SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Plaatselijk nieuws

SHH steunt fietsverlichtingsproject

Dedemsvaart - Om de controle op fietsverlichting te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan een veiliger verkeer op de openbare weg heeft Ruud Moison van de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) donderdagochtend bij De Zeven Linden in Dedemsvaart een cheque van vijfhonderd euro overhandigd aan Ben Froklage, waarnemend voorzitter van VVN afdeling Hardenberg.

De Zeven linden is een van de laatste scholen waar de fietsen gecontoleerd worden. Op de scholen in Dedemsvaart, Balkbrug, Lutten, Slagharen en Schuinesloot zijn de fietsen al gecontroleerd door vrijwilligers van stichting De Stuw.Bron; hardenberg.nu 08-11-18

De Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft in juli het verzoek gekregen van woningstichting de Veste uit Ommen om een mening te vormen over haar voornemen te willen gaan fuseren .

Deze instemmingspositie heeft de SHH nog niet eerder gehad en daarom is er georiënteerd op twee onderdelen om zodoende tot een standpunt te komen:

  1. Het proces: het plan van aanpak inclusief een tijdspad van de Veste en Beter Wonen Vechtdal
  2. Het product: een visie-document, een meerwaarde document op de voorgenomen fusie tussen genoemde partijen

De SHH is van mening dat de Veste in haar voorlichting en ontstane vragen uit de verstrekte documenten, voldoende heeft aangetoond dat het voornemens is om met name het niveau van de dienstverlening voor huurders te garanderen en op minimaal hetzelfde niveau te houden zoals de huurders nu gewend zijn. In de afgelopen drie jaar heeft de stichting veel positieve ervaringen opgedaan tijdens met name beleidsoverleggen met de Veste en ondersteunt daarom vanuit het opgedane vertrouwen dit voornemen tot fusie.

De SHH geeft aan de nieuw te vormen corporatie uiteraard te volgen in haar daden en of zij inderdaad gaat waarmaken wat zij heeft toegezegd.

 

 

Oproep

 

 

De SHH vraagt haar huurders daarom ook om kritisch te zijn op het niveau van de geboden dienstverlening na 1 januari 2019, de datum waarop de fusie juridisch een feit zal zijn. Ze staat open voor reacties, meningen, op- en of aanmerkingen richting de nieuwe corporatie en met name zal zij kritisch zijn op de communicatie tussen de huurder en de nieuwe verhuurder. Mail; info@shh.nu

Naar aanleiding van de plannen van De Veste om te fuseren met Beter Wonen Vechtdal Hardenberg,

willen wij graag horen wat de huurders daar van vinden.

 

Wat wil jij geregeld zien in dit voornemen?

 

Wat wil  jij ervaren van deze fusie?

 

Wij horen het graag. Mail ons ; info@shh.nu

 

Regionaal nieuws

Brandveiligheid wooncorporaties te weinig afgestemd op bewoners

 

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken.

 

 

Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio's gebruiken voor samenwerking met andere regio's.

Door de bouwbesluiten van 2003 en 2012 zijn er al grote stappen gemaakt volgens Ronald van Londen van woningcorporatie Woonstede in Gelderland. "Wat betreft de gebouwen, het installeren van rookmelders, brandwerende voorzieningen en vluchtroutes is al veel gedaan. Maar dat gaat alleen om de gebouwen."

"Dat gaat dan vooral over nieuwbouw, maar niet over bestaande bouw", nuanceert Frank Huizinga van Brandweer Nederland. "Het niveau Bestaande bouw in het Bouwbesluit kent bijvoorbeeld géén wettelijke verplichting voor het hebben van rookmelders. En stel dat een gebouw aan de bouwregelgeving voldoet, dan wil dat nog niet per definitie zeggen dat er sprake is van een brandveilig gebruik van een gebouw."

"Brandveiligheid zou getoetst moeten worden aan de bewoners van een pand", stelt Van Londen. "Als er veel senioren wonen met rollators, kan een drempel van tien centimeter ineens een onoverkomelijk obstakel vormen. In een pand waar veel starters wonen is zo'n drempel geen enkel probleem en is er juist behoefte aan meer communicatie. Bijvoorbeeld ook in meerdere talen."

Er is best wat weerstand volgens Van Londen. Brandoefeningen of het aanpassen van vluchtroutes kosten geld. "Daarnaast hebben sommige bewoners ook weerstand tegen veranderingen, want die gezellige zitjes op de hal, die mogen bijvoorbeeld niet meer."

Huizinga benadrukt de verantwoordelijkheid van álle betrokken partijen bij brandveiligheid. "Waar het om gaat, is dat alle betrokkenen doordrongen zijn van het feit dat zij een verantwoordelijkheid hebben. Dus naast de woningcorporaties, zorgpartners en de gemeente, zijn dit óók de bewoners zelf. Behalve de strikt formele verantwoordelijkheden, hebben we ook met elkaar een morele verantwoordelijkheid dit samen op te pakken."

"Zorg bijvoorbeeld dat de vluchtroute altijd vrij is van obstakels. Bijvoorbeeld door spullen op de trap te zetten of op de overloop. Daarnaast moet de deur naar buiten snel te openen zijn. Hang de sleutel in de buurt van de deur, bijvoorbeeld aan een haakje."

Veelvoorkomende fouten

Als het specifiek gaat om de situatie na het signaleren van brand, dan is een voorbeeld van een veel gemaakte fout een vlam in de pan proberen te blussen met water. "Bestrijd zo’n brand door een passende deksel op de pan te leggen waardoor het vuur geen zuurstof meer krijgt en dooft", zegt Huizinga. Water maakt het vaak alleen maar erger.

Wat ook voorkomt, is dat na het constateren van een brand in een ruimte, de deur opengelaten wordt. Hierdoor kan de rook zich snel verspreiden door de woning, wat het vluchten kan bemoeilijken en het zorgt voor een snellere uitbreiding van de brand. Dus sluit de deuren.

Tips tegen brand

Het roken in bed is een beruchte oorzaak van brand. Rook nooit in bed, adviseert Huizinga. Als je tóch rookt en je verlaat daarna de kamer, zorg dat de sigaret goed gedoofd is. Je kunt wat water in de asbak doen, zodat je zeker weet dat je sigaret goed gedoofd is.

Zorg er tijdens het koken voor, dat er geen spullen in de buurt van de warmtebron liggen die vlam kunnen vatten. Gebruik een kookwekker als er pannen op het fornuis staan, zodat je ze niet vergeet.

Koppel geen stekkerdozen aan elkaar. Eén stekkerdoos per stopcontact. En sluit daar apparaten op aan, die qua wattage passen bij de stekkerdoos.

Laad batterijen van telefoons en accu’s op terwijl je aanwezig en wakker bent. Trek de stekker eruit zodra de accu vol is.

Bij gebruik van een open haard of kachel: laat minimaal eens per jaar de schoorsteen vegen door een erkend bedrijf.

Verder adviseert Huizinga namens Brandweer Nederland om rookmelders te plaatsen in de woning. In de route waar je doorheen moet als je moet vluchten voor brand, en in ruimtes waar brand kan ontstaan. Het beste is om deze rookmelders aan elkaar te koppelen. Als één melder afgaat, dan gaan alle melders af. De melders zijn tegenwoordig draadloos te koppelen aan elkaar.

En heel belangrijk: sluit alle binnendeuren als je slaapt. Uit onderzoek ik gebleken dat het sluiten van de deuren de tijd om te vluchten sterk verlengt.

Brand bestrijden

Je kunt een poging doen om een brand te bestrijden, als de brand niet groter is dan een voetbal, zegt Huizinga. Een geschikt blusmiddel hiervoor is bijvoorbeeld een sproeischuimblusser. Neem er dan wel eentje met voldoende inhoud, bijvoorbeeld van zes liter.

Blusdekens kunnen gebruikt worden als de kleding van een persoon vlam heeft gevat en zijn ook geschikt voor een kleine brand van een voorwerp, maar nooit bij de eerder genoemde vlam in de pan.

Overleg

"Brandveiligheid heb je zelf voor een groot deel in de hand. Mensen moeten zich daar bewust van zijn. Want als het mis gaat, dan vinden ze bepaalde voorschriften opeens niet meer zo storend en hebben ze spijt als haren op hun hoofd dat ze zich er niet aan gehouden hebben."

"Er is overigens een verschil tussen aanpassingen in gebouwen en het vrijmaken van nooduitgangen. Voor verschillende maatregelen zijn verschillende partijen nodig, daarom is overleg ook zo belangrijk," aldus Huizinga.

Door: NU.nl/Merijn van den Boom 03-11-2017

700 nieuwe huurwoningen erbij in Drenthe

Woningcorporatie Actium. bouwt de komende tien jaar 700 nieuwe woningen. De meeste, 600 stuks, komen in Assen. Meppel krijgt 100 sociale huurwoningen. 
 
De nieuwe woningen vragen een investering van zo’n 100 miljoen euro. ,,Dan hebben we het alleen over de uitbreiding’’, zegt directeur Elles Dost van Actium. ,,Niet over slopen en dan weer nieuw bouwen. Dit is een netto-uitbreiding.’’
 
 
 
 
De helft van de woningen in Assen moet in de binnenstad gebouwd worden. Hierover is Actium in gesprek met de gemeente. ,,De andere helft komt in woonwijken als Diepstroeten en Kloosterveen’’, zegt Dost. De gemeente draagt plekken aan in de binnenstad. ,,Dan moet je denken aan leegstaande scholen, bedrijfsgebouwen of wijkgebouwtjes’’, aldus Marcel van Halteren, manager klant en strategie bij Actium.
 
Grondprijzen
 
Op het Asser Veemarktterrein komen sowieso geen sociale huurwoningen. De gemeente wil dat niet. ,,We moeten wel bepaalde grondprijzen krijgen, anders kunnen we niet bouwen’’, zegt Dost.
 
Meppel wil de komende tien jaar met 300 woningen uitbreiden. Actium bouwt daarvan zeker 100 en voert gesprekken met de gemeente over de locaties. Ook hier moet ongeveer de helft in het centrum komen en de rest in andere wijken.
 
Bouwen voor sociale huur is een uitdaging geworden door de nieuwe Woningwet. Die bepaalt dat corporaties vanaf eind 2016 aan een maximale huurprijs gebonden zijn. De huur mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag waarover huurders die er recht op hebben, huurtoeslag kunnen aanvragen. Dat is zo’n 620 euro per maand. ,,Daar kun je eigenlijk niet voor bouwen, dus nieuwbouw betekent interen op je reserves’’, legt Dost uit.
 
Zonnepanelen
 
Naast nieuwbouw investeert Actium volgend jaar flink in zonnepanelen. In totaal krijgen 1200 woningen van Actium zonnepanelen in 2017. De helft daarvan wordt geplaatst in Assen. Totale kosten: 5 miljoen euro. Het plaatsen van zonnepanelen heeft alles te maken met duurzaamheidsdoelen. In 2020 moeten alle Nederlandse huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben (A is het hoogst). Om dit te bereiken, moeten woningen in ieder geval dak-, vloer- en spouwmuurisolatie hebben. Ook dubbel glas is onmisbaar.
 
Van die doelstelling is al 60 procent gerealiseerd. Dit levert de huurders van Actium zo’n 30 euro per maand aan lagere energielasten op. ,,Sommige woningcorporaties rekenen dit door aan de huurders, maar wij kunnen dit voor eigen rekening nemen’’, zegt Dost. Actium is een van de grootste woningcorporaties van Drenthe, met 17.000 sociale huurwoningen in onder meer Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Hoogeveen en Meppel.  DvN 24-12-2016
 
 
 
 

PvdA wil inkomensafhankelijke huur

Zwolle - Het regiokantoor van de PvdA aan het Diezerplein ademt nog een beetje de sfeer uit van een actiecentrum uit de zeventiger jaren. De rode partijvlag met de roos in de vuist hangt nog prominent aan de muur, verkiezingsposters verwijzen naar het roemrijke verleden van de sociaal democraten en stapels folders voor het canvassen vullen de schappen. Woensdagavond was partijcoryfee Adri Duivesteijn uitgenodigd om zijn visie te geven over de volkshuisvesting in Nederland. Duivesteijn was jarenlang kamerlid en wethouder en heeft afgelopen maanden samen met Michiel Mulder, gemeenteraadslid uit Amsterdam nagedacht over het nieuwe woonbeleid van de PvdA. Ze willen het volkshuisvestingsbeleid radicaal op de schop nemen. Er moeten voldoende betaalbare woningen komen met meer zeggenschap van de bewoners. Ze willen het systeem van huurtoeslagen afschaffen en de huren inkomensafhankelijk maken zodat bewoners gemiddeld tussen de 25 en 35% van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. De drie centrale waarden voor volkshuisvesting moeten volgens beide PvdA-politici zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid en zeggenschap.
 
 
 
In Zwolle betalen huurders momenteel gemiddeld 42% van hun inkomen aan woonlasten inclusief energiekosten, terwijl kopers/eigenaren hieraan 26% kwijt zijn; de statistieken van de PvdA wijzen uit dat dit verschil alleen maar groter wordt. Volgens de sociaal democraten betalen grote groepen meer huur dan ze op grond van hun inkomen kunnen betalen; ook al krijgen ze huurtoeslag. De PvdA wil daarom dat de woningcorporaties inkomensafhankelijke huur in rekening brengen, waarbij er geen huurtoeslag meer nodig is en ook het scheefwonen wordt aangepakt. Ook moet daarbij rekening worden gehouden met de energielasten. In het voorstel komt de verhuurderheffing voor woningcorporaties te vervallen. Mochten corporaties als gevolg van huurverlagingen in financiële problemen komen kunnen ze een beroep doen op een centraal fonds. Duivesteijn wil af van het steeds terugkerende politieke ritueel, waarbij de VVD de hypotheekrenteaftrek verdedigt en de PvdA de huurtoeslag in bescherming neemt.
 
Ook moeten er meer woningen worden gebouwd. In Zwolle wordt er inmiddels weer gebouwd door de woningcorporaties, maar ook komende jaren groeit de behoefte aan betaalbare woningen vooral voor starters. Inmiddels liggen de huizenprijzen in Zwolle bijna weer op het niveau van voor de crisis. Ook zijn er steeds meer woningen voor ouderen nodig; in Zwolle is dit de komende decennia een sterk groeiende groep.
Adri Duivesteijn pleit voor meer zeggenschap voor de bewoners. Hij wil ruimte maken voor "woon coöperaties", waarbij groepen inwoners gezamenlijk woningen kunnen kopen en ook verantwoordelijkheid nemen voor het beheer. Hij heeft daarmee als wethouder van Almere goede ervaringen opgedaan onder het motto "mensen maken de stad." Ook woningcorporaties moeten worden gedemocratiseerd, waarbij huurders zeggenschap krijgen over belangrijke besluiten en de bestuurders kunnen kiezen. "Huurders zijn tegenwoordig huurconsumenten geworden, maar ze moeten ook weer zeggenschap krijgen en invloed kunnen uitoefenen." Of de voorstellen van Adri Duivesteijn en Michiel Mulder het verkiezingsprogramma zullen halen hangt af van de interne besluitvorming binnen de PvdA, waar het de gewoonte is dat partijleden veel amendementen indienen en zoveel mogelijk willen regelen en vastleggen in het verkiezingsprogramma. "Hoewel het verkiezingsprogramma meer zal zijn dan één velletje papier, mag het wel wat dunner dan in het verleden!" Weblog Zwolle 15-12-2016

Landelijk nieuws

Discussie over huurverlaging losgebarstenEen week geleden lanceerde de Woonbond een actiesite (externe link) waar huurders kunnen zien hoeveel winst hun verhuurder maakt en een oproep tot het verlagen van de huurprijzen kunnen sturen. Dat hebben inmiddels zo’n 1800 huurders gedaan.Ook in de landelijke politiek heeft de actie geleid tot aandacht voor de betaalbaarheid van het huren. Een meerderheid van de Kamer stemde onlangs in met een debat over de hoog gestegen huurprijzen.

Winst op verhuur
Vanuit woningcorporaties kwam er gelijk veel kritiek op de gepresenteerde cijfers. Veel van de winst zou komen door waardestijging van de woningen. Dat klopt niet. De Woonbond heeft in zijn berekening juist alleen gekeken naar de winst die gemaakt is op de verhuur van woningen. Waardestijging of winst door verkoop van woningen is dus buiten beschouwing gelaten. Ook de verhuurderheffing die corporaties aan het Rijk betalen is in mindering gebracht.

Reactie Aedes
Aedes-voorzitter Marnix Norder reageert verbolgen op de actie. Onder andere vanwege het volgens hem onterechte gebruik van het woord ‘winst’ bij corporaties. ‘Het gaat om een positief resultaat op de winst- en verliesrekening van een corporatie. Dat is gewoon winst,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. Verder gaat Norder in op de uitdagingen voor corporaties op het gebied van investeringen en verduurzaming. Belangrijke onderwerpen. Maar de cijfers laten zien dat er ruimte is om te investeren én de betaalbaarheid in de sociale huursector te verbeteren. Bovendien hebben veel corporaties de afgelopen jaren veel extra afgelost op leningen. Tegelijkertijd wordt de sociale huurder een enorme rekening gepresenteerd. Veel huurders leven langdurig in armoede. Paping: 'Wij zien veel verhalen voorbij komen van huurders die na het betalen van de huur te weinig overhouden om rond te komen. Die kant van het verhaal blijft te vaak onderbelicht.'

Sociaal Huurakkoord
Ook verwijst Norder naar het Sociaal Huurakkoord. Dat akkoord sloten Woonbond en Aedes om paal en perk te stellen aan de enorme huurstijgingen. Dat betekent uiteraard niet dat huurverlaging geen optie is. Bij het sluiten van het akkoord heeft de Woonbond ook laten weten dat de rem op de huurstijging noodzakelijk was, maar dat daarmee de betaalbaarheid voor huurders niet gerepareerd is na de enorme stijgingen in voorgaande jaren. Veel huurders hebben hun besteedbaar inkomen zien dalen in de periode dat de huurprijzen hard omhoog zijn gegaan. Dat de discussie over huurverlaging is losgebarsten is dan ook een goede zaak. Corporaties en huurdersorganisaties zouden in het onderlinge overleg in gesprek moeten over de ruimte voor huurverlaging. Woonbomd 09-03-18

 

Let op post over WOZ-waardeHuurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.


Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2018 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen
Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn
Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite. Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt. Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente
Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Belang controle WOZ-waarde nog weinig bekend
Uit onderzoek van de WOZ-waarderingskamer bleek vorig jaar dat slechts 13% van de huurders de gemeentelijke post over de WOZ-waarde zorgvuldig bekijkt. Veel huurders laten de post over WOZ-waarde zelfs helemaal ongelezen. Aan de informatievoorziening over het belang van de WOZ-waarde voor huurders valt dus nog wel wat te verbeteren.

Hoe kunt u bezwaar maken?
De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn. Bron; Woonbond 27-01-18

Tegenvaller voor Woningcorporaties bij nieuwbouw 

De nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen dreigen forse vertraging op te lopen door een onverwachte tegenvaller voor de woningcorporaties. Zij moeten volgens de afspraken van het nieuwe kabinet vanaf 2019 honderd miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen.

In de jaren erna kan dat bedrag oplopen tot honderden miljoenen.

Voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties Aedes vraagt het nieuwe kabinet om een oplossing. Hij kan zich niet voorstellen dat de partijen de bedoeling hebben om sociale woningverhuurders te raken met de aanpassing van de zogenoemde winstbelasting. Die is volgens hem vooral bedoeld om belastingontwijking door grote internationale bedrijven tegen te gaan.

Al jaren strijd
De woningcorporaties voeren juist al jaren strijd om vrijgesteld te worden van vennootschapsbelasting voor hun sociale verhuuractiviteiten. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie aangenomen die dit zou moeten regelen. Maar de verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes heeft die motie niet uitgevoerd.

 

In plaats daarvan worden corporaties nu de dupe van aanpassing van onder meer de belastingaftrekregels. De sociale verhuurders hebben veel leningen lopen op het onroerend goed dat zij beheren en maken weinig winst. Vanaf 2019 wordt de renteaftrek op die leningen beperkt tot 30 procent van de fiscale winst.

Grote investeringen
Corporaties moeten de komende jaren veel investeren, Door deze tegenvaller kunnen die investeringen in het gedrang komen. Zo moeten er meer sociale woningen worden gebouwd. De afgelopen jaren zijn er als gevolg van de crisis te weinig sociale huurwoningen bij gekomen. Daarnaast hebben de corporaties plannen om de bestaande voorraad huurwoningen energiezuinig en CO2-neutraal te maken.

De corporaties waren al teleurgesteld over het feit dat in het regeerakkoord slechts honderd miljoen euro wordt vrijgemaakt (korting op verhuurderheffing) voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Aedes had op veel meer gehoopt. Voorzitter Marnix Norder zei enkele weken geleden nog dat het bedrag net genoeg is om huurwoningen van spaarlampen te voorzien.

Meer op rtlnieuws.nl:

Opmerkelijk nieuws

Korting voor huurders die vluchtelingen helpen

De woningcorporatie Trudo in Eindhoven geeft huurders van sociale woningen korting als ze vluchtelingen helpen bij het integreren. Het is onderdeel van een grotere investering waarbij er 1800 woningen worden bij gebouwd voor de lokale bevolking. Dat meldt Omroep Brabant.
 
Het is een investering van 430 miljoen euro in nieuwbouw en bedrijfsruimtes. Als onderdeel daarvan komt ook vluchtelingenhulp. Thom Aussems directeur van Trudo zegt daarover tegen de NOS:
 
 
“ Als vluchtelingen een status krijgen worden wij geacht ze te huisvesten. Wij willen dan iemand in het complex zoeken waar de statushouder komt te wonen die ze helpt om zich thuis te laten voelen in de buurt en ze een beetje wegwijs maakt in de gewoontes van ons land. Ze ook snel een melding maken als ze zien dat er iets misgaat met financiën, zorg of onderwijs. Iedereen is erbij gebaat dat de integratie goed verloopt, ook wij. In de buurt kun je veel beter zien als het misgaat, dan achter het bureau van een instelling. Daarom betrekken wij graag de bewoners bij dit project ”
 
De woningcorporatie heeft eerder dergelijke projecten uitgevoerd ter bevordering van de sociale cohesie, wat volgens Aussems zeer goed verliep.
 
 
“ In de wijk Woensel-West hadden we jarenlang de grootste problemen. Daar zijn we in 2008 begonnen met een project waarbij studenten ook korting kregen op de huur als ze tien uur per maand zouden besteden aan het helpen van kinderen. Uiteindelijk zijn daar 350 kinderen mee geholpen. De school in de wijk ging van het predikaat probleemschool naar de basisschool met de hoogste cito-score van Zuid-Nederland ” Joop 13-06-2016

Woningcorporaties investeren in leefbaarheid buurten

 
Woningcorporaties kunnen met hun vastgoed de leefbaarheid van buurten versterken. Dat is de belangrijkste boodschap van de publicatie ‘Vastgoed voor de buurt’, die Platform31 en De Vernieuwde Stad gisteren hebben aangeboden aan minister Blok van BZK. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld investeren in ontmoetingsruimten of buurtwinkels met laagdrempelige diensten en dat doen ze ook volop. Zo kunnen sterk aan de buurt gebonden huurders worden ondersteund. De rol van woningcorporaties in leefbaarheid is daarmee net zo belangrijk als die van gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.
 
Veranderingen in het sociaal domein, het participatiebeleid van de overheid en vereenzaming kunnen de leefbaarheid in wijken, buurten, straten en portieken onder druk zetten. Het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid is belangrijk, en een verantwoordelijkheid van diverse partijen: gemeenten, welzijnsorganisaties én woningcorporaties. Inspirerende voorbeelden van wat diverse corporaties in Nederland al doen om leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren, staan in ‘Vastgoed voor de Buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’.
 
Staalkaart van projecten
De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties, en Platform31 laten in de publicatie een staalkaart zien van 20 uiteenlopende projecten in Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart toont hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en een keur aan maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken. Want dat er afspraken gemaakt moeten worden over de rol van de corporaties bij de leefbaarheid van de wijk, de buurt, de straat en het portiek waar de huurders wonen, maakt de publicatie meer dan duidelijk.
 
Hoe zien de gemeentelijke woonvisies er uit?
Het is de moeite waard in 2016 te onderzoeken hoe de gemeentelijke woonvisies tot stand komen. In steden, dorpen en krimpgebieden. Gemeenten en corporaties werken daarin immers samen aan leefbaarheid.
 
Vangnet van kleinschalige accommodaties
‘Vastgoed voor de buurt’ maakt duidelijk dat woningcorporaties geen omvangrijke en dure projecten hoeven te starten of zorg en welzijn over te nemen van andere partijen. Hun vangnet bestaat in eerste instantie uit voldoende passende en betaalbare woningen. Maar ze kunnen wel een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Huismeesters kunnen bijvoorbeeld oren en ogen zijn, waardoor sociale wijkteams hun werk beter kunnen doen. Corporaties kunnen ook hun (vaak kleinschalige) vastgoed inzetten voor ontmoeting en activiteiten, zoals buurtwinkels met laagdrempelige, niet-concurrerende diensten voor de buurt. Of ze kunnen woningen verhuren tegen een gereduceerde prijs, waarbij de huurders een tegenprestatie leveren. Corporaties door heel Nederland spannen daarmee in feite een tweede vangnet: een kleinschalige infrastructuur van accommodaties, dat verwaarlozing en vereenzaming moet tegengaan.Rijksoverheid 15-02-2016

Beter voor doorstroming; huurcontract voor 1 of 5 jaar

De tijd dat je voor onbepaalde tijd huurde is straks voorbij. Huurcontracten voor 1 of 5 jaar zijn dan ook mogelijk. Na afloop moet je eruit. Dat is goed voor de doorstroming, maar de Woonbond is tegen.
 
De Kamer moet er nog over stemmen, maar als het parlement akkoord is per 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten wettelijk mogelijk.
 
Een contract voor één jaar kan dan door woningcorporaties aan iedereen worden aangeboden die niet meer dan 35.739 euro per jaar verdiend.
 
Contract voor 5 jaar voor specifieke doelgroep
Huurcontracten voor vijf jaar zijn voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld van 18 tot en met 27 jaar. Huurders in die leeftijdsgroep zullen na vijf jaar waarschijnlijk toe zijn aan een andere woning. Je krijgt dan misschien ergens anders een baan, gaat samenwonen of bent meer gaan verdienen. Je kunt dan in de vrije sector een huis huren of misschien kopen. Het huis waar je vijf jaar woonde komt dan weer vrij voor starters
 
 
Nu is het nog zo dat als je eenmaal een woning van een woningcorporatie huurt je daar voor onbepaalde tijd kunt blijven wonen, ook al verdien je op een gegeven moment meer dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, de zogenoemde scheefwoners. Hierdoor is er volgens minister Blok van Wonen te weinig doorstroming op de woningmarkt. 
 
Mede daardoor is het voor starters nu moeilijk om woonruimte te vinden. De duur van inschrijving is voor starters vaak te kort. Nu geldt bij toewijzing van een huurhuis de datum van inschrijving. Als je doorstroomt tellen straks de jaren dat je ergens gewoond hebt ook mee.
 
Een groot probleem op de huurmarkt is om mensen te verleiden te verhuizen. Zo blijkt het blijkt lastig om ouderen uit een eensgezinswoning kleiner te laten gaan wonen, zodat een gezin er weer in kan. 
 
Woonbond is tegen
De Woonbond ziet helemaal niets in de plannen. Zeker de éénjaars huurcontracten zijn volgens hen niet wenselijk. De Woonbond vreest dat de verhuurders meer macht krijgen en huurder niet meer kunnen klagen over hun huurwoning, omdat ze anders hun huis uit worden gezet. ''De huurder blijft zitten met onzekerheid, hij moet verhuizen en komt met hoge kosten te zitten, dat vinden we onrechtvaardig''. De Woonbond is bang dat er niet alleen op de arbeidsmarkt steeds meer tijdelijke contracten zijn, maar ook op de woonmarkt.
 
Bron • RTL Z 24-12-2015