SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
EMMEN - Bij wooncorporatie Lefier met vestigingen in Emmen en Borger verdwijnen de komende jaren 140 banen. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal arbeidsplaatsen.

Volgens Lefier is deze reorganisatie nodig om een verhuurdersheffing van 16 miljoen euro te kunnen betalen. Tweederde van de banen die verloren gaan, verdwijnen door natuurlijk verloop. Het reorganisatieplan moet nog goedgekeurd worden door de Ondernemingsraad. De reorganisatie bij Lefier moet halverwege volgend jaar ingaan en voor 2017 zijn afgerond. RTV Drenthe 07.11.2013
De huurdersorganisatie Woonplatform van Woonbedrijf Ieder1 uit Deventer steunt een petitie die onlangs door onder meer de gemeente Den Bosch naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. In de petitie wordt de zorg uitgesproken over de stijging van de woonlasten van sociale huurders en wordt de landelijke politiek opgeroepen om actief oplossingen hiervoor te zoeken.

Ook in Deventer en Zutphen merkt het Woonplatform dat woonlasten voor minima erg hoog zijn geworden. Dat geldt voor zowel bestaande huurders, waarvan de persoonlijke situatie door bijvoorbeeld werkeloosheid is gewijzigd, als voor nieuwe huurders. Door de nieuwe maatregelen is bij sommige huurders nog niet bekend dat, als zij een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, zij weer recht hebben op huurverlaging als hun inkomen drastisch daalt.

Door het optrekken van de huurprijs bij nieuwe verhuringen zijn van veel huizen de huren gestegen naar 680 euro, terwijl via de huurtoeslag maar wordt gecompenseerd tot 575 euro per maand.  Het Woonplatform is al, in samenwerking met de woningstichting, actief om te bekijken of het mogelijk is dat een deel van de woningen betaalbaar blijft voor de laagste inkomens met een maximale huur van 575 euro.

Een aantal onderwerpen moeten volgens het Woonplatform echter op landelijk niveau worden opgelost, omdat daarvoor wijzigingen in de huurwet en in de huurtoeslagregels nodig zijn. Ook het Woonplatform roept daarom de landelijke politiek op om de situatie van huurders serieus te nemen en samen te werken aan oplossingen. RTV  18.10.2013
ASSEN - Wethouder Albert Smit van Assen mag definitief aan de slag met de bouw van 36 goedkope huurwoningen. De gemeenteraad stelde hiervoor gisteravond bijna 5,6 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente Assen bouwt zelf de huurwoningen in Kloosterveste, omdat er grote behoefte aan is en de woningcorporaties daarvoor geen geld hebben.

Smit lanceerde vorig jaar het idee al om als gemeente Assen zelf maar eens aan de slag te gaan met de bouw van goedkope huurwoningen. Daar kwam van veel kanten weerstand tegen, omdat sociale woningbouw geen taak van de gemeente is, maar van woningcorporaties. Maar omdat die door rijksmaatregelen in financieel zwaar weer zitten, houden die de hand op de knip.

Om toch te voorzien in voldoende goedkope huurwoningen, en ook de regionale bouwbedrijven aan werk te helpen, kwam Smit met zijn plan voor eigen huurwoningen. Assen begint met 36 huizen, maar later kan dit uitgroeien naar 100. Smit hoopt dat nog dit jaar de bouw kan beginnen.

Er is nog overleg met woningcorporatie Actium, of die uiteindelijk de verhuur en het beheer van de huurhuizen op zich neemt. In het land kijken veel gemeenten naar Assen, omdat zij ook graag goedkope huurwoningen erbij willen hebben, maar zelf het avontuur niet aan durven te gaan. RTV Drenthe 17.10.2013


Overijsselse woningcorporaties zijn begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op duizenden huurwoningen.

In totaal gaat het om een investering van 137 miljoen euro en moeten uiteindelijk 15 duizend woningen energiezuiniger gemaakt worden. De helft van het bedrag betalen de woningcorporaties zelf, de helft lenen ze tegen een lage rente van het provinciale Energiefonds.

Grootste investeerders op een rij

Wonigcorporatie Domijn uit Enschede is de grootste investeerder met 35.5 miljoen euro. Doel is om 5.521 woningen energiezuiniger te maken. Andere woningcorporaties die forse investeringen doen zijn Welbions uit Hengelo (21.3 miljoen), De Woonplaats uit Enschede (19.8 miljoen), Salland Wonen uit Raalte (11.1 miljoen), Delta Wonen uit Zwolle (10.6 miljoen) en Ons Huis uit Enschede (7.1 miljoen).

Door de investering moeten 850 extra mensen een jaar lang aan het werk worden gehouden. Huurders kunnen flink besparen op hun maandelijkse energierekening, al gaat de huur meestal wel omhoog. In het Energiefonds is nog een lening van 35 miljoen euro beschikbaar voor andere woningcorporaties die aan de slag willen met energiebesparing. Bron; RTV Oost 09.10.2013
HARDERWIJK - Vanaf 10 september kunnen huurders zich aanmelden op de site van Omnia Wonen (www.omniawonen.nl) om deel te nemen aan het klantenpanel. Via de digitale snelweg vraagt Omnia Wonen haar huurders om mee te denken in beleidskwesties, innovaties en andere onderwerpen. Ongeveer vier maal per jaar ontvangen de deelnemers van het panel een vragenlijst in hun mailbox.
Ilona Eilert, medewerker van Omnia Wonen, zet het online klantenpanel op. ‘Huurders zijn een belangrijke gesprekspartner voor ons. Omdat wij willen weten hoe onze huurders over ons denken, stellen we een klantenpanel samen.’ Omnia Wonen zoekt 700 huurders die een paar keer per jaar online een aantal vragen willen beantwoorden. ‘700 lijkt veel’, zegt Ilona. ‘Maar ik hoop dat wij voldoende huurders kunnen overtuigen mee te doen en zich aan te melden via www.omniawonen.nl. Iedereen heeft een mening en soms is het lastig of omslachtig die te laten horen. Dit klantenpanel is laagdrempelig. Het vindt online plaats en kost maar enkele minuten per vragenlijst.’
Het klantenpanel krijgt vragen voorgeschoteld over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld over een nieuwe website. Wilt u uw huurgegevens online kunnen bekijken? En zo ja, wilt u dan de informatie over de huurbetaling inzien of lezen welk onderhoud wanneer in uw woning wordt uitgevoerd. En hoe beoordeelt u eigenlijk de veiligheid in uw omgeving? Misschien kunnen wij samen de leefbaarheid in uw straat een positief zetje geven!’ Ilona: ‘Natuurlijk weten wij in grote lijnen wat de huurder belangrijk vindt. Maar alleen de huurder kent de details. Plannen wij een actie, dan toetsen wij onze ideeën graag bij de gebruiker. Dan is de kans groot dat de actie slaagt.’

Kontakt 10.09.2013