SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
De Stichting Huurdersbelangen Hardenberg zoekt
  • twee algemeen bestuursleden
Toelichting op de vacature:
Omdat de SHH (Stichting Huurdersbelangen Hardenberg) vanaf 21 maart 2014 als participant deel uitmaakt van het nieuwe multifunctionele centrum ‘de Baron’ in Dedemsvaart, is zij op zoek naar een nieuw algemeen vrijwillig bestuurslid.

Een bestuurslid van de SHH
  • Is huurder  van één van de volgende corporaties:De Veste uit Ommen of Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg
  • Neemt pro-actief deel aan de maandelijkse bestuursbijeenkomsten van de stichting.
  • Is betrokken bij de  ontwikkeling  en uitvoering van diverse activiteiten waaronder het deel uitmaken van een informatieteam binnen het multifunctionele centrum voor de SHH  in de vorm van een inloopspreekuur en/of themabijeenkomsten.
  • Neemt initiatief en overlegt
  • Volgt de ontwikkelingen van de huidige woonmarkt vanuit interesse
  • Wil en kan voor langere tijd beschikbaar zijn

Verklaring van gedrag
  • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan worden gevraagd omdat je met persoonlijke gegevens van huurders te maken krijgt. Wij betalen daar de kosten voor.

Taakbelasting
Het uitvoeren van deze bestuurstaak kent een  belasting van drie tot vijf uur per maand.

Wat biedt de SHH een bestuurslid?
De SHH biedt alle bestuursleden een prettige werksfeer een interessante aanvulling voor uw CV, inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en faciliteert u  volledig in uw werkzaamheden voor de SHH.
Ook behoort gerelateerde scholing via de woonbond tot de mogelijkheden.

Interesse?
Heeft u interesse in (een van) deze vacature(-s), dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bellen mag ook: via 06-818 508 26 (na 18.00 uur)
Schrijven: t.a.v. SHH, Postbus 71, 7700AB, Dedemsvaart

 

Plaatselijk nieuws

SHB en SHH slaan handen ineen

Hardenberg – Vanwege de Coronacrisis heeft Vechtdal Wonen de geplande huurverhoging van 1 juli aanstaande uitgesteld tot 1 oktober. Een maatregel, naast de mogelijkheid tot individuele maatwerkoplossingen bij betalingsproblemen , waar wij blij mee zijn,’ zegt Christiaan Hofstede van Stichting Huurdersbelang Beter Wonen (SHB). Samen met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft SHB een voorzetje voor deze maatregel gegeven. Beide organisaties zijn blij dat de woningcorporatie hun suggestie voortvarend heeft opgepakt en houden de situatie de komende maanden nauwlettend in de gaten. 

 

                                                                                                                                  

Samen sterker dan alleen! 

De 26-jarige Hofstede is begin dit jaar aangetreden als voorzitter van SHB, dat intensiever wil gaan samenwerken met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH), dat geleid wordt door Ruud Moison. ‘De geïntensiveerde samenwerking zou uiteindelijk kunnen leiden tot een fusie tussen beide belangenverenigingen ,’ laten Moison en Hofstede weten.

‘Huurders noch woningcorporatie Vechtdal Wonen is gebaat bij twee belangenverenigingen, die feitelijk hetzelfde nastreven in hetzelfde werkgebied, dat de gemeente Hardenberg beslaat, meent de voorzitter van SHH. Hij is het eens met Hofstede dat er een nog stevigere organisatie ontstaat door de krachten van beide belangenverenigingen te bundelen en onderlinge kennis te delen. Dat er nu nog twee huurdersbelangenverenigingen actief zijn in de gemeente Hardenberg kan voor mensen heel verwarrend zijn. Ook om onder meer die reden lijkt samengaan een logische stap’.

Vooruitlopend op een eventuele samengaan vergadert het dagelijks bestuur van beide verenigingen al zoveel mogelijk gezamenlijk. ‘De Corona crisis bemoeilijkt het een en ander, maar we hopen bijvoorbeeld komende zomer met de hele groep rond de tafel te zitten. In tegenstelling tot SHH, dat een vijfkoppig bestuur telt, werkt SHB met een dagelijks bestuur en 15 leden uit de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg.

De huurdersbelangenvereniging 2.0, zoals Moison de eventueel nieuw te vormen organisatie bij wijze van grap noemt, moet het beste van de huidige twee onafhankelijke belangenorganisaties samenbrengen. Daar waar SHB onder andere een wegwijsfunctie vervult en bijvoorbeeld anticipeert op ideeën, wensen of klachten van huurders over onder andere overlast in de buurt of onderhoud aan woningen, houdt SHH zich vooral bezig met zaken op beleidsniveau en het kijken naar de communicatie van de woningcorporatie richting haar huurders. Worden veranderingen tijdig aangegeven? Is er open communicatie over de mogelijkheden tot huurbevriezing, huurverlaging, subsidiemogelijkheden en dergelijke.

‘Vroeger stond de belangenvereniging aan de ene kant en de woningcorporatie aan de andere kant. Heel veel mensen kennen de huurdersbelangenvereniging nog als een organisatie waarbij je kon aankloppen als een deurkruk verkeerd zat of een raam kraakte. Met dat soort zaken houdt SHH zich echter niet meer bezig. Vechtdal Wonen heeft daar inmiddels huismeesters en wijkconsulenten voor, die dat soort problemen prima en meestal tot tevredenheid kunnen oplossen.

Wij willen dan ook niet meer alleen maar op de barricaden staan, maar ook daadwerkelijk meepraten over beleidszaken. De woningcorporatie staat daar overigens open voor en neemt onze suggesties op dat gebied ook vaak wel ter harte. We hebben als belangenvereniging adviesrecht en op bepaalde punten ook instemmingsrecht,’ vertelt Moison. Hij geeft aan dat met name ook de gemeente gebaat is bij een eenduidige gesprekspartner in deze Zowel SHH als SHB komen op voor de belangen van de huurders, maar realiseren zich dat je soms ook moet kunnen meedenken met de andere partij, die af en toe vanuit een ander perspectief kijkt en denkt. In die zin proberen we altijd gezamenlijk met de woningcorporatie op een constructieve manier tot een oplossing te komen,’ meent Moison.
Hij, maar ook collega Hofstede hebben hoge verwachtingen van de verdergaande samenwerking tussen beide stichtingen van huurdersbelangen, maar willen de samenwerking vooral voorzichtig opbouwen, zodat er uiteindelijk een huurdersbelangen stichting komt, die staat als een huis.

Wie meer wil weten over het werk van Huurdersbelangen Hardenberg kan de websites raadplegen: www.huurdersorganisatieshb.nl of www.shh.nu

 

Huurverhoging 2020
Vechtdal Wonen stelt huurverhoging uit tot 1 oktober


Vanwege de coronacrisis komt Vechtdal Wonen haar huurders in het Vechtdal tegemoet en stelt daarom de geplande huurverhoging van 1 juli uit tot 1 oktober 2020.

 

Door de coronacrisis kan het voor huurders van Vechtdal Wonen een onzekere tijd zijn wat betreft hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze minder werk hebben of hun baan kwijt zijn geraakt. Dit kan gevolgen hebben voor het betalen van de huur. Vechtdal Wonen wil haar huurders graag tegemoet komen in deze bijzondere tijd.

 

Huurverhoging uitgesteld
In overleg met de huurdersorganisaties stelt Vechtdal Wonen de huurverhoging van 1 juli uit naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat de huurprijs en servicekosten voor huurders tot 1 oktober gelijk blijven; dit scheelt 3 maanden met een mogelijk hogere huur. Huurders lezen hier meer over in een brief die ze deze week ontvangen.

Helpende hand
‘’Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren om de effecten van de coronacrisis te beperken voor onze huurders’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Met dit gebaar hopen we de huurders, die hierdoor geraakt worden, een helpende hand te bieden en hiermee de woonlasten betaalbaar te houden. Toch wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat huurders contact met ons opnemen wanneer zij door plotselinge terugval in hun inkomen betalingsproblemen krijgen. Samen met de huurder gaan we op zoek naar een passende oplossing.‘’

 

Huurbevriezing
Voor sommige huurders is het ook mogelijk om vanaf 1 oktober de huur te bevriezen tot 1 juli 2021. De huur wordt dan niet verhoogd. Deze landelijke afspraken zijn gemaakt door de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit is alleen mogelijk voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Contact
Tel: 0529 - 45 25 88

Telefonische bereikbaarheid:
ma t/m do. 9.00 - 15.00 uur
vr. 9.00 - 12.00 uur

E-mail: info@vechtdalwonen.nl        16-04-2020

 

Onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis

 

De Woonbond heeft met diverse partijen overleg gehad over een protocol voor onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis.

 

De insteek is dat onderhoud en renovatie zo veel mogelijk door kan gaan, als het maar wel veilig kan. De Woonbond heeft zich vooral uitgesproken over de veiligheid van bewoners.

 

Bewoner besluit


Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

 

Bewoonde staat


Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners hier het laatste woord over hebben.Woonbond 01-04-2020

Regionaal nieuws

Twents corporatiepersoneel gebukt onder doodsbedreigingen

Twentse woningcorporaties worstelen met een groot probleem: huurders met psychische klachten. Na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers is voor de Enschedese woningbouwvereniging Domijn de maat vol. Het moet anders voor het faliekant misgaat.

 

Anderhalf jaar werkt Renate Finkers voor Domijn in Enschede. De consulent wijkbeheer is afkomstig uit de zorg en best wat gewend. Niet iedereen wil geholpen worden, niet overal ontvangen ze haar vriendelijk met koffie. Dat hoeft ook niet, als het maar beschaafd blijft. Maar beschaafd blijft het in de omgang met verwarde personen vaak niet. Ze merkte dat al snel bij een eerste kennismaking met een stel waarvoor ze verantwoordelijk is. „Ze openden de deur en scholden me meteen uit voor kankertyfushoer en wat weet ik nog meer. Ik had me nog niet eens voorgesteld.” Toen ze zei wie ze was en waarvoor ze kwam kreeg ze nog meer bagger over zich heen. „Een gesprek was onmogelijk.”

 

Domijn zit in de maag met de aanpak van deze ‘verwarde huurders’, mensen met een psychiatrische problematiek, met indicaties voor begeleid of beschermd wonen en huurders met een verslaving. Ze veroorzaken allerlei vormen van overlast in de buurt. Als gevolg van de psychische problemen zijn woningen soms vuilnisbelten, iets waarmee Domijn pas wordt geconfronteerd als de verwarde huurder is opgenomen. „Als je ziet wat we soms aantreffen... totale chaos”, zegt Erna Kamphuis, de teamleider wonen. „Woningen zijn uitgeleefd. Deuren kapot, douches en wc’s versmeerd. De poep zit overal, het is gewoon een bende.”

 

Gettovorming

 

De afgelopen jaren is het aantal klachten over verwarde personen sterk gestegen, ook bij andere Twentse corporaties. Domijn en Welbions in Hengelo wijzen de overheveling van zorgtaken naar de gemeente vanaf 2015 aan als oorzaak. Sindsdien wonen mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking zelfstandig, waar ze voorheen 24 uurszorg kregen. „Dat maakte alles vreselijk lastig”, zegt Lucas Fransen, de manager wonen van Domijn. Ook omdat woningcorporaties sinds 2016 passend moeten toewijzen. Dat houdt in dat mensen met de smalste beurs in de goedkoopste woningen terechtkomen. Huurders met problemen komen bij andere mensen met problemen. Het gevolg: een soort gettovorming.
Domijn geeft aan dat de overige bewoners in een buurt, volledige straten, zich geïntimideerd voelen door psychisch verwarde mensen. Uit angst voor represailles worden lang niet alle incidenten gemeld, laat staan dat buren aangifte durven doen. „Mensen zijn bang.”

 

Buitensporig

 

Het contact met verwarde personen verloopt moeizaam. Medewerkers van Domijn hebben dagelijks te maken met huurders die schelden, schreeuwen. Mensen die hun post niet meer openen, die niet meer terugbellen. Als daar iets van gezegd wordt, dan krijgen ze geregeld een doodsbedreiging. Aangifte wordt daarvan niet eens altijd gedaan, zo normaal zijn de bedreigingen geworden. En dat is erg, aldus Fransen. „De werkdruk wordt buitensporig.”
De oplossing zoeken de corporaties in betere samenwerking, het beter delen van informatie en overlast interpreteren als een hulpvraag. Want als instanties op deze voet doorgaan, dan vreest Domijn dat er de komende jaren nog veel schrijnende gevallen bijkomen. Bron Tubantia 05-10-2019

Meer dan vijf jaar wachten op huurwoning.

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben.

Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.


Actium voert vernieuwingsslag uit


De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.
Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.
Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven


Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren. DvN 

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Landelijk nieuws

Een huur die past bij je inkomen: mogelijk huurverlaging in 2021 als je duur huurt

                                                                                                                                                                         Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. De Woningcorporatie wijst je een woning toe die betaalbaar is. Maar soms verandert er iets in je situatie: je inkomen daalt bijvoorbeeld. De woning kan dan ineens toch te duur voor je worden. Het kabinet wil deze huurders helpen met een eenmalige huurverlaging in 2021.

Woningcorporaties nemen contact op
Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of huurders de huurverlaging krijgen, hangt af de hoogte van hun huur en van hun inkomen en medebewoners. Belangrijk hierbij is dat woningcorporaties het inkomen van 2019 gebruiken; dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Je kunt ook zelf om huurverlaging vragen
Huurders die recent te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen in 2021. Dit doen ze bij hun woningcorporatie. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Betaalbaar wonen
Deze aanpak vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel wat de eenmalige huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer behandelt het voorstel in december.
Rijksoverheid 13-11-2020

Huurverhoging verder gemaximeerd en 450 miljoen voor leefbare en duurzame gebieden

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een aanvullend pakket maatregelen om voor zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning bereikbaar te maken. De jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1%, meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden.

Minister Ollongren: “Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra. Daarom kom ik met deze aanvullende maatregelen om huurverhogingen verder aan banden te leggen en voor een grotere groep mensen een sociale huurwoning bereikbaar te maken. Daarnaast ga ik fors investeren in die gebieden waar leefbaarheid onder druk staat zodat ook daar mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Betaalbaar en bereikbaar
Om de betaalbaarheid van huren verder te stimuleren wordt de huurprijsstijging van alle woningen gemaximeerd op inflatie + 1%. Dit geldt voor zowel de sociale als de vrije sector. Dat de huurverhogingen ook in de vrije sector aan banden worden gelegd, is voor het eerst. Om het huren van een sociale huurwoning toegankelijk te houden voor een brede groep mensen blijft de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelijk. De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt de komende drie jaar verhoogd (van 39.055 euro naar 43.126 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer mogelijkheden om een betaalbare woning te vinden.

Investeren in leefbaarheid en verduurzaming van kwetsbare gebieden
Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen zodat deze gebieden leefbaarder en veiliger worden. Hierbij wordt ingezet op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen. Deze middelen zullen gericht ingezet worden in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar 15 burgemeesters in juni een oproep voor deden. Het gaat dan onder andere om gebieden in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen. Daarnaast is hiervoor een aantal grensregio’s in beeld (bijvoorbeeld Parkstad Limburg, Noordoost Friesland, Oost-Groningen). Gemeenten kunnen concrete investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar wordt bekendgemaakt hoe dit vormgegeven gaat worden.

Documenten
Kamerbrief over maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de maatregelen die zijn genomen om de betaalbaarheid voor starters en ...

Kamerstuk | 06-11-2020

Gigantische achterstanden bij Huurcommissie, huurders wachten bijna 2 jaar op uitspraak

Heb je last van lekkages, schimmel of vraagt je huurbaas teveel geld? Dan kan je naar de Huurcommissie. Maar door bezuinigingen, de hoge werkdruk en de coronacrisis is de achterstand in 3 jaar tijd verviervoudigd: ruim 10.500 zaken liggen op de plank.

Huurders wachten hierdoor soms wel 2 jaar op een uitspraak. En dat is ontzettend frustrerend, weet Tjerk Dalhuisen van stichting WOON!, die huurders juridisch bijstaat. "Al die tijd zitten huurders met achterstallig onderhoud, betalen ze teveel huur en worden hun klachten niet verholpen." En dat is al een tijd aan de hand.

Loszittende wc-pot
Dat geldt ook voor student Elias van Mourik. 14 maanden geleden spande hij een zaak aan tegen zijn huurbaas, die volgens Elias te hoge servicekosten vraagt: "Ik betaal 100 euro per maand. Maar de wc-pot zit los, we hebben schimmel, de boiler doet het niet, maar de huurbaas doet niets."

En volgens Elias geldt dat ook voor de Huurcommissie: "Ik heb nog helemaal niets van ze gehoord. Er is nog niet eens een rapporteur langs geweest. Zo duurt het straks tot 2025 voor er een uitspraak ligt."

'Wettelijke termijn van 4 maanden wordt nooit gehaald'
Bij de Huurcommissie kunnen huurders klachten indienen over gebreken in hun huis of over een te hoge huurprijs. De commissie kan vervolgens met een juridisch bindende uitspraak bepalen dat de huurprijs definitief verlaagd moet worden, of totdat de gebreken zijn opgelost.

"In de wet is vastgelegd dat de Huurcommissie binnen 4 maanden uitspraak moet doen, maar dat halen ze bijna nooit. En door de coronacrisis ligt het helemaal stil. Sinds maart zijn er geen zittingen meer geweest", vertelt Dalhuisen.

Bezuinigingen bij de Huurcommissie
Maar de problemen spelen al langer. Eind 2017 lag de werkvoorraad van de Huurcommissie nog op 2500 zaken. Sindsdien nam de instroom van zaken sterk toe, terwijl 20 procent van het vaste personeel juist werd wegbezuinigd. Vorig jaar was de achterstand hierdoor al toegenomen tot bijna 6000 zaken.

Minister Ollongren is verantwoordelijk voor de Huurcommissie. Zij is schuldig aan de enorme achterstanden, vindt Dalhuisen: "Er zitten bij het ministerie misschien mensen die optimistisch zijn en denken dat het goed gaat met woningmarkt. Maar in de praktijk is er een enorme wooncrisis. Dat levert veel huurgeschillen op."

Brandbrief
Namens verschillende huurteams in Nederland stuurt Dalhuisen een brandbrief naar verantwoordelijk minister Ollongren: "We eisen dat er meer personeel bijkomt en dat de achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt, zodat huurders weer weten waar ze aan toe zijn."

Minister Ollongren laat weten binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer te komen over de situatie bij de Huurcommissie. Tot die tijd wil ze niet reageren. Bron; Een Vandaag 30-10-2020

Opmerkelijk nieuws

Nieuwe initiatief woningruil sociale huurwoningen

Een jaar geleden stopte de app HuisjeHuisje, waarmee woningzoekende huurders op zoek konden naar een partner voor woningruil. Tien woningcorporaties uit Noord-Holland pakten de handschoen op. Ze startten een nieuw platform voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen.

Twee handen ruilen huis

Via de websites van Woonmatch West-Friesland, Woonmatch Waterland en Woonmatch Kop van Noord-Holland kunnen huurders hun woning op ruilmijnwoning.nl(externe link) adverteren. De betrokken corporaties willen woningzoekende huurders daarmee extra mogelijkheden bieden een nieuwe woning te vinden, in tijden van grote woningnood.

Inschrijfduur of wachttijd blijft behouden
Huurders die zich via Woonmatch op ruilmijnwoning.nl(externe link) inschrijven zien het woningruilaanbod van alle tien de aangesloten corporaties. Wie op die manier een nieuwe woning vindt mag de bij Woonmatch opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. De woningruil kan dus ook worden ingezet als tussenstap naar een nog beter passende woning.

 

Uitbreidingsplannen
De website ruilmijnwoning.nl(externe link) is voor iedereen te bekijken, maar om je woning te kunnen ruilen moet je ingeschreven staan bij een van de Woonmatch websites en huurder zijn bij een van de deelnemende woningcorporaties in Noord-Holland. De initiatatiefnemers willen het woningruilplatform in de toekomst wel graag uitbreiden. Op de websites van Woonmatch valt te lezen dat meer corporaties en regio’s zich de komende tijd willen aansluiten bij dit initiatief.

 

Woonbond 30-10-2020

In woningnood als je ouders sterven: 'Schandalig' 

Sammy-Jo (21) belandde in een nachtmerrie. Nadat ze in februari haar vader verloor dreigt ze nu uit het huis van daar vader te worden gezet. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis las haar verhaal en gaat Kamervragen stellen. "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Helaas is Sammy-Jo niet de enige.

 

EditieNL sprak met Sammy-Jo over haar schrijnende situatie. Ook al staat ze al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader, nu hij er niet meer is, mag ze niet meer in het huis blijven wonen.

 

Sammy-Jo (21) wordt huis uitgezet na overlijden vader


Een dag later blijkt dat Sammy-Jo lang niet de enige is die in deze situatie zit. Verschillende slachtoffers melden zich. EditieNL sprak met Annica van Eekeren. Een meisje van 19 wiens beide ouders overleden. Ook zij dreigt per oktober op straat te komen staan.

Niet de enige
"In september vorig jaar overleed mijn vader aan kanker, twee maanden later in november vond ik mijn moeder op de grond in de woonkamer, zij was toen al overleden. Vermoedelijk aan een herseninfarct." Annica was toen achttien jaar en was ineens een weeskind geworden.

 

'Zo gestrest'


Ze moest van alles regelen, haar ouders hadden een bedrijf waar ze veel voor moest afhandelen. Ze moest iemand vinden die voor haar hond kon zorgen, ze moest haar schoolwerk inhalen. "Ik ben zo gestrest, ik wil helemaal niet met deze dingen bezig zijn. Ik heb nog geen dag even tot rust kunnen komen."

Hoewel de verhalen van Sammy-Jo en Annica op elkaar lijken verschillen ze in het feit dat Annica heel graag een andere woning wil en Sammy-Jo in de woning van haar vader wil blijven wonen.

 


"Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder geprobeerd om mij medehuurder te maken, maar dat mag niet. Ik moet nu per oktober het huis uit. Ik wil hier ook niet blijven want ik heb echt een traumatische ervaring meegemaakt in dit huis toen ik mijn moeder heb gevonden. Ik kan hier niet blijven." Wat ze wel wil is hulp met het vinden van een nieuwe woning.

 

Studentenkamer


"Ik heb een brief geschreven aan de urgentiecommissie, maar die vinden mijn situatie niet urgent genoeg omdat ze vinden dat ik prima op een studentenkamer kan zitten." Maar een studentenkamer wil Annica niet. "Andere studenten kunnen in het weekend naar huis, ik kan dat niet. Bovendien heb ik een plek nodig waar ik tot rust kan komen. Daarnaast heb ik de hele inboedel en alle spullen van mijn ouders. Moet ik die dan weggooien?"

"Je wordt wees, je verliest alles. Ik heb gewoon wat hulp nodig, ik kan dit niet alleen."

 

Kamervragen


De verhalen van Sammy-Jo en Annica maken veel los. VVD Kamerlid Daniel Koerhuis las het verhaal van Sammy-Jo en reageert op Twitter: "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Hij heeft hierover Kamervragen gesteld aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij wilde van de minister weten of ze de corporatie waar Sammy-Jo mee te maken heeft gaat aandringen om tot een oplossing te komen. Daarnaast wil hij weten of ze het eens is met hem dat bij een ingrijpende gebeurtenis -zoals het overlijden van een familielid- de menselijke maat moet worden gehanteerd.


Zowel Sammy-Jo als Annica hebben als laatste hoop dat ze op korte termijn worden ingeloot voor een huurwoning.

RTL 19-08-2020

Sammy-Jo (21) wordt door corporatie huis uitgezet na overlijden vader

 

De 21-jarige Sammy-Jo is in februari haar vader verloren aan longkanker. Alsof dat nog niet treurig genoeg is, heeft ze binnenkort ook geen onderdak meer. De woningcorporatie zet haar uit haar ouderlijk huis.

 

Sammy-Jo (21) staat al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader. Toen hij ongeneeslijk ziek bleek te zijn, heeft ze een maatschappelijk werker ingeschakeld. Samen hebben ze contact opgenomen met woningcorporatie De Alliantie om te horen hoe het na zijn dood verder zou verlopen met het huis.

"Ik heb toen een paar keer gebeld met de woningcorporatie om te peilen of ik medehuurschap kon aanvragen", zegt Sammy-Jo tegen Editie NL.


De woningcorporatie vertelde haar in eerste instantie dat ze een passende woning voor haar zouden zoeken. "Ik heb toen een mail gestuurd waarin ik zei dat ik in het huis van mijn vader wil blijven wonen. Ik heb hier heel veel herinneringen."

Omdat haar vader geen handtekening meer kon zetten, raadde de corporatie Sammy-Jo aan om een filmpje te maken waarin haar vader toestemming gaf om in het huis te blijven.

 

Onverwacht bezoek
Zo gezegd, zo gedaan. Sammy-Jo stuurde het filmpje op naar de woningcorporatie en hoorde vervolgens niets meer. Tot ze drie weken geleden plotseling een vrouw van de woningcorporatie op de stoep stond. "Ze zei: ik val maar gelijk met de deur in huis: je moet eruit."

"De corporatie beweert dat ze mijn bewijsstukken niet hebben ontvangen. De mail met het filmpje zou in hun spambox zijn beland. Toen ik wilde laten zien dat ik 'm wel heb gestuurd, zeiden ze dat het geen toegevoegde waarde meer had. Ik zou op straat komen te staan."

 

Wetgeving
Huurrechtadvocaat Elsje de Bie legt uit hoe het zit: "Als de huurder van een huis overlijdt, kan degene die met de huurder samenwoont binnen zes maanden na overlijden een verzoek bij de rechter indienen om de huurovereenkomst voort te zetten. Als dat niet binnen zes maanden gebeurt, vervalt het recht op de huurovereenkomst. Dan heb je pech."

Voor kinderen geldt meestal dat zij niet in het huis van hun ouders blijven, weet De Bie. "Maar als Sammy-Jo wel in het huis wil blijven, kan ze proberen aanspraak te maken op het huis. Of dit lukt hangt er onder andere van af of ze de huur kan betalen. Als ze dat niet kan, is dat een belangrijke afwijzingsgrond."

Het halfjaar waarbinnen Sammy-Jo een verzoek zou moeten doen om in het huis te blijven, was inmiddels al voorbij. De woningcorporatie helpt haar daarom ook niet bij het vinden van een passende woning.

 

Machteloos
Sammy-Jo voelt zich machteloos. "Ze behandelen mij zo slecht. Ik wil het liefst in mijn vaders huis blijven wonen en kan het ook betalen. Maar als dat niet mag, vind ik dat de corporatie mij alsnog moet helpen een nieuwe woning te vinden."

Op 30 oktober moet ze het huis uit. Ze is daarom hard op zoek naar een nieuwe woning in de Gooi & Vechtstreek. "Alle tips zijn welkom", aldus Sammy-Jo. Ze probeert de moed erin te houden. "Mijn vader zag het leven als een feestje, en heeft mij gevraagd zijn feestje af te maken. Dus dat doe ik voor hem."

 

Reactie corporatie
Wooncorporatie de Alliantie laat aan Editie NL weten volgens de richtlijnen te handelen. "Wij zetten niemand uit huis, want juridisch gezien is het haar huis niet. Zij staat niet op de huurovereenkomst."

RTL 18-08-2020