SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

De SHH bestaat uit een bestuur dat is samengesteld uit de volgende personen:

 •     Voorzitter: Ruud Moison
     
 •     Vervangend voorzitter: William Teerlinck
    
 •     Secretaris: Willy Moes - Dijsselhof
     
 •     Financieel beheer: Jenny Praas
    
 •     Bestuurslid:    Gisella Stoop
    


Wilt u inzicht in de statuten van de stichting of in de financiële verslagen van de SHH inzicht, dan kunt u dat bij ons opvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Plaatselijk nieuws

SHB en SHH slaan handen ineen

Hardenberg – Vanwege de Coronacrisis heeft Vechtdal Wonen de geplande huurverhoging van 1 juli aanstaande uitgesteld tot 1 oktober. Een maatregel, naast de mogelijkheid tot individuele maatwerkoplossingen bij betalingsproblemen , waar wij blij mee zijn,’ zegt Christiaan Hofstede van Stichting Huurdersbelang Beter Wonen (SHB). Samen met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft SHB een voorzetje voor deze maatregel gegeven. Beide organisaties zijn blij dat de woningcorporatie hun suggestie voortvarend heeft opgepakt en houden de situatie de komende maanden nauwlettend in de gaten. 

 

                                                                                                                                  

Samen sterker dan alleen! 

De 26-jarige Hofstede is begin dit jaar aangetreden als voorzitter van SHB, dat intensiever wil gaan samenwerken met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH), dat geleid wordt door Ruud Moison. ‘De geïntensiveerde samenwerking zou uiteindelijk kunnen leiden tot een fusie tussen beide belangenverenigingen ,’ laten Moison en Hofstede weten.

‘Huurders noch woningcorporatie Vechtdal Wonen is gebaat bij twee belangenverenigingen, die feitelijk hetzelfde nastreven in hetzelfde werkgebied, dat de gemeente Hardenberg beslaat, meent de voorzitter van SHH. Hij is het eens met Hofstede dat er een nog stevigere organisatie ontstaat door de krachten van beide belangenverenigingen te bundelen en onderlinge kennis te delen. Dat er nu nog twee huurdersbelangenverenigingen actief zijn in de gemeente Hardenberg kan voor mensen heel verwarrend zijn. Ook om onder meer die reden lijkt samengaan een logische stap’.

Vooruitlopend op een eventuele samengaan vergadert het dagelijks bestuur van beide verenigingen al zoveel mogelijk gezamenlijk. ‘De Corona crisis bemoeilijkt het een en ander, maar we hopen bijvoorbeeld komende zomer met de hele groep rond de tafel te zitten. In tegenstelling tot SHH, dat een vijfkoppig bestuur telt, werkt SHB met een dagelijks bestuur en 15 leden uit de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg.

De huurdersbelangenvereniging 2.0, zoals Moison de eventueel nieuw te vormen organisatie bij wijze van grap noemt, moet het beste van de huidige twee onafhankelijke belangenorganisaties samenbrengen. Daar waar SHB onder andere een wegwijsfunctie vervult en bijvoorbeeld anticipeert op ideeën, wensen of klachten van huurders over onder andere overlast in de buurt of onderhoud aan woningen, houdt SHH zich vooral bezig met zaken op beleidsniveau en het kijken naar de communicatie van de woningcorporatie richting haar huurders. Worden veranderingen tijdig aangegeven? Is er open communicatie over de mogelijkheden tot huurbevriezing, huurverlaging, subsidiemogelijkheden en dergelijke.

‘Vroeger stond de belangenvereniging aan de ene kant en de woningcorporatie aan de andere kant. Heel veel mensen kennen de huurdersbelangenvereniging nog als een organisatie waarbij je kon aankloppen als een deurkruk verkeerd zat of een raam kraakte. Met dat soort zaken houdt SHH zich echter niet meer bezig. Vechtdal Wonen heeft daar inmiddels huismeesters en wijkconsulenten voor, die dat soort problemen prima en meestal tot tevredenheid kunnen oplossen.

Wij willen dan ook niet meer alleen maar op de barricaden staan, maar ook daadwerkelijk meepraten over beleidszaken. De woningcorporatie staat daar overigens open voor en neemt onze suggesties op dat gebied ook vaak wel ter harte. We hebben als belangenvereniging adviesrecht en op bepaalde punten ook instemmingsrecht,’ vertelt Moison. Hij geeft aan dat met name ook de gemeente gebaat is bij een eenduidige gesprekspartner in deze Zowel SHH als SHB komen op voor de belangen van de huurders, maar realiseren zich dat je soms ook moet kunnen meedenken met de andere partij, die af en toe vanuit een ander perspectief kijkt en denkt. In die zin proberen we altijd gezamenlijk met de woningcorporatie op een constructieve manier tot een oplossing te komen,’ meent Moison.
Hij, maar ook collega Hofstede hebben hoge verwachtingen van de verdergaande samenwerking tussen beide stichtingen van huurdersbelangen, maar willen de samenwerking vooral voorzichtig opbouwen, zodat er uiteindelijk een huurdersbelangen stichting komt, die staat als een huis.

Wie meer wil weten over het werk van Huurdersbelangen Hardenberg kan de websites raadplegen: www.huurdersorganisatieshb.nl of www.shh.nu

 

Huurverhoging 2020
Vechtdal Wonen stelt huurverhoging uit tot 1 oktober


Vanwege de coronacrisis komt Vechtdal Wonen haar huurders in het Vechtdal tegemoet en stelt daarom de geplande huurverhoging van 1 juli uit tot 1 oktober 2020.

 

Door de coronacrisis kan het voor huurders van Vechtdal Wonen een onzekere tijd zijn wat betreft hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze minder werk hebben of hun baan kwijt zijn geraakt. Dit kan gevolgen hebben voor het betalen van de huur. Vechtdal Wonen wil haar huurders graag tegemoet komen in deze bijzondere tijd.

 

Huurverhoging uitgesteld
In overleg met de huurdersorganisaties stelt Vechtdal Wonen de huurverhoging van 1 juli uit naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat de huurprijs en servicekosten voor huurders tot 1 oktober gelijk blijven; dit scheelt 3 maanden met een mogelijk hogere huur. Huurders lezen hier meer over in een brief die ze deze week ontvangen.

Helpende hand
‘’Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren om de effecten van de coronacrisis te beperken voor onze huurders’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Met dit gebaar hopen we de huurders, die hierdoor geraakt worden, een helpende hand te bieden en hiermee de woonlasten betaalbaar te houden. Toch wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat huurders contact met ons opnemen wanneer zij door plotselinge terugval in hun inkomen betalingsproblemen krijgen. Samen met de huurder gaan we op zoek naar een passende oplossing.‘’

 

Huurbevriezing
Voor sommige huurders is het ook mogelijk om vanaf 1 oktober de huur te bevriezen tot 1 juli 2021. De huur wordt dan niet verhoogd. Deze landelijke afspraken zijn gemaakt door de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit is alleen mogelijk voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Contact
Tel: 0529 - 45 25 88

Telefonische bereikbaarheid:
ma t/m do. 9.00 - 15.00 uur
vr. 9.00 - 12.00 uur

E-mail: info@vechtdalwonen.nl        16-04-2020

 

Onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis

 

De Woonbond heeft met diverse partijen overleg gehad over een protocol voor onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis.

 

De insteek is dat onderhoud en renovatie zo veel mogelijk door kan gaan, als het maar wel veilig kan. De Woonbond heeft zich vooral uitgesproken over de veiligheid van bewoners.

 

Bewoner besluit


Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

 

Bewoonde staat


Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners hier het laatste woord over hebben.Woonbond 01-04-2020

Regionaal nieuws

Twents corporatiepersoneel gebukt onder doodsbedreigingen

Twentse woningcorporaties worstelen met een groot probleem: huurders met psychische klachten. Na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers is voor de Enschedese woningbouwvereniging Domijn de maat vol. Het moet anders voor het faliekant misgaat.

 

Anderhalf jaar werkt Renate Finkers voor Domijn in Enschede. De consulent wijkbeheer is afkomstig uit de zorg en best wat gewend. Niet iedereen wil geholpen worden, niet overal ontvangen ze haar vriendelijk met koffie. Dat hoeft ook niet, als het maar beschaafd blijft. Maar beschaafd blijft het in de omgang met verwarde personen vaak niet. Ze merkte dat al snel bij een eerste kennismaking met een stel waarvoor ze verantwoordelijk is. „Ze openden de deur en scholden me meteen uit voor kankertyfushoer en wat weet ik nog meer. Ik had me nog niet eens voorgesteld.” Toen ze zei wie ze was en waarvoor ze kwam kreeg ze nog meer bagger over zich heen. „Een gesprek was onmogelijk.”

 

Domijn zit in de maag met de aanpak van deze ‘verwarde huurders’, mensen met een psychiatrische problematiek, met indicaties voor begeleid of beschermd wonen en huurders met een verslaving. Ze veroorzaken allerlei vormen van overlast in de buurt. Als gevolg van de psychische problemen zijn woningen soms vuilnisbelten, iets waarmee Domijn pas wordt geconfronteerd als de verwarde huurder is opgenomen. „Als je ziet wat we soms aantreffen... totale chaos”, zegt Erna Kamphuis, de teamleider wonen. „Woningen zijn uitgeleefd. Deuren kapot, douches en wc’s versmeerd. De poep zit overal, het is gewoon een bende.”

 

Gettovorming

 

De afgelopen jaren is het aantal klachten over verwarde personen sterk gestegen, ook bij andere Twentse corporaties. Domijn en Welbions in Hengelo wijzen de overheveling van zorgtaken naar de gemeente vanaf 2015 aan als oorzaak. Sindsdien wonen mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking zelfstandig, waar ze voorheen 24 uurszorg kregen. „Dat maakte alles vreselijk lastig”, zegt Lucas Fransen, de manager wonen van Domijn. Ook omdat woningcorporaties sinds 2016 passend moeten toewijzen. Dat houdt in dat mensen met de smalste beurs in de goedkoopste woningen terechtkomen. Huurders met problemen komen bij andere mensen met problemen. Het gevolg: een soort gettovorming.
Domijn geeft aan dat de overige bewoners in een buurt, volledige straten, zich geïntimideerd voelen door psychisch verwarde mensen. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld, laat staan dat buren aangifte durven doen. „Mensen zijn bang.”

 

Buitensporig

 

Het contact met verwarde personen verloopt moeizaam. Medewerkers van Domijn hebben dagelijks te maken met huurders die schelden, schreeuwen. Mensen die hun post niet meer openen, die niet meer terugbellen. Als daar iets van gezegd wordt, dan krijgen ze geregeld een doodsbedreiging. Aangifte wordt daarvan niet eens altijd gedaan, zo normaal zijn de bedreigingen geworden. En dat is erg, aldus Fransen. „De werkdruk wordt buitensporig.”
De oplossing zoeken de corporaties in betere samenwerking, het beter delen van informatie en overlast interpreteren als een hulpvraag. Want als instanties op deze voet doorgaan, dan vreest Domijn dat er de komende jaren nog veel schrijnende gevallen bijkomen. Bron Tubantia 05-10-2019

Meer dan vijf jaar wachten op huurwoning  

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben.

Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.


Actium voert vernieuwingsslag uit


De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.
Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.
Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven


Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren. DvN 

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Landelijk nieuws

'Huurders de dupe van beleid Rutte: steeds meer inkomen naar woning'


Huurders zijn er flink op achteruit gegaan sinds premier Rutte tien jaar geleden aan de macht kwam. Volgens de Woonbond zijn wachtlijsten voor een sociale huurwoning sindsdien flink toegenomen. Daarnaast zijn huurders een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan kopers.

Dat vertelt Zeno Winkels, de directeur van de Woonbond, in een interview met het AD. "De huurder is onder Rutte slecht af", vertelt hij.

Commerciële verhuur
Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn flink toegenomen en huurprijzen zijn in de afgelopen jaren gestegen. "Het kabinetsbeleid was de afgelopen tien jaar gericht op een kleinere corporatiesector en meer commerciële verhuur", legt Winkels uit. "Daarvan zijn huurders de dupe geworden."


Coronacrisis of niet: grootste stijging huren in 6 jaar
Besteedde een huurder elf jaar geleden nog 34 procent van het inkomen aan woonlasten, in 2018 was dat al opgelopen tot 38 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt omdat de huurprijzen tussen 2010 en 2019 fors zijn gestegen: bij sociale huur zo’n 26 procent en bij commerciële huur 44 procent.

Vrije sector
"Onder Rutte is het mogelijk geworden om in de vrije sector een tijdelijk huurcontract van twee jaar te geven", vertelt Winkels aan de krant. "Elke twee jaar kan een verhuurder iemand anders in zijn huis zetten, en daarbij zelf de nieuwe huurprijs betalen. Daardoor zijn er nu woekerprijzen, waardoor mensen met een middeninkomen helemaal geen huurhuis kunnen krijgen."


'Veel huurders in de vrije sector zouden liever kopen'
Wat ook niet meehelpt is dat het aantal sociale huurhuizen tussen 2013 en 2018 met 108.000 is gedaald. In Nederland staan nu nog zo'n twee miljoen sociale huurwoningen. In de grote steden moeten woningzoekenden jarenlang wachten op een huis of appartement.

Puntenstelsel
Volgens de Woonbond zou er – net zoals bij sociale huurwoningen – een puntenstelsel voor de vrije sector moeten komen. Alleen zo kan worden voorkomen dat huurhuizen voor een te hoge prijs worden aangeboden.rtl 19-10-2020

 

Oppositie wil ruimere toegang tot sociale huur

 

In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen wal en schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.

 

Zowel GroenLinks, de PvdA als de SP dienden voorstellen in om de wet te wijzigen en de inkomensgrenzen te verhogen. Aangezien het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, lijkt er een goede kans dat de wet nog wordt aangepast.

 

Voorstel minister pakt slecht uit
Nu bestaat er nog één grens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,- (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-) . In het voorstel van Ollongren gaat dat voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- . De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,- . Alhoewel het logisch is een onderscheid te maken in type huishouden, zijn de door Ollongren voorgestelde grenzen veel te laag. De Woonbond en Aedes deden eerder al een voorstel voor hogere grenzen waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.

 

Voorstellen
De drie oppositiepartijen zijn eensgezind in de wens om de inkomensgrens te verhogen, maar stellen allemaal een iets andere variant voor. In het voorstel van de SP gaat de grens voor iedereen naar €55.000,- zonder onderscheid te maken in type huishouden. De PvdA maakt wel een onderscheid tussen alleenstaanden (€39.055,-) tweepersoonshuishoudens (€43.574,)-en huishoudens van drie of meer personen (€52.000,-). GroenLinks stelt vooral voor de groep voor huishoudens van drie of meer personen als categorie toe te voegen en legt de inkomensgrens daar ook op €52.000.,-

 

Veel zorgen
De Woonbond ontving na de aankondiging van de plannen van minister Ollongren tal van meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te vallen. Senioren die bang zijn nooit meer naar een betaalbare huurwoning door te kunnen stromen waardoor ze in een te grote woning zullen blijven wonen. Starters die hun opgebouwde wachttijd in rook zien opgaan, en de prijzen in de koopsector of de vrije huurmarkt niet op kunnen brengen.

De Woonbond pleit dan ook, samen met corporatiekoepel Aedes, voor eerlijke en ruimere inkomensgrenzen. Woonbond 25-09-2020

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

 

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder.

 

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont


Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.
Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont
De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

 

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten


Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
Aedes en Woonbond hebben het NIBUD gevraagd om met inkomensgrenzen te komen, waarbij NIBUD gekeken heeft naar de koopkracht van verschillende type huishoudens. Daarom zijn de inkomensgrenzen bij grotere gezinnen ook hoger dan bij alleenstaanden, omdat zij hogere uitgaven hebben om te voorzien in levensonderhoud.

 

Is de €15.500,- grens niet te laag?
De grenzen zijn ​gebaseerd op berekeningen van het NIBUD. Die hebben daarbij gekeken naar de koopkracht van verschillende type huishoudens.

Toch is grens van €15.500,- (die geldt voor huurbevriezing voor alleenstaanden met een huur tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens ​of huurverlaging bij een huur boven de liberalisatiegrens) inderdaad laag. Zelfs met een bijstandsuitkering kom je nu niet in aanmerking. Alleen huurders met een laag inkomen en fiscale aftrekposten vallen nu in deze groep.

De signalen die we hierover binnen hebben gekregen nemen we mee in de evaluatie voor aanpassingen aan de regeling voor volgend jaar. We evalueren de grenzen samen met Aedes en het NIBUD. Wat ons betreft moet deze grens voor het komende jaar omhoog.

Overigens kunnen huurders die net boven deze grens zitten, wel contact opnemen met hun corporaties. Sommige corporaties gaan coulant met deze grens om.

 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen.

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli.

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.

Veel corporaties hebben aangegeven in verband met de coronacrisis coulant te zijn voor huurders met een inkomensdaling. Het kan dus heel goed dat uw corporatie bereid is om huurverlaging of bevriezing toe te passen terwijl uw korter dan zes maanden relatief te duur woont. Neem daarvoor contact op met uw corporatie.

 

Bij wie moet ik aanvragen?
Bij uw woningcorporatie. Voordat uw woningcorporatie uw aanvraag goedkeurt zal deze documenten willen zien waaruit blijkt:

wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).
U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen, maar u kunt er ook voor kiezen te wachten tot uw verhuurder u vraagt om deze documenten op te sturen.

 

Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?
De Woonbond heeft modelbrieven gemaakt die huurders kunnen gebruiken om huurverlaging of bevriezing aan te vragen. Welke modelbrief u moet gebruiken, hangt af van uw specifieke situatie. Als u de online check huurverlaging huurbevriezing doet, levert die check -als u in aanmerking komt voor één van deze maatregelen- gelijk een voorbeeldbrief op die past bij uw situatie.

 

Waarom alleen voor corporatiehuurders?
In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin maakten we afspraken over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas wilden de koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet meedoen met die afspraken. De Woonbond pleit voor politiek ingrijpen om te zorgen voor betaalbare huurprijzen bij particuliere verhuurders en beleggers. Met de woningcorporaties kwamen we gelukkig wel tot afspraken.

 

Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?
Dat kan. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Die afspraken kunnen op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde landelijke afspraken.

Wat als mijn corporatie zich niet aan de afspraken houdt?
Dat horen we dan graag. Daar gaan we dan met corporaties over in gesprek. U kunt een melding doen via dit meldformulier op onze website. Bron; Woonbond

 

Opmerkelijk nieuws

In woningnood als je ouders sterven: 'Schandalig'

 

Sammy-Jo (21) belandde in een nachtmerrie. Nadat ze in februari haar vader verloor dreigt ze nu uit het huis van daar vader te worden gezet. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis las haar verhaal en gaat Kamervragen stellen. "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Helaas is Sammy-Jo niet de enige.

 

EditieNL sprak met Sammy-Jo over haar schrijnende situatie. Ook al staat ze al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader, nu hij er niet meer is, mag ze niet meer in het huis blijven wonen.

 

Sammy-Jo (21) wordt huis uitgezet na overlijden vader


Een dag later blijkt dat Sammy-Jo lang niet de enige is die in deze situatie zit. Verschillende slachtoffers melden zich. EditieNL sprak met Annica van Eekeren. Een meisje van 19 wiens beide ouders overleden. Ook zij dreigt per oktober op straat te komen staan.

Niet de enige
"In september vorig jaar overleed mijn vader aan kanker, twee maanden later in november vond ik mijn moeder op de grond in de woonkamer, zij was toen al overleden. Vermoedelijk aan een herseninfarct." Annica was toen achttien jaar en was ineens een weeskind geworden.

 

'Zo gestrest'


Ze moest van alles regelen, haar ouders hadden een bedrijf waar ze veel voor moest afhandelen. Ze moest iemand vinden die voor haar hond kon zorgen, ze moest haar schoolwerk inhalen. "Ik ben zo gestrest, ik wil helemaal niet met deze dingen bezig zijn. Ik heb nog geen dag even tot rust kunnen komen."

Hoewel de verhalen van Sammy-Jo en Annica op elkaar lijken verschillen ze in het feit dat Annica heel graag een andere woning wil en Sammy-Jo in de woning van haar vader wil blijven wonen.

 


"Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder geprobeerd om mij medehuurder te maken, maar dat mag niet. Ik moet nu per oktober het huis uit. Ik wil hier ook niet blijven want ik heb echt een traumatische ervaring meegemaakt in dit huis toen ik mijn moeder heb gevonden. Ik kan hier niet blijven." Wat ze wel wil is hulp met het vinden van een nieuwe woning.

 

Studentenkamer


"Ik heb een brief geschreven aan de urgentiecommissie, maar die vinden mijn situatie niet urgent genoeg omdat ze vinden dat ik prima op een studentenkamer kan zitten." Maar een studentenkamer wil Annica niet. "Andere studenten kunnen in het weekend naar huis, ik kan dat niet. Bovendien heb ik een plek nodig waar ik tot rust kan komen. Daarnaast heb ik de hele inboedel en alle spullen van mijn ouders. Moet ik die dan weggooien?"

"Je wordt wees, je verliest alles. Ik heb gewoon wat hulp nodig, ik kan dit niet alleen."

 

Kamervragen


De verhalen van Sammy-Jo en Annica maken veel los. VVD Kamerlid Daniel Koerhuis las het verhaal van Sammy-Jo en reageert op Twitter: "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Hij heeft hierover Kamervragen gesteld aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij wilde van de minister weten of ze de corporatie waar Sammy-Jo mee te maken heeft gaat aandringen om tot een oplossing te komen. Daarnaast wil hij weten of ze het eens is met hem dat bij een ingrijpende gebeurtenis -zoals het overlijden van een familielid- de menselijke maat moet worden gehanteerd.


Zowel Sammy-Jo als Annica hebben als laatste hoop dat ze op korte termijn worden ingeloot voor een huurwoning.

RTL 19-08-2020

Sammy-Jo (21) wordt door corporatie huis uitgezet na overlijden vader

 

De 21-jarige Sammy-Jo is in februari haar vader verloren aan longkanker. Alsof dat nog niet treurig genoeg is, heeft ze binnenkort ook geen onderdak meer. De woningcorporatie zet haar uit haar ouderlijk huis.

 

Sammy-Jo (21) staat al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader. Toen hij ongeneeslijk ziek bleek te zijn, heeft ze een maatschappelijk werker ingeschakeld. Samen hebben ze contact opgenomen met woningcorporatie De Alliantie om te horen hoe het na zijn dood verder zou verlopen met het huis.

"Ik heb toen een paar keer gebeld met de woningcorporatie om te peilen of ik medehuurschap kon aanvragen", zegt Sammy-Jo tegen Editie NL.


De woningcorporatie vertelde haar in eerste instantie dat ze een passende woning voor haar zouden zoeken. "Ik heb toen een mail gestuurd waarin ik zei dat ik in het huis van mijn vader wil blijven wonen. Ik heb hier heel veel herinneringen."

Omdat haar vader geen handtekening meer kon zetten, raadde de corporatie Sammy-Jo aan om een filmpje te maken waarin haar vader toestemming gaf om in het huis te blijven.

 

Onverwacht bezoek
Zo gezegd, zo gedaan. Sammy-Jo stuurde het filmpje op naar de woningcorporatie en hoorde vervolgens niets meer. Tot ze drie weken geleden plotseling een vrouw van de woningcorporatie op de stoep stond. "Ze zei: ik val maar gelijk met de deur in huis: je moet eruit."

"De corporatie beweert dat ze mijn bewijsstukken niet hebben ontvangen. De mail met het filmpje zou in hun spambox zijn beland. Toen ik wilde laten zien dat ik 'm wel heb gestuurd, zeiden ze dat het geen toegevoegde waarde meer had. Ik zou op straat komen te staan."

 

Wetgeving
Huurrechtadvocaat Elsje de Bie legt uit hoe het zit: "Als de huurder van een huis overlijdt, kan degene die met de huurder samenwoont binnen zes maanden na overlijden een verzoek bij de rechter indienen om de huurovereenkomst voort te zetten. Als dat niet binnen zes maanden gebeurt, vervalt het recht op de huurovereenkomst. Dan heb je pech."

Voor kinderen geldt meestal dat zij niet in het huis van hun ouders blijven, weet De Bie. "Maar als Sammy-Jo wel in het huis wil blijven, kan ze proberen aanspraak te maken op het huis. Of dit lukt hangt er onder andere van af of ze de huur kan betalen. Als ze dat niet kan, is dat een belangrijke afwijzingsgrond."

Het halfjaar waarbinnen Sammy-Jo een verzoek zou moeten doen om in het huis te blijven, was inmiddels al voorbij. De woningcorporatie helpt haar daarom ook niet bij het vinden van een passende woning.

 

Machteloos
Sammy-Jo voelt zich machteloos. "Ze behandelen mij zo slecht. Ik wil het liefst in mijn vaders huis blijven wonen en kan het ook betalen. Maar als dat niet mag, vind ik dat de corporatie mij alsnog moet helpen een nieuwe woning te vinden."

Op 30 oktober moet ze het huis uit. Ze is daarom hard op zoek naar een nieuwe woning in de Gooi & Vechtstreek. "Alle tips zijn welkom", aldus Sammy-Jo. Ze probeert de moed erin te houden. "Mijn vader zag het leven als een feestje, en heeft mij gevraagd zijn feestje af te maken. Dus dat doe ik voor hem."

 

Reactie corporatie
Wooncorporatie de Alliantie laat aan Editie NL weten volgens de richtlijnen te handelen. "Wij zetten niemand uit huis, want juridisch gezien is het haar huis niet. Zij staat niet op de huurovereenkomst."

RTL 18-08-2020

Vestia mag 17 huurovereenkomsten niet beeindigen

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia om een aantal huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen. Vestia heeft het voornemen om 535 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen.
Vestia wil dat de huurders voor 1 januari 2020 hun woning verlaten. Een aantal huurders zijn het hier niet mee eens en weigeren hun woning te verlaten. Om dat toch af te dwingen stapte Vestia naar de kantonrechter.

Herstructurering

Volgens Vestia sluiten de plannen om de woningen in de Tweebosbuurt te slopen en daarvoor nieuwe woningen terug te bouwen aan bij de plannen die de Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben voor fysieke kwaliteitsverbetering op Rotterdam Zuid. De sloop en herbouw van woningen heeft (mede) als doel stedenbouwkundige en sociale verbeteringen tot stand te brengen

 

Dringend eigen gebruik

De vordering op basis waarvan Vestia de huurovereenkomsten wil laten beëindigen is gebaseerd op artikel 7:274 lid 2 sub c BW (beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik). Dit artikel kent een streng beoordelingskader.

 

Sloop

Binnen dit wettelijk kader kan sloop een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld als de exploitatie van de woningen aanzienlijke verliezen oplevert. Stedenbouwkundige ontwikkeling op zichzelf (zonder bijkomende omstandigheden) is geen grond voor dringend eigen gebruik.

 

Staat woningen
In deze procedure is de (al dan niet slechte) staat van de woningen geen onderdeel van het juridisch debat en dus niet vast komen te staan. Uit de stukken waarop Vestia haar dringend eigen gebruik baseert, komt wel telkens naar voren dat ook de slechte staat van de woningen in de Tweebosbuurt aanleiding is voor de voorgenomen sloop. Maar Vestia heeft de vordering hier niet op gebaseerd. Het speelt dan ook geen rol bij de beoordeling van de vordering van Vestia.

 

Betrekken van de bewoners
Er is geen sprake geweest van het (daadwerkelijk) betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering. De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten.
Daarnaast hebben de bewoners in eerste instantie niet of nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van andere, geschikte woonruimte. Terwijl het algemeen bekend is dat het tegenwoordig en zeker in Rotterdam niet eenvoudig is sociale huurwoningen te vinden
Ook is de bewoners niet de mogelijkheid geboden na sloop en nieuwbouw in de wijk terug te keren. Integendeel, Vestia heeft verklaard die mogelijkheid niet te willen geven en daar ook geen verplichting toe te zien.
En dat terwijl Vestia als kerntaak heeft om ervoor te zorgen dat personen in verband met hun lage inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen (artikel 47 Woningwet).

 

Woningaanbod
De herstructurering die Vestia voor ogen heeft zou een vermindering opleveren van het aanbod in de laagste categorie van de sociale sector met 347 woningen. Tegelijkertijd zijn er zorgen- die ook door Vestia worden onderschreven- over de ontwikkeling van de voorraad van dat type woningen waardoor de doelgroep ernstig in de knel komt.

 

Alles afwegende
Er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard. Het sociaal maatschappelijke motief dat Vestia naar voren brengt voor de Tweebosbuurt blijkt onvoldoende uit de overgelegde stukken.

Op stedenbouwkundig vlak is niet aangetoond dat dit deel van de wijk niet in stand zou kunnen blijven. Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de herstructureringsplannen de strenge toets van het dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan.

De vordering van Vestia tegen 17 huurders wordt daarom in de vandaag uitgesproken vonnissen afgewezen. Rechtspraak 10-01-2020