroep van woningcorporaties behoren doordat zij net een te hoog inkomen hebben. Voor de huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,- wordt de huurprijs niet hoger dan € 710,68.
 
Huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 43.789,- zijn welkom om te blijven wonen, maar dan tegen een meer markt gerelateerde huurprijs. De huurprijs die SallandWonen vraagt van haar huurders bedraagt gemiddeld 63% van de maximale huurprijs. Met alle aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is de tijd voorbij om geld te laten liggen zonder dat het bijdraagt aan de reden waarvoor corporaties zijn opgericht: het huisvesten van mensen die het niet zelf kunnen. 09.04.2015 Salland Wonen
 
EMMEN - Vanwege het groeiend aantal Drentse huurders met betalingsproblemen beperken woningcorporaties Lefier en Domesta dit jaar de huurverhoging.
 
Wettelijk mogen de woningcorporaties de huren jaarlijks verhogen met het inflatiepercentage over het voorgaande jaar plus maximaal 4 procent. Voor dit jaar komt dat neer op een stijging van 2,5 tot 5 procent.
 
Rem
Lefier kiest per 1 juli echter voor een verhoging van 1,25 procent. Dat geldt voor alle 30.000 woningen van de grootste huurcorporatie van Noord-Nederland. Domesta zet de rem alleen op de huren voor de lagere inkomens, tot 43.786 euro per jaar. Voor huurders die meer verdienen, komt er op 1 juli wel de maximale 5 procent bij op.
 
Daarnaast zet Domesta 500.000 euro opzij in een ‘betaalbaarheidsfonds' om bij te springen in de meest schrijnende situaties onder zijn 9100 huurders in Zuidoost-Drenthe en Hoogeveen.
 
Achterstanden lopen op
Een gezamenlijk woonlastenonderzoek van de vijf Drentse corporaties wijst uit dat steeds de geldnood stijgt. “We zien dat steeds meer van onze huurders moeite hebben om rond te komen en dat huurachterstanden oplopen'', zegt Lefier-bestuurder Lex de Boer.
 
Eerder maakten ook Woonborg (4800 woningen in Noord-Drenthe en Haren), Woonconcept (16.000 woningen in Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland) en Actium (16.000 woningen in Assen, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe en Ooststellingwerf) bekend dat zij de huurverhoging voor lagere inkomens beperken.
 
Woonborg ziet dit jaar zelfs helemaal af van een stijging voor inkomens tot 34.000 euro. In de drie jaar daarna berekent de corporatie alleen de inflatie door aan deze categorie huurders. Bij Actium betaalt deze inkomensgroep vanaf 1 juli 1 procent meer en bij Woonconcept 2 procent.DVHN 02.04.2015
 
 
 
ROERMOND - Ook dit jaar ontziet Wonen Limburg huurders met een smalle beurs. Voor hen hanteert Wonen Limburg een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie hecht er veel waarde aan dat juist voor deze huishoudens hun huis betaalbaar blijft, maakte Wonen Limburg bekend. Dat betekent een beperkte huurverhoging voor 90% van de huurders. ,,De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'' is daarbij het credo van Limburgs grootste corporatie.
 
Waar wettelijk voor de lage inkomens (< € 34.229) 2,5% huurverhoging mogelijk is, kiest Wonen Limburg ervoor de huren voor deze huishoudens met 1% te verhogen. Huurders met een inkomen tussen de € 34.229 en € 43.786 zien hun huur slechts met 1,25 % stijgen (wettelijk is 3% mogelijk). Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 43.786 krijgen 4,5% huurverhoging (wettelijk is 5%). Voor vrije sector huurwoningen, die al een meer markconforme huur hebben, geldt een gemiddeld verhogingspercentage van 1,2%. De huurdersorganisaties van Wonen Limburg is voorafgaand aan het besluit om advies gevraagd.
 
Scheefwonen
 
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen mag het bruto huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 34.911 (prijspeil 2015). Als het inkomen daarna stijgt mag de huurder wel in zijn huis blijven wonen. Dat wordt door het zo huurrecht bepaald. Dit wordt ook wel scheefwonen genoemd; men woont eigenlijk in een te goedkope woning. Daarom krijgt deze doelgroep met een hogere huurstijging te maken. Wonen Limburg ontziet, naast de lagere inkomensgroep, ook de middeninkomens omdat er voor hen nog weinig betaalbare huizen in de vrije markt beschikbaar zijn. 
 
Beperking woonlasten
 
Een andere maatregel om huren betaalbaar te houden, is dat Wonen Limburg vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 403 per maand. Ook door te investeren in energiebesparende maatregelen en energiezuinige nieuwbouw probeert Wonen Limburg de woonlasten van huurders te beperken. 21.03.2015 Dichtbij.nl
 
 
 
VRIES - Huurders van woningcorporatie Woonborg met een gezinsinkomen tot 34.229,- euro krijgen dit jaar geen huurverhoging. Dat is de uitkomst van overleg tussen huurdersvereniging WOON en Woonborg. 
 
 
Goed nieuws dus voor maar liefst tachtig procent van de huurders. Twee jaar lang werden de huren met het maximaal toegestane bedrag verhoogd. Dat leidde tot actiebijeenkomsten in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Haren. 
 
Huur verlagen
Met ingang van 2016 tot en met 2018 worden de tarieven bij Woonborg aangepast aan de inflatie. 
 
De streefhuur van Woonborg ligt momenteel op 71 procent van de wettelijk toegestane huur. De komende drie jaren wil de woningcorporatie die streefhuur verlagen naar 59 procent. RTV Drenthe 20.03.2015
  
 
 
 
ASSEN/DWINGELOO - Duizend huurhuizen van Actium worden de komende maanden voorzien van zonnepanelen. Dit om het wonen betaalbaarder te maken en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.
 
De woningstichting investeert dit jaar 6,5 miljoen euro in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. De kosten worden niet doorberekend aan de huurders. Zij profiteren van het voordeel op hun energierekening. Ook moet hun wooncomfort verbeteren.
 
De zonnepanelen die Actium dit jaar plaatst, komen op huizen in Assen, Diever, Dwingeloo, Geeuwenbrug en Oosterwolde. De opdracht is deze week verstrekt. Eind vorig jaar zijn op zeshonderd Actium-woningen in de gemeente Midden-Drenthe al zonnepanelen geplaatst. De huurhuizen in de rest van het werkgebied van de corporatie zijn de komende jaren aan de beurt.
 
Voor 2020 wil Actium dat alle huurhuizen gemiddeld energielabel B hebben. Om dit te halen, worden eerst maatregelen getroffen zoals extra isolatie en dubbel glas. Aanvullend worden zonnepanelen geplaatst.DVHN 12.03.2015