SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
Woningcorporaties Welbions uit Hengelo en Woningbeheer Borne onderzoeken de mogelijkheden voor een samenwerking of een fusie.

De corporaties zien met de verhuurdersheffing en de verscherpte eisen van de toezichthouders veel op zich afkomen. "We zoeken naar mogelijkheden om de woningmarkt in Hengelo en Borne goed te blijven bedienen, ook in deze tijd waarin alles steeds krapper wordt", zegt Harry Rupert, directeur van Welbions. De woningcorporatie heeft het beheer over 13.000 woningen. "We willen de goede dingen in buurten en wijken blijven doen. Als we organisatorisch slim samenwerken, blijft er mogelijk meer geld over voor renovatie en nieuwbouw in Hengelo en Borne."

Directeur Eric Marktvoort van het kleinere Woonbeheer Borne (2.300 woningen) ziet voor zijn organisatie veel voordelen in een samenwerking of fusie. "We hebben ambities, maar zijn kwetsbaar door onze geringe omgang. Het is daarom goed om te zoeken naar versterking door samenwerking, zodat we ook in de toekomst aan onze maatschappelijke opgave kunnen blijven voldoen", zegt Marktvoort.

Directeur Rupert vindt het logisch dat zijn organisatie heeft gekozen voor Borne. Namer is gekozen voor samenwerking met Borne een logische: “Hengelo en Borne grenzen aan elkaar, feitelijk is er sprake van één woningmarkt.” Het onderzoek wordt naar verwachting in maart 2014 afgerond. RTV Oost 15.11.2013

DVHN |  12.11.2013

alt

GRONINGEN - Tot het middaguur had Asse Fokkema tijd om woningen in de Suikerbuurt in Hoogkerk te bekijken. "Dan moet ik weg om de hond uit te laten."

De rechter nam dinsdagmorgen persoonlijk poolshoogte in de door optrekkend vocht geteisterde huizen. Binnen afzienbare tijd wordt het gros van de woningen van corporatie Steelande gesloopt. Dat de rechter toch in een aantal huizen een kijkje wilde nemen, heeft te maken met een eerdere uitspraak van de huurcommissie. Die bepaalde dat de woning van de familie Hummel in de Van Ewsumstraat er dermate slecht aan toe is dat Steelande de huur met 70 procent zou moeten verlagen. De corporatie is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Het is niet bekend wanneer de rechter vonnis wijst. Nog 29 andere huishoudens in de Suikerbuurt maken met terugwerkende kracht aanspraak op een zelfde huurverlaging.

EMMEN - Bij wooncorporatie Lefier met vestigingen in Emmen en Borger verdwijnen de komende jaren 140 banen. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal arbeidsplaatsen.

Volgens Lefier is deze reorganisatie nodig om een verhuurdersheffing van 16 miljoen euro te kunnen betalen. Tweederde van de banen die verloren gaan, verdwijnen door natuurlijk verloop. Het reorganisatieplan moet nog goedgekeurd worden door de Ondernemingsraad. De reorganisatie bij Lefier moet halverwege volgend jaar ingaan en voor 2017 zijn afgerond. RTV Drenthe 07.11.2013
De huurdersorganisatie Woonplatform van Woonbedrijf Ieder1 uit Deventer steunt een petitie die onlangs door onder meer de gemeente Den Bosch naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. In de petitie wordt de zorg uitgesproken over de stijging van de woonlasten van sociale huurders en wordt de landelijke politiek opgeroepen om actief oplossingen hiervoor te zoeken.

Ook in Deventer en Zutphen merkt het Woonplatform dat woonlasten voor minima erg hoog zijn geworden. Dat geldt voor zowel bestaande huurders, waarvan de persoonlijke situatie door bijvoorbeeld werkeloosheid is gewijzigd, als voor nieuwe huurders. Door de nieuwe maatregelen is bij sommige huurders nog niet bekend dat, als zij een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, zij weer recht hebben op huurverlaging als hun inkomen drastisch daalt.

Door het optrekken van de huurprijs bij nieuwe verhuringen zijn van veel huizen de huren gestegen naar 680 euro, terwijl via de huurtoeslag maar wordt gecompenseerd tot 575 euro per maand.  Het Woonplatform is al, in samenwerking met de woningstichting, actief om te bekijken of het mogelijk is dat een deel van de woningen betaalbaar blijft voor de laagste inkomens met een maximale huur van 575 euro.

Een aantal onderwerpen moeten volgens het Woonplatform echter op landelijk niveau worden opgelost, omdat daarvoor wijzigingen in de huurwet en in de huurtoeslagregels nodig zijn. Ook het Woonplatform roept daarom de landelijke politiek op om de situatie van huurders serieus te nemen en samen te werken aan oplossingen. RTV  18.10.2013
ASSEN - Wethouder Albert Smit van Assen mag definitief aan de slag met de bouw van 36 goedkope huurwoningen. De gemeenteraad stelde hiervoor gisteravond bijna 5,6 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente Assen bouwt zelf de huurwoningen in Kloosterveste, omdat er grote behoefte aan is en de woningcorporaties daarvoor geen geld hebben.

Smit lanceerde vorig jaar het idee al om als gemeente Assen zelf maar eens aan de slag te gaan met de bouw van goedkope huurwoningen. Daar kwam van veel kanten weerstand tegen, omdat sociale woningbouw geen taak van de gemeente is, maar van woningcorporaties. Maar omdat die door rijksmaatregelen in financieel zwaar weer zitten, houden die de hand op de knip.

Om toch te voorzien in voldoende goedkope huurwoningen, en ook de regionale bouwbedrijven aan werk te helpen, kwam Smit met zijn plan voor eigen huurwoningen. Assen begint met 36 huizen, maar later kan dit uitgroeien naar 100. Smit hoopt dat nog dit jaar de bouw kan beginnen.

Er is nog overleg met woningcorporatie Actium, of die uiteindelijk de verhuur en het beheer van de huurhuizen op zich neemt. In het land kijken veel gemeenten naar Assen, omdat zij ook graag goedkope huurwoningen erbij willen hebben, maar zelf het avontuur niet aan durven te gaan. RTV Drenthe 17.10.2013