SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Minder Drentse huurders lopen risico op betaalproblemen

 

Het besteedbaar inkomen van Drenten met een sociale huurwoning is de afgelopen vier jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Drentse woningcorporaties.

Laten we samen zorgen dat mensen met een minimaal inkomen beter kunnen rondkomen. Dat was in 2014 de inzet van een aantal Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Vier jaar later toont het Woonlastenonderzoek Drenthe onder tien corporaties aan dat mensen gemiddeld meer geld overhouden na het betalen van hun woonkosten.

VoorzieningenWijzer
Een groot deel van de winst is behaald door de inzet van De VoorzieningenWijzer. Die adviseert mensen over alle mogelijke besparingen en kijkt of er winst te behalen valt bij een overstap naar een andere andere zorgverzekeraar of energieleverancier. Ook brengen experts van De VoorzieningenWijzer in kaart of de huurder gebruikmaakt van alle beschikbare regelingen en toeslagen. Dit kan honderden euro’s per jaar schelen, een heleboel geld voor wie moet rondkomen van een minimuminkomen.

„We helpen op deze manier meer mensen eruit te halen waar zij recht op hebben”, zegt Jaap Boekholt, directeur van Woningstichting De Volmacht. „Daarnaast is het mooie van Drenthe dat de huren veel minder hard gestegen zijn dan elders in Nederland. Een aantal corporaties heeft zelfs de huren iets verlaagd. Dat is niet makkelijk in deze tijd.
Kijken naar inkomen
Boekholt ziet dat de invoering van het zogenaamde passend toewijzen, waarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder bij het toewijzen van een woning, ertoe heeft geleid dat het aantal huurders met een betaalbaarheidsrisico is gedaald van 32 naar 25 procent. „Een mooi resultaat, maar het betekent wel dat nog altijd een kwart van onze huurders meer uitgeeft aan levensonderhoud en wonen dan er aan inkomsten binnenkomt.”

Een deel van de mensen komt volgens Boekholt juist in de problemen nu de economie aantrekt. „Ik ken voorbeelden van mensen die ineens weer aan de bak konden, na jarenlang weinig of geen werk te hebben gehad. Dan krijgen ze het jaar erop ineens een naheffing, omdat ze net teveel hebben verdiend om in aanmerking te komen voor bepaalde toeslagen die ze altijd kregen. Niet iedereen is daarop voorbereid en je kunt op die manier lelijk in de problemen komen.”

Investeren in duurzame woningen
Hulp bieden bij het vaststellen voor welke voorzieningen je in aanmerking komt is dan ook een goede maatregel, vinden de huurorganisaties die betrokken zijn bij het onderzoek. „De VoorzieningenWijzer helpt echt”, ziet Bert Robbe van Huurdersvereniging Meppel. „Maar het is geen structurele oplossing. Zelfs als je inkomen zo hoog mogelijk is, blijven de energiekosten vaak stijgen. Daarom is de transitie naar duurzamere woningen nodig.”

Om die investeringen te kunnen doen zou de overheid minder inkomsten van woningcorporaties moeten afromen, vinden beide partijen. „De bedoeling is om komende jaren samen een vuist te maken en investeringen mogelijk te maken.”

Andere woonvormen
Ook als de energierekening van sociale huurwoningen nog verder naar beneden zou gaan, blijft er altijd een groep mensen met zo weinig inkomen dat eigenlijk elke woning te duur is, denkt Boekholt. „Een passende woning is voor hen eigenlijk niet te vinden. Daarbij komt dat de ruimte tussen een woning hebben en slapen onder de brug groot is. Er is niet echt een tussenoplossing. Misschien is het daarom een idee om over andere woonvormen na te gaan denken. Het zou bijvoorbeeld normaler moeten worden om samen met iemand anders een huis te zoeken als je zelf niet in staat bent een woning te betalen.” DvN 03-12-18

Tien procent Drentse huurders komt financieel niet rond


Veel Drenten die een huis via een wooncorporatie huren, hebben het financieel zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke wooncorporaties en huurdersbelangenorganisaties onder 5.248 Drentse huurders.

Een op de tien huurders komt financieel niet rond. Aan het eind van de maand hebben zij geld tekort. Nog eens zestig procent van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij met moeite rondkomt. Daarmee gaat het iets meer huishoudens beter voor de wind dan vier jaar geleden.

Vooral de een- en tweeoudergezinnen zitten krap bij kas. Daarnaast bestaan er ook bij eenpersoonshuishoudens tot 66 jaar financiële problemen. Ruim de helft van hen maakt zich weleens zorgen over hoe zij de huur moeten betalen.

Netto woonlasten niet gestegen
De Drentse wooncorporaties en huurdersorganisaties hebben de afgelopen jaren de betaalbaarheids- en armoedeproblematiek geprobeerd op te lossen. In vier jaar tijd is het de organisaties gelukt om de netto woonlasten niet te laten stijgen. Voor de meeste huurders is zelfs het besteedbaar inkomen toegenomen, in sommige gevallen zelfs met gemiddeld vierhonderd euro.

Om de kosten van de woonlasten niet te laten stijgen, hebben de Drentse corporaties in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Het huurprijsbeleid is gematigd en de meeste corporaties hebben zonnepanelen op de daken gelegd en woningen geïsoleerd. Bij zes panelen levert dit bewoners gemiddeld een besparing op van 280 euro per jaar.

Energie- en bespaarcoach
Wooncorporatie Actium is het actiefst met maatregelen om de woonlastenproblematiek te verminderen. Zij hebben onder meer ook een energie- en bespaarcoach ingezet. Daarnaast biedt de corporatie, net als Domesta en Lefier, huurders ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in contact te komen met een budgetcoach.RTV Drenthe 29-11-2018

Gratis zonnepanelen voor huurders in De Wolden

 

Wooncorporatie Actium gaat huurhuizen in de gemeente De Wolden verduurzamen zonder de huren te verhogen. Sterker nog: de energielasten van de woningen gaan omlaag door isolatie en zonnepanelen. Dat zegt Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium.

De gemeente De Wolden, huurdersplatform MEVM en Actium hebben de gezamenlijke prestatieafspraken ondertekend. Daarin staan afspraken over huurwoningen voor de komende vijf jaar. Een van de afspraken die is gemaakt, is het verduurzamen van alle huurwoningen voor 2040.

Energielabel B
Volgens Dost worden veel woningen verduurzaamd door het plaatsen van zonnepanelen. "Dat scheelt de huurder bijna vijfentwintig tot dertig euro per maand." Naast de zonnepanelen worden de huizen ook beter geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de huizen uiteindelijk worden beoordeeld met energielabel B.

Ondanks de investeringen gaan de huren niet omhoog. Actium en de gemeente hebben afgesproken om de huren zo laag mogelijk te houden, vanwege "de smalle beurs van de doelgroep", aldus Dost.

Per woning wordt bekeken hoe energiezuinige maatregelen het beste kunnen worden toegepast

Brandveiligheid wooncorporaties te weinig afgestemd op bewoners

 

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken.

 

 

Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio's gebruiken voor samenwerking met andere regio's.

Door de bouwbesluiten van 2003 en 2012 zijn er al grote stappen gemaakt volgens Ronald van Londen van woningcorporatie Woonstede in Gelderland. "Wat betreft de gebouwen, het installeren van rookmelders, brandwerende voorzieningen en vluchtroutes is al veel gedaan. Maar dat gaat alleen om de gebouwen."

"Dat gaat dan vooral over nieuwbouw, maar niet over bestaande bouw", nuanceert Frank Huizinga van Brandweer Nederland. "Het niveau Bestaande bouw in het Bouwbesluit kent bijvoorbeeld géén wettelijke verplichting voor het hebben van rookmelders. En stel dat een gebouw aan de bouwregelgeving voldoet, dan wil dat nog niet per definitie zeggen dat er sprake is van een brandveilig gebruik van een gebouw."

"Brandveiligheid zou getoetst moeten worden aan de bewoners van een pand", stelt Van Londen. "Als er veel senioren wonen met rollators, kan een drempel van tien centimeter ineens een onoverkomelijk obstakel vormen. In een pand waar veel starters wonen is zo'n drempel geen enkel probleem en is er juist behoefte aan meer communicatie. Bijvoorbeeld ook in meerdere talen."

Er is best wat weerstand volgens Van Londen. Brandoefeningen of het aanpassen van vluchtroutes kosten geld. "Daarnaast hebben sommige bewoners ook weerstand tegen veranderingen, want die gezellige zitjes op de hal, die mogen bijvoorbeeld niet meer."

Huizinga benadrukt de verantwoordelijkheid van álle betrokken partijen bij brandveiligheid. "Waar het om gaat, is dat alle betrokkenen doordrongen zijn van het feit dat zij een verantwoordelijkheid hebben. Dus naast de woningcorporaties, zorgpartners en de gemeente, zijn dit óók de bewoners zelf. Behalve de strikt formele verantwoordelijkheden, hebben we ook met elkaar een morele verantwoordelijkheid dit samen op te pakken."

"Zorg bijvoorbeeld dat de vluchtroute altijd vrij is van obstakels. Bijvoorbeeld door spullen op de trap te zetten of op de overloop. Daarnaast moet de deur naar buiten snel te openen zijn. Hang de sleutel in de buurt van de deur, bijvoorbeeld aan een haakje."

Veelvoorkomende fouten

Als het specifiek gaat om de situatie na het signaleren van brand, dan is een voorbeeld van een veel gemaakte fout een vlam in de pan proberen te blussen met water. "Bestrijd zo’n brand door een passende deksel op de pan te leggen waardoor het vuur geen zuurstof meer krijgt en dooft", zegt Huizinga. Water maakt het vaak alleen maar erger.

Wat ook voorkomt, is dat na het constateren van een brand in een ruimte, de deur opengelaten wordt. Hierdoor kan de rook zich snel verspreiden door de woning, wat het vluchten kan bemoeilijken en het zorgt voor een snellere uitbreiding van de brand. Dus sluit de deuren.

Tips tegen brand

Het roken in bed is een beruchte oorzaak van brand. Rook nooit in bed, adviseert Huizinga. Als je tóch rookt en je verlaat daarna de kamer, zorg dat de sigaret goed gedoofd is. Je kunt wat water in de asbak doen, zodat je zeker weet dat je sigaret goed gedoofd is.

Zorg er tijdens het koken voor, dat er geen spullen in de buurt van de warmtebron liggen die vlam kunnen vatten. Gebruik een kookwekker als er pannen op het fornuis staan, zodat je ze niet vergeet.

Koppel geen stekkerdozen aan elkaar. Eén stekkerdoos per stopcontact. En sluit daar apparaten op aan, die qua wattage passen bij de stekkerdoos.

Laad batterijen van telefoons en accu’s op terwijl je aanwezig en wakker bent. Trek de stekker eruit zodra de accu vol is.

Bij gebruik van een open haard of kachel: laat minimaal eens per jaar de schoorsteen vegen door een erkend bedrijf.

Verder adviseert Huizinga namens Brandweer Nederland om rookmelders te plaatsen in de woning. In de route waar je doorheen moet als je moet vluchten voor brand, en in ruimtes waar brand kan ontstaan. Het beste is om deze rookmelders aan elkaar te koppelen. Als één melder afgaat, dan gaan alle melders af. De melders zijn tegenwoordig draadloos te koppelen aan elkaar.

En heel belangrijk: sluit alle binnendeuren als je slaapt. Uit onderzoek ik gebleken dat het sluiten van de deuren de tijd om te vluchten sterk verlengt.

Brand bestrijden

Je kunt een poging doen om een brand te bestrijden, als de brand niet groter is dan een voetbal, zegt Huizinga. Een geschikt blusmiddel hiervoor is bijvoorbeeld een sproeischuimblusser. Neem er dan wel eentje met voldoende inhoud, bijvoorbeeld van zes liter.

Blusdekens kunnen gebruikt worden als de kleding van een persoon vlam heeft gevat en zijn ook geschikt voor een kleine brand van een voorwerp, maar nooit bij de eerder genoemde vlam in de pan.

Overleg

"Brandveiligheid heb je zelf voor een groot deel in de hand. Mensen moeten zich daar bewust van zijn. Want als het mis gaat, dan vinden ze bepaalde voorschriften opeens niet meer zo storend en hebben ze spijt als haren op hun hoofd dat ze zich er niet aan gehouden hebben."

"Er is overigens een verschil tussen aanpassingen in gebouwen en het vrijmaken van nooduitgangen. Voor verschillende maatregelen zijn verschillende partijen nodig, daarom is overleg ook zo belangrijk," aldus Huizinga.

Door: NU.nl/Merijn van den Boom 03-11-2017

700 nieuwe huurwoningen erbij in Drenthe

Woningcorporatie Actium. bouwt de komende tien jaar 700 nieuwe woningen. De meeste, 600 stuks, komen in Assen. Meppel krijgt 100 sociale huurwoningen. 
 
De nieuwe woningen vragen een investering van zo’n 100 miljoen euro. ,,Dan hebben we het alleen over de uitbreiding’’, zegt directeur Elles Dost van Actium. ,,Niet over slopen en dan weer nieuw bouwen. Dit is een netto-uitbreiding.’’
 
 
 
 
De helft van de woningen in Assen moet in de binnenstad gebouwd worden. Hierover is Actium in gesprek met de gemeente. ,,De andere helft komt in woonwijken als Diepstroeten en Kloosterveen’’, zegt Dost. De gemeente draagt plekken aan in de binnenstad. ,,Dan moet je denken aan leegstaande scholen, bedrijfsgebouwen of wijkgebouwtjes’’, aldus Marcel van Halteren, manager klant en strategie bij Actium.
 
Grondprijzen
 
Op het Asser Veemarktterrein komen sowieso geen sociale huurwoningen. De gemeente wil dat niet. ,,We moeten wel bepaalde grondprijzen krijgen, anders kunnen we niet bouwen’’, zegt Dost.
 
Meppel wil de komende tien jaar met 300 woningen uitbreiden. Actium bouwt daarvan zeker 100 en voert gesprekken met de gemeente over de locaties. Ook hier moet ongeveer de helft in het centrum komen en de rest in andere wijken.
 
Bouwen voor sociale huur is een uitdaging geworden door de nieuwe Woningwet. Die bepaalt dat corporaties vanaf eind 2016 aan een maximale huurprijs gebonden zijn. De huur mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag waarover huurders die er recht op hebben, huurtoeslag kunnen aanvragen. Dat is zo’n 620 euro per maand. ,,Daar kun je eigenlijk niet voor bouwen, dus nieuwbouw betekent interen op je reserves’’, legt Dost uit.
 
Zonnepanelen
 
Naast nieuwbouw investeert Actium volgend jaar flink in zonnepanelen. In totaal krijgen 1200 woningen van Actium zonnepanelen in 2017. De helft daarvan wordt geplaatst in Assen. Totale kosten: 5 miljoen euro. Het plaatsen van zonnepanelen heeft alles te maken met duurzaamheidsdoelen. In 2020 moeten alle Nederlandse huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben (A is het hoogst). Om dit te bereiken, moeten woningen in ieder geval dak-, vloer- en spouwmuurisolatie hebben. Ook dubbel glas is onmisbaar.
 
Van die doelstelling is al 60 procent gerealiseerd. Dit levert de huurders van Actium zo’n 30 euro per maand aan lagere energielasten op. ,,Sommige woningcorporaties rekenen dit door aan de huurders, maar wij kunnen dit voor eigen rekening nemen’’, zegt Dost. Actium is een van de grootste woningcorporaties van Drenthe, met 17.000 sociale huurwoningen in onder meer Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Hoogeveen en Meppel.  DvN 24-12-2016