SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !


Overijsselse woningcorporaties zijn begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op duizenden huurwoningen.

In totaal gaat het om een investering van 137 miljoen euro en moeten uiteindelijk 15 duizend woningen energiezuiniger gemaakt worden. De helft van het bedrag betalen de woningcorporaties zelf, de helft lenen ze tegen een lage rente van het provinciale Energiefonds.

Grootste investeerders op een rij

Wonigcorporatie Domijn uit Enschede is de grootste investeerder met 35.5 miljoen euro. Doel is om 5.521 woningen energiezuiniger te maken. Andere woningcorporaties die forse investeringen doen zijn Welbions uit Hengelo (21.3 miljoen), De Woonplaats uit Enschede (19.8 miljoen), Salland Wonen uit Raalte (11.1 miljoen), Delta Wonen uit Zwolle (10.6 miljoen) en Ons Huis uit Enschede (7.1 miljoen).

Door de investering moeten 850 extra mensen een jaar lang aan het werk worden gehouden. Huurders kunnen flink besparen op hun maandelijkse energierekening, al gaat de huur meestal wel omhoog. In het Energiefonds is nog een lening van 35 miljoen euro beschikbaar voor andere woningcorporaties die aan de slag willen met energiebesparing. Bron; RTV Oost 09.10.2013
HARDERWIJK - Vanaf 10 september kunnen huurders zich aanmelden op de site van Omnia Wonen (www.omniawonen.nl) om deel te nemen aan het klantenpanel. Via de digitale snelweg vraagt Omnia Wonen haar huurders om mee te denken in beleidskwesties, innovaties en andere onderwerpen. Ongeveer vier maal per jaar ontvangen de deelnemers van het panel een vragenlijst in hun mailbox.
Ilona Eilert, medewerker van Omnia Wonen, zet het online klantenpanel op. ‘Huurders zijn een belangrijke gesprekspartner voor ons. Omdat wij willen weten hoe onze huurders over ons denken, stellen we een klantenpanel samen.’ Omnia Wonen zoekt 700 huurders die een paar keer per jaar online een aantal vragen willen beantwoorden. ‘700 lijkt veel’, zegt Ilona. ‘Maar ik hoop dat wij voldoende huurders kunnen overtuigen mee te doen en zich aan te melden via www.omniawonen.nl. Iedereen heeft een mening en soms is het lastig of omslachtig die te laten horen. Dit klantenpanel is laagdrempelig. Het vindt online plaats en kost maar enkele minuten per vragenlijst.’
Het klantenpanel krijgt vragen voorgeschoteld over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld over een nieuwe website. Wilt u uw huurgegevens online kunnen bekijken? En zo ja, wilt u dan de informatie over de huurbetaling inzien of lezen welk onderhoud wanneer in uw woning wordt uitgevoerd. En hoe beoordeelt u eigenlijk de veiligheid in uw omgeving? Misschien kunnen wij samen de leefbaarheid in uw straat een positief zetje geven!’ Ilona: ‘Natuurlijk weten wij in grote lijnen wat de huurder belangrijk vindt. Maar alleen de huurder kent de details. Plannen wij een actie, dan toetsen wij onze ideeën graag bij de gebruiker. Dan is de kans groot dat de actie slaagt.’

Kontakt 10.09.2013
De woningcorporaties in Twente stimuleren de bouwsector. Ze investeren de komende tien jaar 1,5 miljard euro in hun huizen. Dat schrijft de koepel van de achttien woningcorporaties in Twente WoON op zijn website. De corporaties stoppen 560 miljoen euro in duurzaam onderhoud van 30.000 huizen, naast het gewone onderhoud. Ze willen meer duurzame woningen en krijgen daar van de provincie subsidie voor uit het Energiefonds. De huurders hebben daar profijt van omdat de energielasten lager worden. Daarnaast bouwen de corporaties 5500 nieuwe huizen voor de doelgroep, mensen met een lager inkomen. WoON verklaart zichzelf daarmee tot één van de grootste investeerders in Twente en geeft de werkgelegenheid naar eigen zeggen een impuls. De bouwsector in Twente kan die impuls wel gebruiken. De aannemersbedrijven hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een forse daling van het aantal opdrachten, wat een groot aantal bouwbedrijven en bouw gerelateerde bedrijven fataal is geworden. RTV Oost 27.07.2013
RTV Oost 2 september 2013 | De huurdersvereniging vindt dat de woningcorporatie Salland Wonen daarmee afstand moet nemen van een akkoord tussen Aedes en minister Blok van Wonen. De minister en Aedes de koepelorganisatie van de verhuurders hebben afgesproken dat de gezamenlijke corporaties jaarlijks een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro betalen. Dat geld komt in de schatkist terecht. Door het akkoord kunnen de corporaties investeren in energiebesparing en hebben ze een btw-voordeel. "Graaicultuur onder corporatiebobo's" De Huurdersvereniging Salland zegt dat met het akkoord de gevolgen van de crisis bij de huurders worden neergelegd en dat de huurders moeten betalen voor "de graaicultuur onder corporatiebobo's en jammerlijke mislukkingen". De huurdersvereniging vindt het niet sociaal dat de huren inkomensafhankelijk omhoog gaan en dat verhuurders mogen doorgaan met hun commerciële activiteiten. Het is nog niet bekend wat de reactie is van SallandWonen op de oproep van de huurdersvereniging
 ASSEN - De SP in Assen heeft meer dan vijftig klachten binnengekregen op haar meldpunt huurverhogingen. Dit meldpunt werd van mei tot juli door de partij geopend. De SP deed dit na allerlei signalen van huurders over problemen met het nieuwe huurbeleid van woningcorporaties, die door rijksmaatregelen daartoe gedwongen zijn.

Zorgelijke situatie

SP-fractievoorzitter Jan Broekema vindt de situatie zorgelijk. De helft van de klachten komt van huurders die het onrechtvaardig vinden dat hun inkomen van 2011 in de berekening voor de huurverhoging in 2013 wordt meegenomen, terwijl ze door ontslag, ziekte of studie ineens fors in inkomen achteruit zijn gegaan. Veel mensen zijn niet op de hoogte dat ze hiertegen bezwaar kunnen maken.

Toename scheefwonen

Ook geven veel melders aan nog moeilijker rond te kunnen komen. Huurverhogingen van enkele tientjes per maand hakken er bij sommigen fors in, omdat ook andere kosten, zoals zorgpremies, stijgen. Verder neemt het scheefwonen toe. Mensen die liever uit hun eensgezinswoning willen, omdat ze kleiner willen wonen, blijven toch zitten omdat woningcorporatie Actium de huur van kleinere appartementen voor nieuwe huurders fors omhoog gooit. Mensen kiezen er daarom noodgedwongen voor om toch niet kleiner te gaan wonen.

Ook hebben melders moeite met het schenden van hun privacy. De woningcorporatie beschikt over de inkomensgegevens, maar de huurder is geen toestemming gevraagd.

Handtekeningen naar Actium

De SP heeft de meldingen van hun digitale meldpunt inmiddels overhandigd aan woningcorporatie Actium en aan de huurdersverenging van Actium. Ook de SP-fractie in de Tweede Kamer krijgt de resultaten, om de problemen landelijk op te pakken, omdat die vooral voortkomen uit rijksbeleid. RTV Drenthe 13.08.2013