SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
Zwolle - Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel organiseerde in samenwerking met Woningstichting SWZ en de Nederlandse Woonbond op dinsdag 18 februari een druk bezochte thema-avond over huren. Tijdens deze avond werd met de huurders van gedachten gewisseld over de komende huurverhoging, woonlasten en huursombenadering. Sprekers waren de heren Ronald Paping, algemeen directeur van de Nederlandse Woonbond, en Eddy Veenstra, directeurbestuurder van SWZ. Penningmeester Ard Buning van De Woonkoepel zette het standpunt van de huurdersbelangenvereniging uiteen. De Woonkoepel is van mening dat de huren te veel stijgen waardoor veel mensen door een cumulatie van rijksbeleid in de problemen komen. Volgens het Woonbondonderzoek 'Woonlasten van huurders' kan nu al meer dan 33 procent van de Nederlandse inwoners niet meer rondkomen en leeft onder de armoedegrens. Ronald Paping gaf onder andere aan dat door de extra huurverhogingen door de verhuurdersheffing het tekort aan sociale woningen zal toenemen. De rekening wordt bij de huurders gelegd. De huren stijgen teveel ten opzichte van de inkomensstijging. Dienstverlening, onderhoud en investeringen komen onder druk te staan. De Woonbond vindt het onwenselijk en onnodig om de huren te laten stijgen met het maximale toegestane percentage. In deze tijd is 3 procent een veel meer reƫel percentage, ook voor de Zwolse situatie. Eddy Veenstra deelde mee dat dit jaar 5 miljoen euro moet worden afgedragen aan het Rijk. Dit bedrag loopt in de komende jaren op tot totaal 20 miljoen in 2017. SWZ is niet tegen een inkomensafhankelijke huur. Veenstra zei in principe het Rijksbeleid te volgen, maar de discussie van deze avond en het advies van De Woonkoepel af te wachten voordat SWZ een besluit neemt en in overleg gaat met De Woonkoepel. Voor de langere termijn ziet hij meer in een woonlastenbenadering. Onder leiding van Maarten Groen van de Woonbond ontstond een boeiende discussie, waarbij ook vragen gesteld werden over onder meer een inkomensafhankelijke huur. De meningen hierover bleken heel verdeeld te zijn, maar wel zagen diverse aanwezigen dit als de beste optie om de lagere inkomens te ontzien. Ook kwamen vragen aan de orde wat er gebeurt als het inkomen van de huurder daalt en wat de verhoging kan zijn voor de huren in de vrije sector. Verschillende bezoekers gaven aan het heel onrechtvaardig te vinden dat huurders moeten meebetalen aan tekorten van andere corporaties die een wanbeleid hebben gevoerd. Over het geheel genomen was de mening dat huren langzamerhand onbetaalbaar wordt. De Woonkoepel zal zich na deze avond, na alle meningen gehoord te hebben, beraden over het advies dat zij SWZ gaat geven. 20-02-2014 Weblog Zwolle
Kamervragen over verkoop huurwoningen Stuifzand

STUIFZAND - De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft aan minister Blok vragen gesteld over de verkoop van sociale huurwoningen in Stuifzand. Kamerlid Raymond Knops heeft onder meer gevraagd of de minister van plan is om deze ontwikkeling tegen te houden.

Woningcorporatie Actium wil de huurwoningen in Stuifzand verkopen omdat er op termijn geen vraag meer naar zou zijn. De gemeente Hoogeveen staat niet achter het plan en wil dat een woning pas verkocht wordt, als er geen huurder meer voor te vinden is. Actium zou hier geen afspraken over willen maken. De gemeente stuurde deze week een brief aan minister Blok en leden van de Tweede Kamer om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te houden.

RTV Drenthe 20.02.2014

Het grootste deel van de directeuren van woningcorporaties krijgt nog steeds teveel betaald. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost in samenwerking met de NOS.

Van de 22 onderzochte woningcorporaties in Overijssel zijn er maar 3 waarbij de directeuren niet te veel betaald krijgen. Opvallend is dat vooral de kleine woningcorporaties hun directeuren relatief veel geld betalen.

De meest opvallende woningcorporatie is woonstichting de Marken uit Schalkhaar. Directeur Irene de Negro is verantwoordelijk voor amper duizend woningen maar verdient wel 171.000 euro. De directeur van woningstichting Tubbergen verdient 'maar' 108.000 euro terwijl zijn corporatie evenveel huizen heeft. Daarmee voldoet ook hij trouwens nog steeds niet aan de norm.

Directeur Domijn verdient 209.000 euro

Bij het onderzoek naar de salarissen heeft RTV Oost gekeken naar nieuwe regels die een week geleden bekend zijn geworden. Minister Stef Blok van Wonen heeft de salarisnorm voor directeuren van woningbouwverenigingen onder druk van de corporaties verzacht. Toch verdienen de directeuren, zelfs als gekeken wordt naar de nieuwe norm, te veel geld.

De directeur van woningstichting Domijn uit Enschede verdient met 209.000 euro het meest van alle directeuren. Hij staat dan ook aan het hoofd van de grootste woningcorporatie van onze provincie. Toch is ook zijn salaris volgens de nieuwe salarisnorm te hoog. Hij zou volgens de nieuwe norm maximaal 185.200 euro per jaar mogen verdienen. Dat is ruim twintigduizend euro minder dan zijn salaris op dit moment.

 

Lijstje salarissen directeuren in Overijssel

Woningcorporatie Salaris Maximum
Woningcorporatie Domijn 209.000 185.200
Woningstichting de Veste 194.000 130.600
Woningstichting St. Joseph 191.000 148.800
Wetland Wonen Groep 190.000 130.600
Welbions 187.000 167.000
Woningstichting SallandWonen 183.000 148.800
Stichting Woonbedrijf ieder1 180.000 167.000
Beter Wonen Vechtdal 177.000 130.600
Woonstichting De Marken 171.000 103.900
Woningstichting SWZ 171.000 148.800
Stichting deltaWonen 169.000 185.200
Woonbeheer Borne 155.000 130.600
Beter Wonen Almelo 141.000 148.800
Rentree 134.000 130.600
Wonen Wierden-Enter 133.000 103.900
Woningstichting Openbaar Belang 132.000 130.600
Woningstichting Hellendoorn 116.000 130.600
Stichting Wonen Delden 115.000 93.000
Jongeren Huisvesting Twente 115.000 103.900
Woningstichting Tubbergen 108.000 93.000
                                    
RTV Oost 04.12.2013
Woningcorporaties Welbions uit Hengelo en Woningbeheer Borne onderzoeken de mogelijkheden voor een samenwerking of een fusie.

De corporaties zien met de verhuurdersheffing en de verscherpte eisen van de toezichthouders veel op zich afkomen. "We zoeken naar mogelijkheden om de woningmarkt in Hengelo en Borne goed te blijven bedienen, ook in deze tijd waarin alles steeds krapper wordt", zegt Harry Rupert, directeur van Welbions. De woningcorporatie heeft het beheer over 13.000 woningen. "We willen de goede dingen in buurten en wijken blijven doen. Als we organisatorisch slim samenwerken, blijft er mogelijk meer geld over voor renovatie en nieuwbouw in Hengelo en Borne."

Directeur Eric Marktvoort van het kleinere Woonbeheer Borne (2.300 woningen) ziet voor zijn organisatie veel voordelen in een samenwerking of fusie. "We hebben ambities, maar zijn kwetsbaar door onze geringe omgang. Het is daarom goed om te zoeken naar versterking door samenwerking, zodat we ook in de toekomst aan onze maatschappelijke opgave kunnen blijven voldoen", zegt Marktvoort.

Directeur Rupert vindt het logisch dat zijn organisatie heeft gekozen voor Borne. Namer is gekozen voor samenwerking met Borne een logische: “Hengelo en Borne grenzen aan elkaar, feitelijk is er sprake van één woningmarkt.” Het onderzoek wordt naar verwachting in maart 2014 afgerond. RTV Oost 15.11.2013

DVHN |  12.11.2013

alt

GRONINGEN - Tot het middaguur had Asse Fokkema tijd om woningen in de Suikerbuurt in Hoogkerk te bekijken. "Dan moet ik weg om de hond uit te laten."

De rechter nam dinsdagmorgen persoonlijk poolshoogte in de door optrekkend vocht geteisterde huizen. Binnen afzienbare tijd wordt het gros van de woningen van corporatie Steelande gesloopt. Dat de rechter toch in een aantal huizen een kijkje wilde nemen, heeft te maken met een eerdere uitspraak van de huurcommissie. Die bepaalde dat de woning van de familie Hummel in de Van Ewsumstraat er dermate slecht aan toe is dat Steelande de huur met 70 procent zou moeten verlagen. De corporatie is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Het is niet bekend wanneer de rechter vonnis wijst. Nog 29 andere huishoudens in de Suikerbuurt maken met terugwerkende kracht aanspraak op een zelfde huurverlaging.