SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
Woningcorporatie SallandWonen in Raalte krijgt te maken met een tweede huurdersvereniging.
Eerst was er de huurdersvereniging Salland, maar voorzitter Lourenssen maakte de overige bestuursleden het werk onmogelijk. De commissie die de rust moest herstellen heeft nu Huurdersbelangen Salland opgericht.
Alternatief
Mathijs Perton, voorzitter van de nieuwe huurdersvereniging Huurdersbelangen Salland, zegt dat hij liever gewoon bij Huurdersvereniging Salland was gebleven. “Maar omdat we buitenspel werden gezet en niet toegelaten werden tot de ledenvergadering, werd het werk ons onmogelijk gemaakt. Dat was voor ons de reden om een nieuwe vereniging op te richten.”
“Maar nu we een nieuwe vereniging opgericht hebben, willen we ook echt een alternatief gaan bieden voor Huurdersvereniging Salland,” aldus Perton. “Wij willen een club zijn die minder is gericht op actie en meer op resultaat is gericht. Meer de dialoog zoeken dus.”
De nieuwe huurdersvereniging treedt vanaf september actief naar buiten. “Dan trekken we echt de kernen in. Tot die tijd willen we onze plannen scherp krijgen. In oktober staat de eerste ledenvergadering op het programma.”
De nieuwe vereniging is al op gesprek geweest bij woningcorporatie Salland Wonen.
Oude vereniging
Willy Lourenssen, voorzitter van Huurdersvereniging Salland, zegt kennis genomen te hebben van de nieuwe vereniging. “Maar verder wil ik niet op de zaak ingaan.” Op de vraag wie wel op de zaak in kan gaan, is Lourenssen kort: “Gezien ik momenteel de enige bestuurder ben, niemand.”
Huurdersvereniging Salland, tot voor kort de enige belangenvereniging voor huurders in Salland, heeft ongeveer 2300 leden.
Belang van de huurders 
Ed Penninks, directeur van woningcorporatie Salland Wonen, laat weten geen bedenkingen te hebben bij de komst van een tweede belangenvereniging voor huurders in Salland. “Wij worden als verhuurder geacht om met belangenverenigingen in gesprek te gaan en zullen dat ook doen. Sterker nog: We móéten met de verenigingen in gesprek,” aldus Penninks. “Het is overigens helemaal niet vreemd om meerdere belangenverenigingen in een gebied te hebben. Maar of deze zaak het beste is in het belang van de huurders, dat waag ik te betwijfelen.”
Inhoudelijk wil Penninks dan ook niet op de in Salland ontstane situatie ingaan. “Ik hou me alleen bezig met het formele overleg. En ik ben formeel niet op de hoogte gesteld van de zaken die momenteel bij Huurdersvereniging Salland spelen, ik lees het ook alleen maar in de krant. Meer weet ik er niet van.” SallandWonen verhuurt zo'n 4000 woningen.
35.000 euro 
Wat de consequenties zijn voor Salland Wonen, Huurdersvereniging Salland en de nieuwe huurdersvereniging, dat durft Penninks nog niet te vertellen. “Maar dat het financiële gevolgen gaat hebben voor Huurdersvereniging Salland, lijkt haast logisch. Wij betalen grofweg 35.000 euro per jaar aan toelages aan de huurdersvereniging. Dat is een landelijk vastgestelde toelage. Het zou maar zo kunnen dat we dat bedrag gaan verdelen.”RTV Oost 21.07.2015
 
 
 
ASSEN - Het had heel wat voeten in de aarde. Maar ze zijn klaar: de eerste dertig sociale huurwoningen die de gemeente Assen zelf heeft laten bouwen in Kloosterveen. Maandag 29 juni krijgen de eerste bewoners de sleutel.
 
 
Met de bouw van deze eerste gemeentelijke huurwoningen wil Assen iets doen aan de veel te lange wachtlijst voor een betaalbare huurwoning in de provinciehoofdstad. 
 
 
Ruim 5 miljoen
De gemeente stak 5,5 miljoen euro in dit project. Bouwbedrijf Geveke bouwde de huizen en Woonscan BV uit Meppel, een dochteronderneming van Woonconcept, regelt straks voor de gemeente de verhuur en het onderhoud van de huizen.
 
 
Financieel handen vol
In principe is sociale woningbouw een taak van de woningcorporaties. Maar die hebben de handen financieel meer dan vol aan extra rijksheffingen. Daardoor kunnen ze al moeizaam de renovatie- en vervangingsplannen voor hun huidige woningbestand uitvoeren.
 
 
Idee van wethouder Smit
Om toch wat aan de wachtlijst met 800 mensen te doen, lanceerde wethouder Albert Smit een paar jaar geleden het idee om dan maar als gemeente zelf nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat stuitte op weerstand bij minister Stef Blok van Volkshuisvesting, omdat dit geen taak van gemeenten is. Toch zette Assen door en in december was de start van het project bij Kloosterveste. 
 
 
Waar volgende 70?
Na deze eerste dertig, staan er nog zeventig gemeentelijke huurwoningen op stapel in Kloosterveste. Wanneer die gebouwd gaan worden, is nog niet bekend. De gemeente is nog druk met een locatiestudie. Want er zijn inmiddels zoveel nieuwbouwplannen rond Kloosterveste van andere bouwers bijgekomen, dat er mogelijk onvoldoende ruimte is.
 
 
Blok als tegenstander wel uitgenodigd
Bij de feestelijke sleuteloverdracht op 29 juni is onder meer voorzitter Marc Calon van Aedes, de Vereniging van Woningcorporaties. Ook minister Stef Blok is uitgenodigd, zo laat wethouder Albert Smit weten, maar of hij komt is nog onzeker.RTV Drenthe 12.06.2015
  
 
 
 
 
 
 
 
Uit alle berichtgeving blijkt dat de minima het zwaar hebben. De huurachterstanden nemen toe, er zijn steeds meer uitzettingen en het aantal mensen dat een beroep doet op een betalingsregeling neemt toe. SallandWonen wil in 2015 alle huurders met een laag inkomen beschermen. De huurverhoging voor de mensen met de laagste inkomens is gesteld op maximaal 2%. Dit is een half procent minder dan dat wettelijk mag. Ook dit jaar kiest SallandWonen voor het extra matigen van de huurverhoging voor deze groep mensen als zij een huurprijs hebben van meer dan € 525,-. Bijna 1.800 huurders krijgen een huurverhoging van 1%, gelijk aan de inflatie.
 
‘Wij beseffen heel goed dat door de tegenvallende economie de huurverhoging een lastig onderwerp is’, zegt Aukje Kooistra, manager Wonen bij SallandWonen. ‘Onze zorg gaat vooral uit naar de minima met een relatief hoge huurprijs. Zij krijgen via de huurtoeslag maar een deel of niets van de huurverhoging vergoed, terwijl zij het financieel zwaar hebben’. Betaalbaarheid speelt niet alleen bij de jaarlijkse huurverhoging. “Wij blijven  inzetten op besparing van de woonlasten door woningen te verduurzamen.”
 
SallandWonen houdt ook rekening met de mensen die volgens de minister niet meer tot de doelgroep van woningcorporaties behoren doordat zij net een te hoog inkomen hebben. Voor de huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,- wordt de huurprijs niet hoger dan € 710,68.
 
Huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 43.789,- zijn welkom om te blijven wonen, maar dan tegen een meer markt gerelateerde huurprijs. De huurprijs die SallandWonen vraagt van haar huurders bedraagt gemiddeld 63% van de maximale huurprijs. Met alle aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is de tijd voorbij om geld te laten liggen zonder dat het bijdraagt aan de reden waarvoor corporaties zijn opgericht: het huisvesten van mensen die het niet zelf kunnen. 09.04.2015 Salland Wonen
 
EMMEN - Vanwege het groeiend aantal Drentse huurders met betalingsproblemen beperken woningcorporaties Lefier en Domesta dit jaar de huurverhoging.
 
Wettelijk mogen de woningcorporaties de huren jaarlijks verhogen met het inflatiepercentage over het voorgaande jaar plus maximaal 4 procent. Voor dit jaar komt dat neer op een stijging van 2,5 tot 5 procent.
 
Rem
Lefier kiest per 1 juli echter voor een verhoging van 1,25 procent. Dat geldt voor alle 30.000 woningen van de grootste huurcorporatie van Noord-Nederland. Domesta zet de rem alleen op de huren voor de lagere inkomens, tot 43.786 euro per jaar. Voor huurders die meer verdienen, komt er op 1 juli wel de maximale 5 procent bij op.
 
Daarnaast zet Domesta 500.000 euro opzij in een ‘betaalbaarheidsfonds' om bij te springen in de meest schrijnende situaties onder zijn 9100 huurders in Zuidoost-Drenthe en Hoogeveen.
 
Achterstanden lopen op
Een gezamenlijk woonlastenonderzoek van de vijf Drentse corporaties wijst uit dat steeds de geldnood stijgt. “We zien dat steeds meer van onze huurders moeite hebben om rond te komen en dat huurachterstanden oplopen'', zegt Lefier-bestuurder Lex de Boer.
 
Eerder maakten ook Woonborg (4800 woningen in Noord-Drenthe en Haren), Woonconcept (16.000 woningen in Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland) en Actium (16.000 woningen in Assen, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe en Ooststellingwerf) bekend dat zij de huurverhoging voor lagere inkomens beperken.
 
Woonborg ziet dit jaar zelfs helemaal af van een stijging voor inkomens tot 34.000 euro. In de drie jaar daarna berekent de corporatie alleen de inflatie door aan deze categorie huurders. Bij Actium betaalt deze inkomensgroep vanaf 1 juli 1 procent meer en bij Woonconcept 2 procent.DVHN 02.04.2015
 
 
 
ROERMOND - Ook dit jaar ontziet Wonen Limburg huurders met een smalle beurs. Voor hen hanteert Wonen Limburg een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie hecht er veel waarde aan dat juist voor deze huishoudens hun huis betaalbaar blijft, maakte Wonen Limburg bekend. Dat betekent een beperkte huurverhoging voor 90% van de huurders. ,,De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'' is daarbij het credo van Limburgs grootste corporatie.
 
Waar wettelijk voor de lage inkomens (< € 34.229) 2,5% huurverhoging mogelijk is, kiest Wonen Limburg ervoor de huren voor deze huishoudens met 1% te verhogen. Huurders met een inkomen tussen de € 34.229 en € 43.786 zien hun huur slechts met 1,25 % stijgen (wettelijk is 3% mogelijk). Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 43.786 krijgen 4,5% huurverhoging (wettelijk is 5%). Voor vrije sector huurwoningen, die al een meer markconforme huur hebben, geldt een gemiddeld verhogingspercentage van 1,2%. De huurdersorganisaties van Wonen Limburg is voorafgaand aan het besluit om advies gevraagd.
 
Scheefwonen
 
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen mag het bruto huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 34.911 (prijspeil 2015). Als het inkomen daarna stijgt mag de huurder wel in zijn huis blijven wonen. Dat wordt door het zo huurrecht bepaald. Dit wordt ook wel scheefwonen genoemd; men woont eigenlijk in een te goedkope woning. Daarom krijgt deze doelgroep met een hogere huurstijging te maken. Wonen Limburg ontziet, naast de lagere inkomensgroep, ook de middeninkomens omdat er voor hen nog weinig betaalbare huizen in de vrije markt beschikbaar zijn. 
 
Beperking woonlasten
 
Een andere maatregel om huren betaalbaar te houden, is dat Wonen Limburg vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 403 per maand. Ook door te investeren in energiebesparende maatregelen en energiezuinige nieuwbouw probeert Wonen Limburg de woonlasten van huurders te beperken. 21.03.2015 Dichtbij.nl